Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    cpio - fájlokat másol achívumokba és archívumokból

ÁTTEKINTÉS

    cpio {-o|--create} [-0acvABLV] [-C bytes] [-H format] [-M message] [-O
    [[    user@]host:]archive]    [-F    [[user@]host:]archive]
    [--file=[[user@]host:]archive]  [--format=format] [--message=message]
    [--null] [--reset-access-time] [--verbose] [--dot] [--append] [--block-
    size=blocks]   [--dereference]   [--io-size=bytes]   [--quiet]
    [--force-local] [--help] [--version] < name-list [> archive]

    cpio {-i|--extract} [-bcdfmnrtsuvBSV] [-C bytes] [-E file] [-H format]
    [-M message] [-R [user][ :.][group]] [-I [[user@]host:]archive] [-F
    [[user@]host:]archive]   [--file=[[user@]host:]archive]   [--make-
    directories] [--nonmatching] [--preserve-modification-time] [--numeric-
    uid-gid]  [--rename]  [--list]  [--swap-bytes]  [--swap]  [--dot]
    [--unconditional] [--verbose] [--block-size=blocks] [--swap-halfwords]
    [--io-size=bytes]    [--pattern-file=file]    [--format=format]
    [--owner=[user][:.][group]] [--no-preserve-owner] [--message=message]
    [--force-local]     [--no-absolute-filenames]      [--sparse]
    [--only-verify-crc] [--quiet] [--help] [--version] [pattern...] [ <
    archive]

    cpio {-p|--pass-through} [-0adlmuvLV] [-R[user][:.][group]] [--null]
    [--reset-access-time]   [--make-directories]  [--link]  [--quiet]
    [--preserve-modification-time] [--unconditional] [--verbose] [--dot] [
    --dereference  ]  [--owner=[user][:.][group]]  [--no-preserve-owner]
    [--sparse] [--help] [--version] destination-directory < name-list

LEÍRÁS

    Ez a dokumentum a cpio GNU változatának leírását tartalmazza. A cpio
    parancs fájlokat másol cpio vagy tar archívumokba vagy azokból. Az
    archívum fájlokat és azokról információkat tartalmaz, úgy mint a fájlok
    mérete, neve, tulajdonosa, hozzáférési jogai, készültének dátuma.
    Archívum lehet egy fájl a merevlemezen, máneskazettán, és lehet
    csatorna (pipe). A cpio parancsnak három működési módja van.

    Kimásolás  (Copy  Out)  módban  a  cpio  fájlokat  másol  egy
    könyvtárstruktúrából egy archívumba. A fájlok neveit a szabványos
    bemenetről olvassa - soronkánt egyet -, az elkészült archívumot pedig a
    szabványos kimenetre továbbítja. Egy tipikus mód a fájlok listájának
    elkészítésére a find parancs alkalmazása; A find parancsot ilyenkor a
    -depth opcióval használjuk, elkerülendő  az írási vagy  keresési
    jogosultságok esetleges hiánya miatti problémákat.

    Bemásolás (Copy In) módban a cpio fájlokat másol egy archívumból egy
    könyvtárstruktúrába, vagy listázza az archívum tartalmát. Az archívumot
    a  szabványos  bemenetről  olvassa.  Minden argumentum, ami nem
    parancssori opció, shell-formátumú keresési mintának számít; csak azok
    a fájlok kerülnek feldolgozásra, amik illeszkednek az egy vagy több
    megadott mintára. A shell-el (parancsfeldolgozóval) ellentétben minden
    kezdő `.' a fájlnevekben illeszkedik a kezdő metakarakterre (pl. `*') a
    minta elején. A `/' szintén illeszkedik a metakarakterekre. Ha nem
    adunk meg mintát, minden fájl kimásolásra kerül az archívumból.

