Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    hwclock - a hardveróra (Real Time Clock) lekérdezése és beállítása

ÁTTEKINTÉS

    hwclock --show [ --utc ] [ --test ] [ --debug ]
    hwclock --set --date=dátum [ --utc ] [ --test ] [ --debug]
    hwclock --systohc [ --utc ] [ --test ] [ --debug ]
    hwclock --hctosys [ --utc ] [ --test ] [ --debug ]
    hwclock --adjust [ --utc ] [ --test ] [ --debug ]
    hwclock --version [ --debug ]

    Az opciókat egyértelmű rövidítéssel is alkalmazhatjuk.

    A "clock" programmal való kompatibilitás érdekében használhatók az -r,
    -w, -s, -a, -v, -u, és -D opciók is.

LEÍRÁS

    A hwclock egy eszköz a Hardverórához. A segítségével ki lehet íratni az
    aktuális időt, be lehet állítani a Hardverórát egy megadott időhöz vagy
    a Rendszerórához, vagy  be  lehet  állítani  a  Rendszerórát  a
    Hardverórához.

    A hwclock programot rendszeresen futtathatjuk, hogy kiegyenlítsük azt
    az időeltérést, amit a magára hagyott rendszer létrehoz.

OPCIÓK

    Az alábbiak közül pontosan 1 opciót kell megadni a hwclock programnak,
    attól függően, hogy milyen funkciót szeretnénk.

    --show Kiolvassa a Hardverórát és kiírja az időt.

    --set Beállítja a Hardverórát a --date opció által megadott időpontra.

    --hctosys
       Beállítja a Rendszerórát a Hardverórához. Ezt  az  opciót
       legjobban  egy olyan szkriptben tudjuk kihasználni, ami a
       rendszer indításakor lefut.

    --systohc
       Hozzáállítja a Hardverórát a pillanatnyi Rendszerórához.

    --adjust
       Az ismert eltérés alapján hozzáadja a Hardverórához (vagy
       kivonja) a szükséges korrekciót. (A működés leírását lásd
       lejjebb).

    --version
       Kiírja a hwclock verzióját.
       Ha megadod a --set opciót, meg kell adnod a következő opciót is
       :

    --date="dátum és időpont"
       Ide írjuk be azt a dátumot és időpontot, amire a Hardverórát be
       akarjuk állítani. Ennek az opciónak a tartalmát átadjuk a
       date(1) programnak. Például

       hwclock --set --date="11/27/98 18:45:00"

    A következő opciókat a legtöbb funkció mellett használhatjuk.

    --utc Azt jelzi, hogy a Hardveróra a 'Universal Coordinated Time'-nak
       ('Koordinált Világidő', korábbi nevén 'Greenwich Mean Time')
       megfelelő időt tartalmazza. A felhasználó választásától függ,
       hogy az óra az UTC vagy a helyi időzónának megfelelő idő szerint
       jár-e.

    Figyelem ! Ha nem adod meg az --utc opciót, vagy fordítva, megadod,
    amikor nem kellene, mindkét esetben összezavarodik a  Hardveróra
    beállítása vagy a lekérdezés.

    --test Mindent megcsinál, kivéve a Hardveróra tényleges beállítását.
       Ez hasznos, különösen a --debug opcióval együtt.

    --debug
       A hwclock kiírja, hogy mit is csinál éppen.

MEGJEGYZÉSEK : Órák egy Linux rendszerben.

    Egy Linux rendszerben két fő óra van :

    A Hardveróra : Ez egy olyan óra, ami bármely programtól függetlenül
    fut, még akkor is, ha a gép ki van kapcsolva. Az ISA szabvány részeként
    van meghatározva. Egy vezérlő program ki tudja ezt az órát olvasni,
    vagy be tudja állítani.  Lehetséges az 1 másodperces impulzusok
    kezdetének érzékelése, így az órának látszólag végtelen lehet a
    pontossága.

    Ezt az órát nevezik hardverórának, 'real time clock'-nak, 'RTC'-nek,
    valós idejű órának, BIOS órának, vagy CMOS órának is.

    A Rendszeróra : Ez az az idő, amit a Linux kernelen belüli óra mutatni
    tud, és az ISA időzítő megszakítása vezérli. Csak akkor van értelmezve,
    ha a Linux fut. A Rendszeridő az 1970. január 1. 00:00:00 óta eltelt
    időt tartalmazza másodpercekben. Ennek ellenére a Rendszeridő nem egész
    szám, így a pontossága tetszőlegesen javítható.

