Provided by: kde-l10n-da_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kpat - Et stærkt vanedannende KDE-kortspil.

SYNOPSIS

    kpat [Qt-option...] [KDE-option...]

BESKRIVELSE

    KPatience er et kompendium af adskillige velkendte kabaler, rangerende
    fra den velkendte Klondike og Freecell, til mindre kendte spil såsom
    Bedstefars ur og Mod3. I alt er der 13 variationer du kan bruge at
    spilde tiden på.

FLAG

    Dette program følger den sædvanlige GNU kommandolinje syntaks, med
    lange tilvalg der starter med to bindestreger (‘--’). En opsummering af
    de understøttede flag for kpat er inkluderet nedenfor.

  Generiske flag
    --author
       Vis udviklerinformation

    --help Vis hjælp om flag

    --help-qt
       Vis Qt-specifikke flag

    --help-kde
       Vis KDE-specifikke flag

    --help-all
       Vis alle flag

    --license
       Vis licensinformation

    -v, --version
       Vis versionsinformation og afslut.

  Qt-flag
    --display displayname
       Brug X-server-skærmen displayname.

    --session sessionId
       Genopret programmet for den givne sessionId.

    --cmap Får programmet til at installere et privat farvekort på en 8-bit
       skærm.

    --ncols count
       Begrænser antallet af farver der gives til farvekuben på en
       8-bit skærm, hvis programmet bruger QApplication::ManyColor
       farvespecifikation.

    --nograb
       beder Qt om aldrig at tage musen eller tastaturet.

    --dograb
       når der køres under en fejlretter der kan forårsage en implicit
       -nograb, brug -dograb for at sætte ud af kraft.

    --sync skifter til synkrontilstand for fejlsøgning.

    --fn, --font fontname
       definerer programmets skrifttype.

    --bg, --background farve
       sætter standard baggrundsfarven og programpaletten (lyse og
       mørke skygger beregnes).

    --fg,--foreground farve
       sætter standard-forgrundsfarve.

    --btn, --button farve
       sætter standard-knapfarve.

    --name navn
       sætter programmets navn

    --title titel
       sætter programmets titel (påskrift)

    --visual TrueColor
       tvinger programmet til at bruge en TrueColor visuel på en 8-bit
       skærm.

    --inputstyle
       sætter XIM (X Input Method) inddata stil. Mulige værdier er
       onthespot, overthespot, offthespot og root.

    --im XIM server
       sæt XIM-server.

    --noxim
       Deaktivér XIM

  KDE-flag
    --caption pskrift
       Brug pskrift som navn i titellinjen.

    --icon ikon
       Brug ikon som programmets ikon.

    --miniicon ikon
       Brug ikon som ikonen i titellinjen.

    --dcopserver server
       Brug DCOP-Serveren angivet ved server.

    --nocrashhandler
       Brug ikke crash-håndtering for at få coredumps.

    --waitforwm
       Venter på en WM_NET-kompatibel vindueshåndtering.

    --style stil
       sætter programmets GUI-stil.

    --geometry geometry
       sætter klientgeometrien for de væsentlige kontroller.

SE OGSÅ

    KPatience  er  dokumenteret  i  detalje  i  KPatience-hndbogen
    ($KDEDIRshare/doc/HTML/en/kpat/index.html     eller     skriv
    help://kpat/index.html i Konqueror).

    http://www.kde.org/: http://www.kde.org/

FORFATTER

    KPatience   er   ved:   Paul   Olav   TveteMario   Weilguni
    <mweilguni@kde.org>Matthias Ettrich  <ettrich@kde.org>Rodolfo Borges
    <barrett@labma.ufrj.br>Peter H. Ruegg <kpat@incense.org>Michael Koch
    <koch@kde.org>Marcus   Meissner    <mm@caldera.de>Shlomi   Fish
    <shlomif@vipe.technion.ac.il>Stephan Kulow <coolo@kde.org>

                                    KPAT(6)