    Átmásolás módban a cpio fájlokat másol egy könyvtárstruktúrából egy
    másikba, egymás után végrehajtva a kimásolás és bemásolás módot
    anélkül, hogy az archívumot ténylegesen létrehozná közben. A szabványos
    bemenetről olvassa a másolandó fájlok listáját; a célkönyvtár neve -
    ahová a fájlokat másolja - pedig nem opciónak számító parancssori
    argumentumként (non-option argument) adandó meg.

    A cpio a következő archívum-formátumokat támogatja: binary, old ASCII,
    new ASCII, crc, HPUX binary, HPUX old ASCII, old tar, és POSIX.1 tar.
    A binary formátum divatjamúlt és nem ajánlott, mivel a fájlokról szóló
    információkat olyan módon kódolja, ami nem átvihető (portable) a
    különböző számítógép-architektúrák között.  Az old ASCII formátum
    átvihető különböző architektrúrák között, de ne használjuk abban az
    esetben, ha olyan fájlrendszerünk van, ami több, mint 65536 bejegyzést
    (i-node)  tartalmaz.  A  new  ASCII formátum átvihető különböző
    architektrúrák között, és használható bármekkora fájlrendszeren, de
    pillanatnyilag csak a cpio GNU és Unix System V R4 verziói támogatják.
    A crc formátum hasonló a new ASCII formátumhoz, de ezen kívül tartalmaz
    minden fájlról egy ellenőrző összeget (checksum) is, amit a cpio az
    archívum létrehozásakor számol ki, és az archívumból való kibontáskor
    ellenőriz. A HPUX formátumok kompatibilitási okokból léteznek, mivel a
    HP unixok eltérő módon tárolják a device fájlokat.

    A tar formátum a tar programmal való kompatibilitást szolgálja. Ez a
    formátum  nem  használható  100 karakternél hosszabb nevű fájlok
    archiválására, és nem használható speciális fájlok (block és character
    device) archiválására sem. A POSIX.1 tar formátum nem használható 255
    karakternél hosszabb nevű fájlok archiválására (kivéve, ha a nevek a
    "/"-t pont jó helyen tartalmazzák).

    Alapértelmezésben  a  cpio  a  binary formátumot használja, hogy
    kompatíbilis maradjon a régebbi verziójú cpio programokkal.  Az
    archívumokból való kicsomagoláskor, a cpio automatikusan észleli az
    archívum típusát, és képes olvasni olyan archívumokat, melyek eltérő
    byte-sorrendet használó rendszerekről származnak.

    A  cpio  némely  parancssori  opciója csak bizonyos üzemmódokban
    használható.  Az ÁTTEKINTÉS fejezet tartalmazza mindazon opciókat
    melyek az egyes üzemmódokban használhatóak.

OPCIÓK

    -0, --null
       Átmásolás módban a fájlnevek listáját null-terminált módon várja
       (bináris nullát vár az újsor karakter helyett), lehetővé téve a
       nevükben újsor karaktert tartalmazó fájlok archiválását. A GNU
       find parancs az egyik lehetséges módja a null-terminált fájlnév-
       lista előállításának.

    -a, --reset-access-time
       Visszaállítja a fájlok hozzáférési-idejét (access time), így nem
       látszik, hogy archíváláskor a fájlok kiolvasásra kerültek.

    -A, --append
       Hozzáad egy meglévő arhívumhoz. Csak kimásolás módban működik.
       Az archívumnak lemezfájlnak kell lennie, melyet a -O vagy -F
       (--file) opciókkal definiálhatunk.

    -b, --swap
       Bemásolás módban megfordítja mind a szavak félszavait (halfwords
       of words), mind a félszavak bytejait (bytes of halfwords).
       Egyenértékű a -sS opcióval. Ezen opció használható a 32 bites
       egészek konvertálására az un. 'big-endian' és 'little-endian'
       rendszerek között.

    -B   Az I/O blokkméretet 5120 byte-ra állítja.  Alapértelmezésben a
       blokkméret 512 byte.

    --block-size=BLOCK-SIZE
       Az I/O blokkméretet BLOCK-SIZE * 512 bytera állítja.

