Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    gzip, gunzip, zcat - fájlok tömörítése vagy kicsomagolása

ÁTTEKINTÉS

    gzip [ -acdfhlLnNrtvV19 ] [-S suffix] [ nv ... ]
    gunzip [ -acfhlLnNrtvV ] [-S suffix] [ nv ... ]
    zcat [ -fhLV ] [ nv ... ]

LEÍRÁS

    Gzip csökkenti a megnevezett fájlok méretét a Lempel-Ziv kódolás (LZ77)
    felhasználásával.  Hacsak  lehetséges,  minden  fájl  egy  .gz,
    kiretjesztésűvel   lesz   helyettesítve  azonos  tulajdonossal,
    engedélyekkel, elérési- és módosítási időkkel.  (Az alapértelmezett
    kiterjesztés -gz VMS alatt, z MSDOS, OS/2 FAT, Windows NT FAT és Atari
    esetén.) Amennyiben nincs fájl megadva, vagy a fájlnév a "-" jel, a
    standard bemenetet tömöríti a szabványos kimenetre.

    Gzip csak a szabályos fájlokat kísérli meg tömöríteni. Főként a
    szimbolikus kötéseket hagyja figyelmen kívül.

    Amennyiben a tömörített fájlnév túl hosszú a fájlrendszernek gzip
    csonkolni fogja.  Gzip csak a fájlnév 3 karakternél hosszabb részeit
    kísérli meg csonkolni. (A részeket pontok határolják.) Ha a név csak
    kis részekből áll, a leghosszabb részeket csonkolja. Például ha a
    fájlnevek maximum 14 karakteresek lehetnek, gzip.msdos.exe tömörített
    neve gzi.msd.exe.gz lesz. Olyan rendszereken, ahol nincs korlát a
    fájlnevek hosszára, nem történik csonkolás.

    Alapértelmezés szerint gzip megőrzi az eredeti  fájl  nevét  és
    időbélyegét (timestamp) a tömörített fájlban. Ezeket akkor használja,
    ha a kicsomagolás (decompression) a -N opcióval történik. Ez akkor
    hasznos, ha a tömörített fájl neve csonkolva volt, vagy az időbélyeg
    megváltozott egy fájlátvitel miatt.

    A tömörített fájlok visszaállíthatók eredeti formájukra a gzip -d vagy
    gunzip vagy zcat használatával.  Ha a tömörített fájlban elmentett
    eredeti név nem megfelelő a fájlrendszernek,  új,  legális  név
    meghatározása történik az eredeti alapján.

    Gunzip egy fájllistát kap a parancssoron keresztül, és minden .gz, -gz,
    .z, -z, _z vagy .Z végződésű fájlt, illetve azokat, amelyek megfelelő
    mágikus számmal kezdődnek helyettesít a kitömörített változatukkal az
    eredeti kiterjesztés nélkül. A gunzip program felismeri a .tgz és .taz
    speciális kiterjesztéseket, mint a .tar.gz illetve .tar.Z rövidítéseit.
    Tömörítéskor gzip a .tgz kiterjesztést használja  ha  szükséges,
    ahelyett, hogy a .tar kiterjesztésű fájlok tömörített nevét csonkolná.

    A gunzip program pillanatnyilag a gzip, zip, compress, compress -H vagy
    pack programok által tömörített fájlokat tudja kicsomagolni. A bemenő
    formátum érzékelése automatikus. Az első két esetben gunzip egy 32
    bites CRC ellenőrzést végez.  A pack esetében gunzip a tömörítetlen
    hosszat ellenőrzi. A standard compress formátum nem ad lehetőséget az
    önellenőrzésre. Ennek ellenére gunzip néha képes felismerni a rossz .Z
    fájlt. Ha egy .Z fájl kicsomagolása során hibaüzenet keletkezik, de a
    standard uncompress nem jelez semmit, az nem jelenti azt, hogy a
    tömörített fájl korrekt volt.  Ez többnyire az miatt van, hogy a
    standard uncompress nem ellenőrzi a bemenetét, és vidáman generál
    összezagyvált kimenetet. A 'SCO compress -H' formátum (lzh tömörítési
    módszer)  nem  tartalmaz CRC-t, de megenged néhány önellenőrzési
    lehetőséget.

    A zip által létrehozott programokat csak akkor tudja a  gunzip
    kicsomagolni, ha egyetlen tagja van, mely a 'deflation' módszerrel lett
    tömörítve. Ez a lehetőség csak a tar.zip fájlok tar.gz-re alakítására
    ajánlott. Többtagú zip fájlok kicsomagolására az unzip alkalmas.

