Provided by: amule-daemon_2.2.6+debian0-7_i386 bug

NÉV

    amuleweb - aMule web kiszolgáló

ÁTTEKINTÉS

    amuleweb [-h <gp>] [-p <port>] [-P <jelsz>] [-f <fjl>] [-l <nyelv>]
    [-q] [-v] [-w] [-t <nv>] [-s <port>] [-z] [-Z] [-A <jelsz>] [-G
    <jelsz>] [-a] [-d] [-L]

    amuleweb [-f <fjl>] --create-config-from=<fjl>

    amuleweb [--help] [--version]

    amuleweb --amule-config-file=<fjl>

LEÍRÁS

    Az  amuleweb  kezeli az aMule-hoz való hozzáférést egy böngésző
    segítségével.  Az amuleweb  kiszolgáló  elindítható  az  amule(1)
    indítákor, azzal együtt, vagy külön, bármikor később.  Az opciók
    parancssorban vagy konfigurácós fájlban is megadhatók. A parancssorban
    megadott opciók felülbírálják a konfigurációs fájlban megadottakat.

OPCIÓK

    -h, --host=<gp>
       A gép, ahol az aMule fut (alapértelmezés: localhost). A <gp>
       lehet egy IP cím vagy DNS név.

    -p, --port=<port>
       Az aMule távoli elérés portja (alapértelmezés: 4712).

    -P, --password=<jelsz>
       A távoli elérés jelszava.

    -f, --config-file=<fjl>
       A megadott konfigurációs fájlt használja. Az alapértelmezés a
       ~/.aMule/remote.conf

    -l, --locale=<nyelv>
       Beállítja a program nyelvét. Lásd a MEGJEGYZÉSEK fejezetet a
       <nyelv> paraméter bővebb leírásához.

    -q, --quiet
       Csendes mód, semmit nem ír ki a szabvány kimenetre.  Ezt a
       háttérben való futtatáshoz lehet jól használni, pl. így indítva:
       amuleweb -q &

    -v, --verbose
       Bőbeszédű mód, a hibakeresési üzeneteket is megjeleníti.

    -w, --write-config
       A parancssori paramétereket kiírja a konfigurációs fájlba és
       kilép.

    --create-config-from=<fjl>
       Konfigurációs fájl készítése a <fjl> alapján, amely az aMule
       érvényes konfigurációs fájlja kell legyen, majd utána kilép.

    -t, --template=<nv>
       A megadott nevű sablon használata. Lásd még  a  SABLONOK
       fejezetet.

    -s, --server-port=<port>
       A web kiszolgáló HTTP portja, alapértelmezés szerint 4711. Ezen
       keresztül kommunikál a böngészővel.

    -z, --enable-gzip
       Gzip tömörítés engedélyezése a HTTP forgalom részére.

    -Z, --disable-gzip
       Gzip tömörítés tiltása (alapértelmezett).

    -A, --admin-pass=<jelsz>
       Teljes jogú web felület hozzáférést biztosító jelszó.

    -G, --guest-pass=<jelsz>
       Vendég felhasználó jelszava.

    -a, --allow-guest
       Vengég felhasználó engedélyezése.

    -d, --deny-guest
       Vendég felhasználó tiltása (alapértelmezett).

    -L, --load-settings
       A webkiszolgáló beállításainak töltése/mentése a távoli aMule-
       ról/ra.  Ebben az esetben az amuleweb figyelmen kívül hagyja
       azokat a parancssori és konfigurációs fájlbeli beállításokat,
       amelyeket az aMule-tól is be tud szerezni (ezek beállíthatóak a
       Beállítások->Távoli Elérés pontban). A beállítások mentésekor
       sem írja azokat fájlba (mint egyébként), hanem az aMule-t
       értesíti a beállítások megváltozásáról.  Azon  beállítások,
       melyek az aMule Beállítások párbeszédpaneljén nem szerpelnek,
       nem kerülnek mentésre.

    --amule-config-file=<fjl>
       Az aMule konfigurációs fájljának elérési útvonala. NE HASZNÁLJA
       EZT A PARAMÉTERT!  Ezt az aMule használja, hogy induláskor el
       tudja indítani a web kiszolgálót. Ennek hatására az amuleweb
       minden  egyéb parancssori, konfigurációs és alapértelmezett
       beállítást figyelmen kívül hagy, és a megadott konfigurációs
       fájlból olvassa be azokat, ezen kívül úgy viselkedik, mintha a
       -q -L opciók is meg lennének adva.

