Provided by: kde-l10n-et_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kpat - Ãärmiselt köitev KDE kaardimäng.

SYNOPSIS

    kpat [Qt võti...] [KDE võti...]

KIRJELDUS

    KPatience on kogumik tuntud kaardimänge alates kuulsatest, nagu
    Klondike ja Freecell, vähemkuulduteni, nagu Vanaisa Kell ja Mod3.
    Kokku kuulub valimikku 13 erinevat mängu.

VÃTMED

    Rakendus kasutab tavapärast GNU käsurea süntaksit, mille puhul pikad
    võtmed algavad kahe kriipsuga (‘--’). Allpool on toodud loetelu
    võtmetest, mida kpat toetab.

  Ãldised võtmed
    --author
       Näitab infot autori kohta

    --help Näitab abi võtmete kohta

    --help-qt
       Näitab Qt spetsiifilisi võtmeid

    --help-kde
       Näitab KDE spetsiifilisi võtmeid

    --help-all
       Näitab kõiki võtmeid

    --license
       Näitab litsentsiinfot

    -v, --version
       Näitab versiooniinfot ja väljub.

  Qt võtmed
    --display kuva_nimi
       Kasutatakse X serveri kuva kuva_nimi.

    --session sessionId
       Taastab rakenduse määratud väärtusega sessionId.

    --cmap Sunnib rakenduse paigaldama omaenda värvitabelit 8-bitisel
       kuval.

    --ncols arv
       Piirab värvide arvu, mida eraldatakse 8-bitisel kuval, kui
       rakendus       kasutab       värvispetsifikatsiooni
       QApplication::ManyColor.

    --nograb
       käseb Qt’l mitte kunagi haarata hiirt ja klaviatuuri enda
       valdusesse.

    --dograb
       silujas rakendatuna võib põhjustada selge -nograb, kasuta
       selle tühistamiseks -dograb.

    --sync lülitub silumiseks sünkroonrežiimi.

    --fn, --font fondi_nimi
       määrab rakenduse fondi.

    --bg, --background vrv
       seab vaikimisi taustavärvi ja rakenduse paleti (arvutatakse
       heledad ja tumedad varjud).

    --fg,--foreground vrv
       seab esiplaani vaikevärvi.

    --btn, --button vrv
       seab nupu vaikevärvi.

    --name nimi
       seab rakenduse nime.

    --title tiitel
       seab rakenduse tiitli (pealkirja).

    --visual TrueColor
       sunnib rakendust kasutama TrueColorit 8-bitisel kuval.

    --inputstyle
       seab  XIM  (X’i  sisendimeetod)  sisendistiili. Võimalikud
       parameetrid on onthespot, overthespot, offthespot ja root.

    --im XIM server
       seab XIM serveri.

    --noxim
       keelab XIM kasutamise.

  KDE võtmed
    --caption pealkiri
       Pealkirja kasutamine tiitliriba nimena.

    --icon ikoon
       Rakenduse ikoonina kasutatakse ikooni.

    --miniicon icon
       Ikooni kasutamine tiitliriba ikoonina.

    --dcopserver server
       Kasutatakse DCOP serverit, mille määrab server.

    --nocrashhandler
       Keelatakse koorikute saamiseks ämbri käsitleja.

    --waitforwm
       Ootab WM_NET ühilduvat aknahaldurit.

    --style stiil
       määrab rakenduse GUI stiili.

    --geometry geomeetria
       määrab kliendi peamise akna geomeetria.

VAATA KA

    KPatience on põhjalikult dokumenteeritud KPatiencei ksiraamatus
    ($KDEDIRshare/doc/HTML/en/kpat/index.html  või  sisesta Konqueroris
    help://kpat/index.html).

    http://www.kde.org/: http://www.kde.org/

AUTOR

    KPatiencei   autor:   Paul   Olav   TveteMario   Weilguni
    <mweilguni@kde.org>Matthias Ettrich  <ettrich@kde.org>Rodolfo Borges
    <barrett@labma.ufrj.br>Peter H. Ruegg  <kpat@incense.org>Michael Koch
    <koch@kde.org>Marcus   Meissner    <mm@caldera.de>Shlomi   Fish
    <shlomif@vipe.technion.ac.il>Stephan Kulow <coolo@kde.org>

                                    KPAT(6)