    Zcat azonos gunzip -c -vel. (Néhány rendszeren a zcat program gzcat
    néven lehet telepítve, hogy megvédjék a compress -re mutató eredeti
    kötést.)  Zcat a parancssorból érkező fájllistát és a szabványos
    bemenetet is képes kicsomagolni, és a kicsomagolt adatokat a szabványos
    kimenetre írja.

    A  zcat program a megfelelő mágikus számmal rendelkező fájlokat
    kicsomagolja, függetlenül a .gz meglététől.

    A gzip program a zip és PKZIP programok által is használt Lempel-Ziv
    kódolást használja. Az elért tömörítés mértéke a bemenet méretétől és
    az azonos stringek eloszlásától függ. Például egy tipikus szöveget,
    mint egy forráskód vagy angol szöveg, az eredeti méret 30-40%-ára
    tömörít össze. A tömörítés általában sokkal jobb, mint az LZW-vel (
    compress ), a Huffman kódolással ( pack ), vagy az adaptív Huffman-
    kódolással ( compact ) érhető el.

    A tömörítési folyamat mindig megtörténik, még akkor is, ha a tömörített
    fájl kicsivel nagyobb, mint az eredeti. A legrosszabb eset néhány
    bájtos gzip fejléccel és 32K-nként 5 bájttal való méretnövekedést
    jelent,  illetve  0.015%-os növekedési arányt nagy fájloknál. Ez
    általában nem jelenti több lemezblokk felhasználását. Gzip megőrzi a
    feldolgozott fájlok módját, tulajdonosát és időbélyegeit.

OPCIÓK

    -a --ascii
       ASCII  szöveg  mód:  a  sorvégjeleket a helyi szokásoknak
       megfelelően alakítja.  Ez az opció csak  néhány  nem-Unix
       rendszeren támogatott. MSDOS esetén a CR+LF jelből LF lesz
       tömörítéskor, LF-ből pedig CR+LF kicsomagoláskor.

    -c --stdout --to-stdout
       A kimenetet a szabványos kimenetre írja, az eredeti fájlokat
       változatlanul  hagyja.  Több bemenő fájl esetén a kimenet
       függetlenül tömörített tagok sorozata lesz. Jobb tömörítést
       lehet  elérni  a  bemeneti  fájlok  tömörítés  előtti
       összekapcsolásával.

    -d --decompress --uncompress
       Kicsomagolás (decompress).

    -f --force
       A tömörítés vagy kicsomagolás erőltetése még akkor is, ha a
       fájlnak többszörös kötései vannak, vagy a megfelelő fájl már
       létezik, vagy a tömörített adatot terminálról olvassa vagy oda
       írja a program. Ha a bemeneti adatok nem felismerhetők a gzip
       -nek és ha a '--stdout' opció is adott, a bemenő adatokat
       változás nélkül a szabványos kimenetre másolja. Ilyenkor zcat
       ugyanúgy viselkedik, mint cat. Ha -f nincs megadva és nem a
       háttérben fut a program, gzip visszakérdez, hogy a már létező
       fájlok felülírhatók-e.

    -h --help
       Segítő információkat ír ki, majd kilép.

    -l --list
       Minden tömörített fájlra listát készít a következő mezőkkel:

         compressed size: a tömörített fájl mérete
         uncompressed size: a tömörítetlen fájl mérete
         ratio: tömörítési arány (0.0% ha ismeretlen)
         uncompressed_name: a tömörítetlen fájl neve

       Az 'uncompressed size' mező értéke -1 a nem gzip formátumú
       fájokra, mint pl.  a tömörített .Z fájlok. Egy ilyen fájl
       tömörítetlen méretének meghatározására használhatjuk pl.  a
       következő parancsot:

         zcat file.Z | wc -c

       A -l opciót együtt használva a --verbose-zal a következő mezők
       is megjelennek:

         method: tömörítési módszer
         crc: a tömörítetlen adatok 32 bites CRC értéke
         date & time: a tömörítetlen fájlok időbélyege

       Pillanatnyilag a támogatott tömörítési módszerek:  deflate,
       compress, lzh (SCO compress -H) és pack. A crc értéke ffffffff
       lesz nem gzip formátumú fájlokra.

       A --verbose használata esetén a méretek és a tömörítési arányok
       összegzése is kiíródik, hacsaknem van ismeretlen méret. A
       --quiet opcióval a cím és az összegzés nem kerül kijelzésre.