    A Rendszeróra tartalmazza azt az időt, ami fontos számunkra. A
    Hardveróra alapvető feladata bármely rendszerben az, hogy az óra akkor
    is fusson, amikor a gép ki van kapcsolva. Amikor elindul a Linux
    rendszer, beállítja a Rendszerórát a Hardverórához, így a Hardverórát
    ezután nem  használjuk.  Megjegyezzük,  hogy  a  DOS  operációs
    rendszerekben (illetve az arra épülő egyéb rendszerekben) - amihez az
    ISA tervezve lett - a Hardveróra az egyetlen valós idejű óra.

    Fontos, hogy a date(1L) használatával ne okozzunk  időugrást  a
    Rendszerórában, amikor a rendszer fut.

    Ezzel szemben a Hardverórát tetszőlegesen lehet állítani, mialatt a
    rendszer fut. Mint programozó, használhatod az adjtimex(8) programot
    is a Rendszeróra beállításához.

  Az 'Adjust', vagyis 'Beállítás' funkció
    A Hardveróra általában nem túl pontos. Azonban a pontatlanság nagyrészt
    jól kezelhető, mert az óra azonos mértékű időt siet vagy késik minden
    nap.  Ezt rendszeres időeltérésnek nevezhetjük.  A hwclock program
    'adjust' funkciója teszi lehetővé azt, hogy rendszeres kiigazítást
    végezzünk ennek a rendszeres időeltérésnek a kiküszöbölésére.

    Röviden : A hwclock a /etc/adjtime fájlban tárol néhány információt,
    ami az óra pontosításához szükséges.

    Tegyük fel kiindulásként, hogy nincs  'adjtime'  fájlunk.  Ekkor
    kiadhatjuk a hwclock --set --date=... parancsot, hogy a Hardverórát
    beállítsuk a megadott időhöz.  A hwclock program létrehozza  az
    'adjtime' fájlt és beleírja az aktuális időt. Ez egyúttal az óra
    beállításának az utolsó ideje is lesz. Tegyük fel, hogy mondjuk 5 nap
    alatt az óra 10 másodpercet siet, így újból kiadjuk a hwclock --set
    --date=... parancsot, hogy visszaállítsuk a 10 másodpercet. A hwclock
    program frissíti az 'adjtime' fájlt, beleírja az utolsó órabeállítás
    időpontját és rögzíti benne, hogy az óra napi 2 másodpercet siet.  24
    óra elteltével újból kiadhatjuk a hwclock --adjust parancsot. A
    hwclock program megnézi az 'adjtime' fájlt, látja benne, hogy az óránk
    napi 2 másodpercet siet, és most már éppen eltelt egy nap. Igy kivon 2
    másodpercet a Hardverórából. Rögzíti a fájlban az aktuális időt, mint
    az utolsó beállítás időpontját.

    Minden alkalommal, amikor beállítjuk az órát a --set opcióval, a
    hwclock újra kiszámolja a rendszeres idő-eltérés mértékét, figyelembe
    véve, hogy mikor volt utoljára pontosítva az óra, milyen idő-eltérés
    volt korábban kiszámolva és hogy jelenleg mennyivel tér el az óra.

    Egy kis hiba az óra beállításába mindig becsúszik, amikor a hwclock
    programmal szeretnénk pontosítani az órát, így a hwclock nem hajtja
    végre azokat a beállításokat,  amikor  az  eltérés  kevesebb  1
    másodpercnél.

    Hasznos egy hwclock --adjust parancsot kiadni közvetlenül a hwclock
    --hctosys parancs előtt a rendszer indításakor, illetve akkor is, ha a
    'cron' segítségével végeztetjük a beállítást.

    Az '/etc/adjtime' fájl formátuma :

    1. sor : 3 számból áll :

    1)  rendszeres  idő-eltérés  másodperc  /  nap  mértékegységben,
    lebegőpontos, decimális kijelzéssel;

    2) az utolsó beállítás ideje 1970. jan. 1. óta, másodpercekben,
    decimális egész szám;

    3) nulla, a clock programmal való kompatibilitás miatt.

    2. sor : 1 számból áll :

    A legelső beállítás ideje másodpercben 1970. jan. 1. óta.

    Használhatod a hwclock programhoz azt az 'adjtime' fájlt, amit előzőleg
    a clock programmal hoztál létre.

FÁJLOK

    /etc/adjtime

LÁSD MÉG

    adjtimex(8), date(1), gettimeofday(2), settimeofday(2), crontab(1)

SZERZŐK

    A hwclock programot Bryan Henderson írta 1996 szeptemberében, Charles
    Hedrick, Rob Hooft, és Harald Koenig, a clock program íróinak munkája
    alapján. A program készítésének  története  nyomon  követhető  a
    forráskódban.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Gyulai Mihály <mgyulai@freemail.c3.hu>

                23 September 1996           CLOCK(1)