    --help Megjeleníti a súgót és kilép.

    --version
       Megjeleníti a program verzióját, majd kilép.

MEGJEGYZÉSEK

  Elérési utak
    Minden olyan opciónál, amely <fjl> paramétert kér, ha a megadott fjl
    nem tartalmaz könyvtár komponenst (vagyis tisztán csak egy fájlnév),
    akkor azt az aMule konfigurációs könyvtárában (~/.aMule) fogja keresni.

  Nyelvek
    A  -l  opció  <nyelv> paramétere a következő módon adható meg:
    nyelv[_TERLET][.kdols][@mdost], ahol nyelv az elsődleges nyelv,
    TERLET egy nyelvváltozat/terület kódja, kdols a karakter készlet
    kódja és a mdost "lehetővé teszi, hogy a felhasználó kiválasszon egy
    meghatározott esetet a helyi jellemzők adataiból egyetlen kategórián
    belül".

    Például, a következő értékek mind érvényesek:
    fr
    fr_FR
    de_DE.iso88591
    de_DE@euro
    de_DE.iso88591@euro

    Habár a  fenieket  mind  elfogadja  a  program,  mint  érvényes
    nyelvmeghatározást, a kdols és mdost még nem használt.

    Ráadaásként a fenti formátumhoz, megadható akár egy nyelv teljes angol
    megnevezése is, így például -l german szintén érvényes, és egyenértékű
    a -l de_DE megadással.

    Ha sem a parancssorban, sem a konfigurációs fájlban nincsen megadva a
    nyelv, akkor a rendszer alapértelmezett nyelvét fogja használni.

SABLONOK

    Az amuleweb képes az információ különböző  felületekkel  történő
    megjelenítésére.  Ezeket hívjuk sablonoknak, és az amuleweb a -t
    parancssori opcióval vehető rá egy adott sablon használatára.  A
    sablonokat a következő helyen keresi: először az ~/.aMule/webserver/
    könyvtárban, majd utána a $(pkgdatadir)/webserver/ könyvtárban, ahol
    ($(pkgdatadir) a hardver független adatok installálási helye, általában
    /usr/share/amule). Minden egyes sablonnak a sablon nevével megegyező
    alkönyvtárban kell lennie, és ez a könyvtár kell tartalmazzon minden
    fájlt, amelyre a sablonnak szüksége van. Magának a sablont tartalmazó
    fájlnak a neve aMule.tmpl kell, hogy legyen.

    Például  az  alapértelmezett  sablon  (a  neve  'default')  a
    webserver/default/ könyvtárban van, és ez a könyvtár tartalmazza az
    aMule.tmpl fájlt, meg egy jó pár képet hozzá.

FÁJLOK

    ~/.aMule/remote.conf
    ~/.aMule/webserver/
    $(pkgdatadir)/webserver/

PÉLDA

    Tipikusan az amuleweb első indításakor létrehozunk egy konfigurációs
    fájlt, vagy az

    amuleweb -h gpnv -p EC_port -P  EC_jelsz  -s  HTTP_port  -A
    TeljesJogJelsz -w

    paranccsal, vagy, ha nem akarjuk a parancssorban megadni a jelszót,
    akkor pl. az

    amuleweb --create-config-from=/home/felhasznlnv/.aMule/amule.conf

    paranccsal. Természetesen a fenti elérési út a helyi viszonyoknak
    megfelelően  változhat.  A  beállítások  tehát  elmentődnek  a
    $HOME/.aMule/remote.conf fájlba, és ezek után már egyszerűen az

    amuleweb

    paranccsal indíthatjuk a web kiszolgálót.

HIBÁK JELENTÉSE

    A hibákat kérjük vagy a fórumon (http://forum.amule.org/), vagy a
    hibakövetőben (http://bugs.amule.org/) jelentsék. Hibákról kérjük ne
    írjanak levelet (e-mail-t) se a levelzési listára, se közvetlenül
    valamelyik fejlesztőnek.

COPYRIGHT

    Az aMule és az összes hozzá tartozó segédprogram a GNU General Public
    Licence védelme alatt áll.

LÁSD MÉG

    amule(1), amulecmd(1)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Dévai Tamás <gonosztopi@amule.org>