Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

JMÉNO

    grpck - ověří integritu skupinových souborů

POUŽITÍ

    grpck [-r] [group shadow]

POPIS

    grpck ověří integritu informací používaných při autentizaci vůči
    systému. Kontrolují se všechny záznamy v souborech /etc/group a
    /etc/gshadow, zda mají správný formát a zda jsou ve všech polích jen
    povolená data. Při nalezení chybně formátovaných a jinak
    neopravitelných záznamů je uživatel vybídnut, aby tyto záznamy smazal.

    U každého záznamu se kontroluje, zda:

    o má správný počet polí

    o má unikátní název skupiny

    o obsahuje platný seznam členů a administrátorů

    Kontroly na správný počet polí a unikátnost názvu skupiny jsou
    kritické. Pokud má záznam chybný počet polí, je uživatel vybídnut, aby
    záznam smazal. Nebude-li uživatel souhlasit, jsou všechny další
    kontroly přeskočeny. U záznamu s duplicitním názvem skupiny je uživatel
    taktéž vybídnut ke smazání záznamu, ovšem následné kontroly nejsou
    přeskočeny. Všechny ostatní chyby jsou považovány pouze za varování a
    uživatel je vyzván k nápravě chyby pomocí příkazu groupmod.

    Příkazy pracující se souborem /etc/group nemohou měnit porušené nebo
    duplicitní záznamy. V takových případech byste měli použít grpck a
    chybné záznamy odstranit.

VOLBY

    grpck implicitně pracuje nad soubory /etc/group a /etc/gshadow.
    Uživatel může zvolit jiné soubory pomocí parametrů group a shadow.
    Uživatel dále může parametrem -r zapnout režim jen pro čtení. Prakticky
    to znamená, že na všechny otázky ohledně změn se automaticky odpoví ne.
    grpck také umí setřítit záznamy v souborech /etc/group a /etc/gshadow
    podle GID. Pro třídící režim zadejte parametr -s. V takovém případě se
    neprovádí žádné kontroly, soubory se pouze setřídí.

SOUBORY

    /etc/group
       informace o skupinových účtech

    /etc/gshadow
       citlivé informace o skupinových účtech

    /etc/passwd
       informace o uživatelských účtech

NÁVRATOVÉ HODNOTY

    Příkaz grpck může skončit s následujícími návratovými hodnotami:

    0   úspěch

    1   chybná syntaxe příkazu

    2   jeden či více chybných záznamů

    3   nelze otevřít soubory skupin

    4   nelze zamknout soubory skupin

    5   nelze aktualizovat soubory skupin

VIZ TAKÉ

    group(5), passwd(5), shadow(5), groupmod(8).