    -c   Használja az old portable (ASCII) archívum formátumot.

    -C IO-SIZE, --io-size=IO-SIZE
       Az I/O blokkméretet IO-SIZE bytera állítja.

    -d, --make-directories
       A cpio létrehozza a szükséges konyvtárakat, amennyiben azok nem
       léteznek.

    -E FILE, --pattern-file=FILE
       Bemásolás módban vegye a  kicsomagolandó  vagy  listázandó
       fájlnevek mintáját a FILE fájlból. A FILE fájl sorai ugyanúgy
       kerülnek feldolgozásra, mintha azok a cpio nem-parancsori opciói
       lennének.

    -f, --nonmatching
       Csak a mintára nem illeszkedő fájlok kerülnek másolásra.

    -F, --file=archive
       Az archívumfájl neve, amennyiben az archívum nem a szabványos
       ki- vagy bemenetre kerül. Kazettás egység,  mint archívum
       használata  egy másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:'
       előtaggal történhet. A hostnevet megelőzheti egy felhasználónév
       és egy azt követő `@', amennyiben a távoli kazettás egységet
       felhasználóként (userként) szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre
       jogunk van. (Általában ez egy bejegyzés a `~/.rhosts' fájlban).

    --force-local
       A -F, -I, vagy -O kapcsolókkal együtt, az archívumfájl helyi
       fájlként kezelendő, még akkor is, ha kettőspontot tartalmaz, ami
       általában azt jelentené, hogy a fájl egy  távoli  hoston
       található.

    -H FORMAT, --format=FORMAT
       Használja a FORMAT archívum formátumot. A használható formátumok
       listája alább olvasható; a formátum nevek nagybetűsként is
       megadhatók.  Az  alapértelmezett  formátum bemásoláskor az
       automatikusan felismert formátum, kimásoláskor pedig "bin".

       bin  Régimódi bináris formátum.

       odc  Old (POSIX.1) portolható formátum.

       newc  New (SVR4) portolható formátum,  ami  felkészült  a
           65536-nál  több  bejegyzést  (i-node)  tartalmazó
           fájlrendszerekre.

       crc  New (SVR4) portolható formátum, ellenőrző  összeggel
           (checksum).

       tar  Régi tar formátum.

       ustar POSIX.1 tar formátum. Felismeri a GNU tar archivumokat,
           amik hasonlóak, bár nem egyenértékűek.

       hpbin Elavult bináris formátum, a HPUX cpio-k által használt
           (amik a device fájlokat eltérően tárolják).

       hpodc Portolható formátum, a HPUX cpio-k által használt (amik a
           device fájlokat eltérően tárolják).

    -i, --extract
       Bemásolás mód választása.

    -I archive
       Az archívumfájl neve, amit a cpio a szabványos bemenet helyett
       használ. Kazettás egység,  mint archívum használata egy másik
       gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:' előtaggal történhet. A
       hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő `@',
       amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként)
       szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez
       egy bejegyzés a `~/.rhosts' fájlban).

    -k   Figyelmen kívül hagyott opció;  a  régi  verziókkal  való
       kompatibilitás miatt maradt meg.

    -l, --link
       A  fájlok  másolása helyett - ha lehetséges - használjon
       kapcsolást (link).

    -L, --dereference
       Fejtse vissza a szimbolikus kapcsolásokat (symbolic links), és
       másolja a link helyett az eredeti fájlt, amire a link mutat.

    -m, --preserve-modification-time
       Tartsa meg az előző fájlmódosulási dátumokat létrehozáskor.

    -M MESSAGE , --message=MESSAGE
       Írja ki a MESSAGE üzenetet, amennyiben az archiváló média (pl.
       floppy diszk, kazettás  egység)  végére  ért,  jelezve  a
       felhasználónak,  hogy cseréljen tárolóegységet. Amenyiben a
       MESSAGE a "%d" karaktereket tartalmazza, ezek helyére a cpio
       behelyettesíti az aktuális egység-sorszámot , 1-től kezdődően.