    -L --license
       Kijelzi a gzip engedélyeit és kilép.

    -n --no-name
       Tömörítéskor nem menti el az eredeti fájl nevét és időbélyegét.
       (Az  eredeti név mindig elmentődik, ha a nevet csonkolni
       kellett.) Kicsomagoláskor nem állítja  vissza  az  eredeti
       fájlnevet, azaz csak a gzip fájlvégződését távlítja el, és nem
       állítja vissza az időbélyegeket, hanem a tömörített fájléból
       másolja.

    Ez az opció kicsomagoláskor alapértelmezett.

    -N --name
       Tömörítéskor  mindenképpen elmenti az eredeti fájlnevet és
       időbélyeget.  (Alapértelmezett.) Kicsomagoláskor az  eredeti
       fájlnevet és időbélyeget állítja vissza. Ez az opció olyan
       rendszereken hasznos, ahol a fájlnevek hossza korlátos, vagy az
       időbélyeg elveszett egy fájlátvitel során.

    -q --quiet
       Elhagyja a figyelmeztetéseket.

    -r --recursive
       Rekurzívan végigmegy a könyvtárstruktúrán. Ha a parancssorban
       megadott fájlnevek könyvtárakat is tartalmaznak, gzip bemegy a
       könyvtárba és tömöríti (illetve gunzip kicsomagolja) az ott
       talált fájlokat.

    -S .suf --suffix .suf
       A .suf fájlnév-végződést használja .gz helyett.  Bármilyen
       végződés használható, de .z és .gz-től különböző használata nem
       ajánlott más rendszerekre való esetleges átvitel esetén. Üres
       végződés esetén gunzip megpróbál minden adott fájlt kicsomagolni
       a végződéstől függetlenül. Pl. a következő parancs az aktuális
       könyvtár minden fájlját megpróbálja kicsomagolni:

         gunzip -S "" *    (*.* MSDOS esetén)

       A gzip korábbi verziói a .z végződést használták. Ez azért lett
       megváltoztatva, hogy ne legyen keveredés a pack(1). programmal.

    -t --test
       Teszteli a tömörített fájl épségét (integrity).

    -v --verbose
       Bőbeszédű üzemmód. Kijelzi az összes tömörített vagy kicsomagolt
       fájl tömörítési arányát és nevét.

    -V --version
       Kijelzi a program verziószámát és a fordítási opciókat, majd
       kilép.

    -# --fast --best
       A tömörítés sebességét szabályozza a #, számmal, ahol -1 vagy
       --fast a leggyorsabb, de kisebb tömörítésű tömörítési módszert
       jelöli, és -9 vagy --best a leglassabb, de legjobban tömörítő
       módszert. Alapértelmezés: -6 között.

HALADÓ HASZNÁLAT

    Több tömörített fájl összekapcsolható. Ebben az esetben gunzip minden
    tagot egyszer csomagol ki. Pl.:

       gzip -c file1 > foo.gz
       gzip -c file2 >> foo.gz

    majd
       gunzip -c foo

    egyenértékű ezzel:

       cat file1 file2

    A .gz fájl egyik tagjának sérülésekor a többi tag még visszaállítható,
    ha a sérült részt eltávolítjuk.

    Jobb tömörítés érhető el, ha az összes tagot egyszerre tömörítjük. Pl.

       cat file1 file2 | gzip > foo.gz

    jobban tömörít, mint

       gzip -c file1 file2 > foo.gz

    Ha összefűzött fájlokat újra akarunk tömöríteni nagyobb tömörség
    elérése miatt, csinálhatjuk a következő módon:

       gzip -cd old.gz | gzip > new.gz

    Ha a tömörített fájl több tagból áll, a tömörítetlen méret és a CRC
    adat, amit a --list opció kijelez, csak az utolsó tagra vonatkozik. Ha
    mindegyik tag tömörítetlen méretére kíváncsiak vagyunk, használhatjuk a
    következő parancsot:

       gzip -cd file.gz | wc -c

    Amennyiben egyetlen olyan archív fájlt akarunk készíteni, mely több,
    egymástól függetlenül kicsomagolható tagból áll, valamilyen archiváló
    programot kell használnunk, mint pl. a tar, vagy a zip. A GNU tar
    támogatja a -z opciót, mely esetén magától meghívja a gzip-et. A gzip
    így kiegészíti, és nem helyettesíti a tar-t.

