Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    cat - fájlokat fűz össze és kiírja a szabványos kimenetre

ÁTTEKINTÉS

    cat  [-benstuvABET]  [--binary]  [--number]  [--number-nonblank]
    [--show-all]  [--show-ends]  [--show-nonprinting]   [--show-tabs]
    [--squeeze-blank] [fjl...]

    cat [--help] [--version]

LEÍRÁS

    A cat program minden argumentumként megadott fájlt a szabványos
    kimenetre ír. Amennyiben nincs fájlnév megadva, vagy a megadott fájlnév
    a `-'-jel, a szabványos bemenetet olvassa.

OPCIÓK

    -b, --number-nonblank
       Minden nemüres kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

    -e   Azonos a -vE -vel

    -n, --number
       Minden kimeneti sort megszámoz 1-től kezdődően.

    -s, --squeeze-blank
       Az egymás után ismétlődő üres sorokat egyetlen üres sorral
       helyettesíti.

    -t   Azonos a -vT -vel

    -u   Nincs funkciója; csak Unix kompatibilitási okokból szerepel.

    -v, --show-nonprinting
       Az LFD-n és TAB-on kívül a vezérlőkaraktereket a `^'-jelöléssel
       írja ki a kimeneten. A 127-nél nagyobb kódú karakterek jele elé
       pedig `M-'-t ír.

    -A, --show-all
       Azonos a -vET -tel.

    -B, --binary
       Csak DOS platformon; a fájlokat bináris módban írja és olvassa.
       A bináris és szöveges módok részleteiről lásd a megjegyzéseket
       lejjebb.

    -E, --show-ends
       Minden sor végén egy `$'-jelet is kiír.

    -T, --show-tabs
       A TAB karaktereket `^I'-ként jeleníti meg.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

DOS SZÖVEGES/BINÁRIS MÓD

    A cat alapértelmezésben szöveges módot használ, illetve bináris módot
    akkor, ha a szabványos kimenet fájlba vagy pipe-ba van irányítva. Ez a
    működés megváltoztatható; --binary vagy --show-nonprinting megadása
    esetén bináris, --number-blank, --show-ends és --number esetén szöveges
    módra.

    A szöveges mód karakterkonverziót foglal magában (pl. a <CR>-rol
    <CR><LF>-re), így nem alkalmas a fájlok cat-tal való másolására, mivel
    az eredeti tartalmat nem őrzi meg.

MEGJEGYZÉS

    A hibajelentéseket a bug-textutils@gnu.org címre küldheted (angolul).
    A  kézikönyv  oldalt  Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net>
    készítette.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>
    Magyari Miklós <magyari@freemail.hu>