Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8-1_i386 bug

NIMI

 Taistelu Wesnothista -moninpelipalvelin
    wesnothd â.

TIIVISTELMÃ.

    wesnothd [-dv] [-c polku] [-p portti] [-t luku] [-T luku]
    wesnothd -V

KUVAUS

    Hallitsee   Taistelu   Wesnothista  -moninpelejä.  Osoitteessa
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration on lista komennoista,
    jotka palvelin hyväksyy pelin kautta (/query ...) tai FIFOsta.

VALITSIMET

    -c polku, --config polku
       Kertoo wesnothdille käytettävän asetustiedoston sijainnin.
       Osiossa PALVELIMEN ASETUKSET alla kerrotaan sen  syntaksi.
       Palvelinprosessin  saa  lukemaan  asetustiedoston  uudestaan
       lähettämällä sille SIGHUPin.

    -d, --daemon
       Käynnistää wesnothdin taustaprosessina.

    -h, --help
       Kertoo, mitä komentorivivalitsimet tekevät.

    --log-taso=aihealue1,aihealue2,...
       Asettaa vakavuusasteen lokin aihealueille. Sana all vastaa
       kaikkia   aihealueita.  Käytettävissä  olevat  tasot:
       error, warning, info,debug.    Oletuksena    käytetään
       sever-aihealueella tasoa info ja muualla tasoa error.

    -p portti, --port portti
       Sitoo palvelimen annettuun porttiin. Oletuksena käytetään
       porttia 15000.

    -t luku, --threads luku
       Asettaa  verkkoyhteyksiä  odottavien  työläissäikeiden
       enimmäismäärän (oletus: 5, maksimi: 30).

    -T luku, --max-threads luku
       Asettaa luotavien työläissäikeiden enimmäismäärän. Arvo 0
       poistaa rajoituksen. (Oletus on 0.)

    -V, --version
       Näyttää versionumeron ja lopettaa.

    -v, --verbose
       Laittaa vianjäljityslokin kirjoittamisen päälle.

PALVELIMEN ASETUKSET

  Yleinen syntaksi on:
    [tagi]

       avain="arvo"

       avain="arvo,arvo,..."

    [/tagi]

  Globaalit avaimet:
    allow_remote_shutdown
       Jos asetettu arvoon no (oletus), âvaikuta, elleivät ne tulo
       FIFO:sta.  Aseta  arvoon  yes  salliaksesi  etäsammutuksen
       ylläpitäjän käskyllä.

    ban_save_file
       Täydellinen tai suhteellinen polku (gzip-pakattuun) tiedostoon,
       jota palvelin voi lukea ja kirjoittaa. Estot tallennetaan
       tähän tiedostoon ja luetaan siitä palvelimen käynnistyessä.

    compress_stored_rooms
       Määrittää, pitäisikö huonetiedostot lukea ja kirjoittaa
       pakatussa muodossa. Oletuksena kyllä(yes).

    connections_allowed
       Sallittujen yhteyksien määrä samasta IP:stä. Arvo 0 poistaa
       rajoituksen. (Oletus on 5.)

    disallow_names
       Nimet  tai  nimimerkit,  joita  palvelin  ei  hyväksy.
       Jokerimerkeistä toimivat * ja ?.  Lisätietoja:  glob(7).
       Oletusarvot (käytössä, kun muita ei ole annettu) ovat:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       Polku FIFOon, jonne voi kirjoittaa palvelinkomentoja (samoja
       kuin  komennolla  /query  wesnothissa).  Jos  jätetty
       määrittelemättä,   käytetään   käännön   aikana
       määriteltyä polkua (oletus: /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Sallittu määrä viestejä ajanjaksossa, joka on määritelty
       asetuksella messages_time_period. (Oletus on 4.)

    messages_time_period
       Ajanjakso  (sekunneissa),  jota käytetään viestitulvinnan
       havaitsemisessa. (Oletus on 10.)

    motd  Päivän viesti.

    new_room_policy
       Määrittää, ketkä voivat tehdä uusia huoneita palvelimella.
       Mahdollisia arvoja on everyone, registered, admin ja nobody
       (kaikki, rekisteröityneet, ylläpitäjä tai ei kukaan. Tässä
       järjestyksessä). Oletusarvona on everyone

    passwd Salasana, jolla saa ylläpitäjän oikeudet (via /query admin
       password).

    replay_save_path
       Hakemisto, johon palvelin tallentaa pelien uusinnat. (Muista
       vinoviiva lopussa!) Oletus on ”, joka tarkoittaa hakemistoa,
       jossa wesnothd käynnistettiin.

    restart_command
       Komento, jota palvelin käyttää käynnistääkseen  uuden
       palvelinprosessin restart-komennosta (Annettavissa vain FIFOn
       kautta. Katso allow_remote_shutdown-asetus).

    room_save_file
       Polku, jossa huonetiedot tulisi olla tallennettuna. Tämä
       tiedosto luetaan palvelimen käynnistyessä ja kirjoitetaan
       myöhemmin. Jos tyhjä tai asettamatta, huoneita ei ladata eikä
       tallenneta.

