Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

       date - kiírja vagy beállítja a rendszerdátumot és -időt

ÁTTEKINTÉS

       date   [-u]   [-d   datestr]   [-s   datestr]   [--utc]   [--universal]
       [--date=datestr]   [--set=datestr]   [--help]   [--version]   [+FORMAT]
       [MMDDhhmm[[CC]YY][.ss]]

LEÍRÁS

       Ez  a  dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
       hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

       Ez a kézikönyv lap  a  date  parancs  GNU  verzióját  dokumentálja.  Az
       argumentumok  nélküli date kiírja az aktuális dátumot és időt (az alább
       leírt `%c' direktívának megfelelő  formátumban).   Ha  egy  `+'  jellel
       kezdődő  argumentum  meg  van  adva,  az  argumentum  által  megszabott
       formátumban  írja  ki  az  aktuális  időt  és  dátumot.  Az  argumentum
       ugyanolyan  formájú,  mint  az  `strftime'  függvénynek átadott formázó
       karakterlánc.  A direktívák kivételével, amik `%' jellel  kezdődnek,  a
       karakterláncban lévő karakterek módosítatlanul kerülnek kiírásra.

       A direktívák:

       %      literális %

       n      újsor

       t      vízszintes tabulátor

       Időmezők:

       %H     óra (00..23)

       %I     óra (01..12)

       %k     óra ( 0..23)

       %l     óra ( 1..12)

       %M     perc (00..59)

       %p     a helyi AM vagy PM

       %r     12-órás idő (hh:mm:ss [AP]M)

       %s     az  Koordinált  Világidő  (UTC) szerinti 1970-01-01 00:00:00 óta
              eltelt másodpercek (nem szabványos bővítés)

       %S     másodperc (00..61)

       %T     24-órás idő (hh:mm:ss)

       %X     a helyi idő ábrázolása (%H:%M:%S)

       %Z     időzóna (pl. EDT), vagy semmi, ha nem határozható meg időzóna

       Dátummezők:

       %a     a helyi nap rövidített neve (Sun..Sat)

       %A     a helyi nap teljes neve, változó hosszal (Sunday..Saturday)

       %b     a helyi hónap rövidített neve (Jan..Dec)

       %B     a helyi hónap teljes neve, változó hosszal (January..December)

       %c     a helyi dátum és idő (Sat Nov 04 12:02:33 EST 1989)

       %d     a hónap napja (01..31)

       %D     dátum (mm/dd/yy)

       %h     ugyanaz, mint a %b

       %j     az év napja (001..366)

       %m     hónap (01..12)

       %U     a hét sorszáma az évben úgy, hogy  vasárnap  a  hét  első  napja
              (00..53)

       %w     a hét napja (0..6) úgy, hogy 0 vasárnapnak felel meg

       %W     a  hét  sorszáma  az  évben  úgy,  hogy  hétfő  a hét első napja
              (00..53)

       %x     a helyi dátum ábrázolása (mm/dd/yy)

       %y     az év utolsó két számjegye (00..99)

       %Y     év (1970...)

       Alapértelmezésben a date nullákkal vezeti be a  numerikus  mezőket.   A
       GNU date a következő, nem szabványos, numerikus módosítókat ismeri fel:

       -      (kötőjel) nem vezeti be a mezőket

       _      (aláhúzás) szóközökkel vezeti be a mezőket

       Ha nem `+' jellel kezdődő argumentumot kap, a date az argumentum  által
       meghatározott   időre   és  dátumra  állítja  be  a  rendszerórát.   Az
       argumentumnak teljes egészében számokból kell állnia. Ezek jelentése  a
       következő:

       MM     hónap

       DD     a hónapon belüli nap

              óra

       mm     perc

       CC     az év első két jegye (opcionális)

       YY     az év utolsó két jegye (opcionális)

       ss     másodperc (opcionális)

       Csak a superuser állíthatja be a rendszerórát.

OPCIÓK

       -d datestr, --date datestr
              Megjeleníti  a,  szinte  bármely használatos formában megadható,
              datestr -rel, meghatározott időt és dátumot. A  megjelenítés  az
              alapértelmezett  kimeneti  formátumban  történik,  vagy  ha  `+'
              jellel kezdődő argumentumot kap a date  ,  az  argumentum  által
              meghatározott formátumban.

       --help Üzenetet    nyomtat   a   szabványos  kimenetre  a  felhasználás
              módjáról, és sikeresen befejeződik.

       -s datestr, --set datestr
              Beállítja az időt és dátumot datestr -re, amely  szinte  bármely
              használatos   formában  megadható.   Tartalmazhat  hónapneveket,
              időzónákat, `am' -et és `pm' -et stb.

       -u, --universal
              Koordinált Világidő (más  néven  Greenwichi  Középidő)  szerinti
              időt  és  dátumot írja ki vagy állítja be a lokális (wall clock)
              helyett.

       --version
              Üzenetet  nyomtat    a    szabványos    kimenetre    a    verzió
              információval, és sikeresen befejeződik.

PÉLDÁK

       A tegnapelőtti dátumérték kiírása:

              date --date '2 days ago'

       A  maihoz  képest  3  hónap és 1 nap múlva következő nap dátumértékének
       kiírása:

              date --date '3 months 1 day'

       Annak kírása, hogy az aktuális év karácsonya az év hányadik napja:

              date --date '25 Dec' +%j

       Az aktuális dátum  teljes  hónapnevet  és  a  hónap  napját  tartalmazó
       formában történő kiírása:

              date '+%B %d'

       De  meglehet,  hogy a szándék nem ez, mert a hónap első kilenc napján a
       `%d' értéke nullával bevezetett, kétjegyű mező lesz.  Például  a  `date
       -d 1-may '+%B %d'' ezt fogja kiírni: `May 01'.

       Ugyanennek  a dátumnak az egyjegyű napok előtt szereplő bevezető nullák
       nélküli kiírásához mindent összevetve a nem szabványos `-' használható,
       amely elnyomja a kitöltést.

              date -d 1-may '+%B %-d'

MAGYAR FORDÍTÁS

       Gombai Sándor <sgombai@hotmail.com>