    -n, --numeric-uid-gid
       A részletes tartalomjegyék listázásakor mutassa a UID és GID
       azonosítókat mint számokat, és ne fordítsa őket nevekké.

    --no-absolute-filenames
       Bemásolás üzemmódban a fájlokat  az  aktuális  könyvtárhoz
       viszonyítva  másolja  be, még akkor is, ha azok abszolút
       fájlneveikkel (teljes elérési úttal) lettek tárolva.

    --no-preserve-owner
       Bemásolás és bemásolás-kimásolás módban ne változtassa meg a
       fájl tulajdonosait; adja a tulajdonjogot a kicsomagoló/másoló
       felhasználónak. Ez az alapértelmezett mód nem root felhasználók
       esetén,  ami  elkerüli  fájlok saját tulajdonjogon történő
       akaratlan továbbadását.

    -o, --create
       Kimásolás üzemmód.

    -O archive
       Az archívumfájl neve, ami a  szabványos  kimenet  helyett
       használandó.  Kazettás egység,  mint archívum használata egy
       másik gépről a fájlnév előtti `HOSTNAME:' előtaggal történhet. A
       hostnevet megelőzheti egy felhasználónév és egy azt követő `@',
       amennyiben a távoli kazettás egységet felhasználóként (userként)
       szeretnénk elérni, feltéve, hogy erre jogunk van. (Általában ez
       egy bejegyzés a `~/.rhosts' fájlban).

    --only-verify-crc
       Bemásolás üzemmódban, CRC formátumú archívum esetén olvassa ki a
       fájlok ellenőrző összegét, de ne csomagolja ki a fájlokat.

    -p, --pass-through
       Átmásolás üzemmód.

    --quiet
       Ne írja ki a másolt blokkok számát.

    -r, --rename
       A fájlokat interaktívan nevezze át.

    -R [user][:.][group], --owner [user][:.][group]
       Kimásolás  és Átmásolás üzemmódban a létrehozott fájloknak
       tulajdonjoga legyen megadott felhasználóé és  csoporté.  A
       felhasználó vagy csoportnév valamelyikét vagy mindkettőt meg
       kell adni. Ha a csoportot nem adjuk meg, de a ":" vagy "."
       szerepel,  akkor  a fájl tulajdonos csoportja az aktuális
       tulajdonos csoportja lesz. Csak a super-user változtathatja meg
       egy fájl tulajdonjogait.

    --sparse
       Kimásolás  és Átmásolás módban a nagy blokkokban nullákat
       tartalmazó fájlokat, mint sparse-fájlokat másolja.

    -s, --swap-bytes
       Bemásolás módban felcseréli minden félszó (byte-pár) bytejait.

    -S, --swap-halfwords
       Bemásolás módban felcseréli minden szó (4 byte) félszavait (2
       byte).

    -t, --list
       Kiírja a bemeneti archívum tartalomjegyzékét.

    -u, --unconditional
       Kérdés nélkül felülír minden fájlt, akkor is, ha a felülírandó
       fájl újabb.

    -v, --verbose
       Kiírja a feldolgozott fájlok listáját. Ha a -t, kapcsolóval
       használjuk,  akkor  a  fájlokról  egy  `ls  -l'  -szerű
       tartalomjegyzéket  ad.  Az  ustar   archív   részletes
       tartalomjegyzékében azok a felhasználó és csoportnevek, melyek
       nem szerepelnek a helyi rendszerben,  felcserélődnek  azon
       nevekkel, melyek UID és GID számuk alapján megfelelnek az
       archívumban lévőknek.

    -V --dot
       Kiír egy "." jelet minden feldolgozott fájl esetén.

    --version
       Kiírja a cpio program aktuális verziószámát, és kilép.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Kővári Péter <pkovari@freemail.c3.hu>

                                    CPIO(1)