    save_replays
       Valitsee, tallentaako palvelin automaattisesti pelien uusinnat.
       (Oletus: false)

    versions_accepted
       Pilkuilla eroteltu lista palvelimen hyväksymistä versioista.
       Jokerimerkeistä toimivat * ja ? (Oletus on palvelimen versiota
       vastaava wesnothin versio).
       Esimerkki: versions_accepted="*"  hyväksyy  minkä  tahansa
       version.

    user_handler
       Käyttäjäkäsittelijän   nimi.   Tällä   hetkellä
       käytettävissä olevat käsittelijät  ovat  forum  (jolla
       wesnothd   yhdistetään   wesnoth.orgin   phpbb-foorumin
       tietokantaan)    ja    sample     (esimerkkitoteutus
       käyttäjäkäsittelijän  rajapinnasta; jos käytät tätä
       mihinkään todelliseen, olet täysin hullu). Oletusarvo on
       forum. Myös [user_handler]-osio täytyy lisätä, ks. alla.

  Globaalit tagit:
    [redirect]  Tällä  tagilla  määritellään  palvelin,  jolle
    uudelleenohjataan tietyt asiakasversiot.

       host  Osoite palvelimelle, johon ohjataan.

       port  Portti, johon yhdistetään.

       version
           Pilkuilla  eroteltu   lista   versioista,   jotka
           uudelleenohjataan.  Jokerimerkit toimivat samoin kuin
           asetuksessa versions_accepted.

    [ban_time]  Tällä  tagilla  määritellään  helppokäyttöisiä
    avainsanoja väliaikaisten estojen pituuksille.

       name  Estoajasta käytettävä nimi.

       time  Ajan pituuden määritelmä. Muoto on: %d[%s[%d%s[...]]]
           jossa %s on s (sekunteja), m (minuutteja), h (tunteja), D
           (päiviä), M (kuukausia) tai Y (vuosia) ja %d on luku.
           Jos määrettä ei anneta,  käytetään  oletuksena
           minuutteja. Esimerkki: time="1D12h30m" luo estoajan, joka
           kestää 1 päivän, 12 tuntia ja 30 minuuttia.

    [proxy]  Tällä  tagilla  käsketään  palvelinta  toimimaan
    välityspalvelimena ja ohjaamaan asiakkaiden pyynnöt määrätylle
    palvelimelle. Hyväksyy samat avaimet kuin [redirect].

    [user_handler]  Säätää  käyttäjäkäsittelijän  asetukset.
    Käytetyt avaimet riippuvat siitä, mikä käsittelijä on valittu
    avaimella user_handler. Jos asetuksissa ei ole [user_handler]-osiota,
    palvelin käynnistyy ilman nimimerkkien rekisteröintipalvelua.

       db_host
           (user_handler=forum) Tietokantapalvelimen konenimi.

       db_name
           (user_handler=forum) Tietokannan nimi.

       db_user
           (user_handler=forum) Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan
           tietokantaan.

       db_password
           (user_handler=forum) Kyseisen käyttäjän salasana.

       db_users_table
           (user_handler=forum) Taulun nimi, johon phpbb-foorumisi
           tallentaa käyttäjädatansa. Todennäköisimmin tämä
           on <tauluetuliite>_users (esim. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (user_handler=sample) Sen taulun nimi, johon wesnothd
           tallentaa  oman datansa käyttäjistä. Tämä taulu
           pitää luoda  manuaalisesti,  esim.:  CREATE  TABLE
           <taulunnimi>(username   VARCHAR(255)  PRIMARY  KEY,
           user_lastvisit INT UNSIGNED  NOT  NULL  DEFAULT  0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (user_handler=sample) Aika, jonka kuluttua rekisteröity
           nimimerkki vanhenee (päivissä).

    [mail]  Säätää  asetukset  SMTP-palvelimelle,  jonka  kautta
    käyttäjäkäsittelijä voi lähettää postia. Tällä hetkellä vain
    esimerkkikäsittelijän käytössä.

       server Postipalvelimesi konenimi.

       username
           Käyttäjänimi, jolla kirjaudutaan postipalvelimelle.

       password
           Kyseisen käyttäjän salasana.

       from_address
           Postisi vastausosoite.

       mail_port
           Portti, jota postipalvelimesi käyttää. Oletus on 25.

TEKIJÃT

    Kirjoittanut David White <davidnwhite@verizon.net>. Muokannut Nils
    Kneuper  <crazy-ivanovic@gmx.net>,  ott  <ott@gaon.net>,  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>     ja      Thomas      Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>.  Tämän  manuaalin alkuperäisversion
    kirjoitti Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.  Suomentanut Wesnothin
    suomennosryhmä (http://www.wesnoth.org/wiki/FinnishTranslation).
    Käy virallisella kotisivulla: http://www.wesnoth.org/

TEKIJÃKEUS

    Copyright © 2003-2009 David White <davidnwhite@verizon.net>
    This is Free Software; this software is licensed under the GPL version
    2, as published by the Free Software Foundation. There is NO warranty;
    not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

KATSO MYÃS

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)