KÖRNYEZET

    A  GZIP  környezeti  változó  a  gzip  alapértelmezett  opcióit
    tartalmazhatja. Először ezek az opciók kerülnek értelmezésre, de a
    parancssor paramétereivel felülbírálhatók. Pl.:

       sh esetén:  GZIP="-8v --name"; export GZIP
       csh esetén:  setenv GZIP "-8v --name"
       MSDOS esetén: set GZIP=-8v --name

    Vax/VMS alatt a környezeti változö neve GZIP_OPT, hogy elkerüljük a
    konfliktust a környezeti változó és a programhívás közti konfliktust.

LÁSD MÉG

    znew(1), zcmp(1), zmore(1), zforce(1), gzexe(1), zip(1), unzip(1),
    compress(1), pack(1), compact(1)

DIAGNOSZTIKA

    A normál kilépési állapot 0, hiba esetén 1, figyelmeztetés esetén 2.

    Az angol változat lehetséges hibaüzenetei és figyelmeztetései:

    Usage: gzip [-cdfhlLnNrtvV19] [-S suffix] [file ...]
        A parancssorban érvényetelen opciók kerültek megadásra.
    file: not in gzip format
        A gunzip -nek átadott fájl nem tömörített, vagy ismeretlen
        formátumú.
    file: Corrupt input. Use zcat to recover some data.
        A tömörített fájl megsérült. A hiba pontjáig az  adatok
        visszaállíthatók a következő paranccsal:
            zcat file > recover
    file: compressed with xx bits, can only handle yy bits
        File egy olyan LZW-t használó programmal lett tömörítve, amely
        több bitet használt, mint az aktuális gép kicsomagoló kódja.
        Célszerű újratömöríteni a fájlt gzip-pel, ami jabban tömörít és
        kevesebb memóriát használ.
    file: already has .gz suffix -- no change
        A fájl feltételezhetően már tömörítve van, mert kiterjesztése
        .gz . Ha mégsem tömörített, át kell nevezni, majd újra
        próbálkozni.
    file already exists; do you wish to overwrite (y or n)?
        Válaszolj "y"-t, ha azt akarod, hogy a kimeneti fájl felülírja
        az eredetit, különben "n"-t.
    gunzip: corrupt input
        A program "SIGSEGV violation"-t detektált, ami általában sérült
        bemeneti fájlt jelent.
    xx.x%
        A tömörítés által megtakarított terület aránya százalékokban.
        ( -v és -l opciók esetén érvényes.)
    -- not a regular file or directory: ignored
        Amikor a bemeneti fájl nem szabályos fájl vagy könyvtár (hanem
        pl. szimbolikus kötés, socket, FIFO, eszközfájl), a gzip
        változatlanul hagyja. -- has xx other links: unchanged
            A bemeneti fájlnak kötései vannak, a gzip változatlanul
            hagyja. Lásd  még:  ln(1)  használatát  a  bővebb
            információkért. Használd a -f opciót a többszörösen
            kötött fájlok tömörítéséhez.

FIGYELMEZTETÉSEK

    Tömörített adatok szalagra írásakor általában szükséges a kimenet
    feltöltése nullákkal a blokkhatár eléréséig. Az adatok olvasásakor a
    teljes blokk átadásra kerül a gunzip programnak kicsomagolásra, de
    gunzip érzékeli, hogy valamilyen szemét követi a tömörített adatokat,
    ami alapértelmezés szerint figyelmeztetéshez vezet. A fugyelmezetetés
    elhagyásához a --quiet opció használható. Ezt a GZIP környezeti
    változóban is beállíthatjuk:
     sh esetén: GZIP="-q" tar -xfz --block-compress /dev/rst0
     csh esetén: (setenv GZIP -q; tar -xfz --block-compr /dev/rst0

    A fenti példában a gzip-et a GNU tar hívja meg a -z opció miatt.
    Legyünk biztosak, hogy azonos blokkméret (a tar -b opciója) lett az
    olvasáskor és az íráskor is használva. (Természetesen ez a példa a GNU
    tar használatát feltételezte.)

HIBÁK

    A --list opció rossz méretet jelez 2 gigabájt felett. A --list opció
    -1 -et ad meg méretnek és ffffffff -et CRC-nek ha a tömörített fájl nem
    elérhető adathordozón van.

    Néhány ritka esetben a --best opció rosszab tömörítést ad, mint az
    alapértelmezett tömörítési szint. Néhány nagyon redundáns fájl esetén
    compress jobban tömörít, mint gzip.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>

                                    GZIP(1)