Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    less - a `more'-hoz hasonló megjelenítő

ÁTTEKINTÉS

    less -?
    less -V
    less [-[+]aBcCdeEfgGiImMnNqQrsSuUVwX]
      [-b bufs] [-h lines] [-j line] [-k keyfile]
      [-{oO} logfile] [-p pattern] [-P prompt] [-t tag]
      [-T tagsfile] [-x tab] [-y lines] [-[z] lines]
      [+[+]cmd] [--] [filename]...

LEÍRÁS

    A less program hasonlít a more -ra, de visszafele való mozgást is
    engedélyez a fájlban, nemcsak előremenőt. Továbbá a less számára nem
    szükséges a teljes bemeneti fájl beolvasása az induláshoz, így nagy
    szüvegfájloknál gyorsabban indul, mint a szövegszerkesztők, azaz mint
    pl. a vi.  A less a `termcap'-ot (illetve néhány rendszeren a
    `terminfo'-t) használja így sokféle terminálon képes futni.  Még
    `hardcopy'  terminálokra  is  van  korlátozott  támogatás. (Ilyen
    terminálokon az oldal tetejére szánt sorokat egy `caret' jel vezeti
    be.)

    A parancsok a more és a vi parancsain alapulnak. A parancsokat egy
    decimális szám (továbbiakban `N') előzheti meg, melyet a parancsok
    argumentumként használhatnak.

PARANCSOK

    A további leírásokban `^X' `Control-X'-et jelent, `ESC' az `Escape'
    billentyűt (pl. `ESC-v' először az `Escape' gomb, majd  a  `v'
    megnyomását jelenti.)

    h vagy H
       Segítség (help): a parancsok összefoglalását jelenti. Ha más
       parancsneveket elfelejtenénk, célszerű erre emlékezni.

    SPACE vagy ^V vagy f vagy ^F
       Ha N adott, akkor ennyi sorral előregörget, különben egy
       képernyőnyivel. (Lásd a `-z' opciót lentebb.) Amennyiben N
       nagyobb mint a képernyő mérete, csak a görgetés végeredményét
       jelzi. Figyelem: néhány rendszer a ^V-t speciális karakternek
       veszi.

    z   Ugyanaz, mint `SPACE', de ha N is adott, ez lesz az új
       képernyőméret.

    ESC-SPACE
       Ugyanaz, mint `SPACE', de teljes képernyőnyit görget, még akkor
       is, ha közben eléri a fájl végét.

    RETURN vagy ^N vagy e vagy ^E vagy j vagy ^J
       Előregörget 1 (vagy N) sort. Az összes N sort megjeleníti, még
       akkor is, ha ez nagyobb, mint a képméret.

    d vagy ^D
       Fél képernyővel (vagy N sorral) görget előre. Ha N adott, ez
       lesz az alapértelmezés a későbbi `d' és `u' parancsokhoz.

    b vagy ^B vagy ESC-v
       Visszafele görget egy oldallal (vagy N sorral). Lásd a `-z'
       opciót.  Amennyiben N nagyobb mint a képernyő mérete, csak a
       görgetés végeredményét jelzi.

    w   Ugyanaz, mint `ESC-v', de ha N adott, ez  lesz  az  új
       képernyőméret.

    y vagy ^Y vagy ^P vagy k vagy ^K
       Visszafele görget 1 (vagy N) sort. Az összes N sort megjeleníti,
       még akkor is, ha ez nagyobb, mint a képméret. Figyelem: néhány
       rendszer a ^Y-t speciális karakterként kezeli.

    u vagy ^U
       Fél képernyővel (vagy N sorral) görget visszafele. Ha N adott,
       ez lesz az alapértelmezés a későbbi `d' és `u' parancsokhoz.

    ESC-[ Vízszintesen balra görget 8 (illetve N) karaktert. Akkor működik
       a legjobban, ha a `-S' (sorlevágás) opciót is használjuk.

    ESC-] Vízszintesen jobbra görget 8 (illetve N) karaktert. Akkor
       működik a legjobban, ha a `-S'  (sorlevágás)  opciót  is
       használjuk.

    r vagy ^R vagy ^L
       Újrarajzolja a képernyőt.

    R   Újrarajzolja a képernyőt, és eldob minden pufferelt bemenetet.
       Hasznos, ha a fájl nézés közben változik.

    F   Előregörget, és megpróbál továbbolvasni, még fájlvég esetén is.
       Szokásosan  ezt  a parancsot a fájl végén használjuk. Ez
       lehetőséget ad arra, hogy egy olyan fájl  végét  tartsuk
       megfigyelés  alatt, amely a nézés közben nő. (Viselkedése
       hasonlít a `tail -f' parancshoz.)

    g vagy < vagy ESC-<
       A fájl első (illetve N-edik) sorára lép. (Figyelem: lassú lehet,
       ha N nagy.)

    G vagy > vagy ESC->
       A fájl utolsó (illetve N-edik) sorára lép. (Figyelem: lassú
       lehet, ha N nagy vagy ha N nem adott, de a szabványos
       bemenetről, és nem fájlból olvas a program.)

    p vagy %
       A fájl elejétől számítva a fájl N százaléknyi részére lép. N-nek
       0 és 100 között kell lennie.

    {   Amennyiben egy nyitó kapcsos zárójel van az éppen legfelsőként
       megjelenített sorban, a `{' parancs a megfelelő záró `}'-jelhez
       visz. A megfelelő záró jel az alsó sorban fog látszani. Ha a
       felső sorban több `{' is van, az N számmal adhatjuk meg,
       hányadiknak keressük a párját.

    }   Amennyiben egy záró kapcsos zárójel van az éppen legalsóként
       megjelenített sorban, a `}' parancs a megfelelő nyitó `{'-jelhez
       visz. A megfelelő nyitó jel a felső sorban fog látszani. Ha az
       alsó sorban több `}' is van, az N számmal adhatjuk meg,
       hányadiknak keressük a párját.

    (   Ugyanaz, mint `{', de a sima zárójelre vonatkozik.

    )   Ugyanaz, mint `}', de a sima zárójelre vonatkozik.

    [   Ugyanaz, mint `{', de a szögletes zárójelre vonatkozik.

    ]   Ugyanaz, mint `}', de a szögletes zárójelre vonatkozik.

    ESC-^F Ezt a  parancsot  két  karakter  kell  kövesse,  melyeket
       zárójelpároknak vesz, és a felső sorban található ``nyitó''
       (sorrendben az első megadott) karakterhez kikeresi a ``záró''
       párját, a `{'-hez hasonlóan. Pl. "ESC ^F < >" a felső sorbeli
       `<' jelhez tartozó `>' jelet keresi meg.

    ESC-^B Az "ESC-^F" fordított párja: a záró (második) karakterhez
       tartozó nyitó párhoz görget vissza.

    m   Egy kisbetűs karaktert beütve utána, megjelöli az aktuális
       helyzetet azzal a betűvel.

    '   (Aposztróf.) Egy kisbetűs karaktert beütve utána, az ezzel a
       betűvel megjelölt helyzetbe tér vissza. Egy újabb aposztróf
       hatására visszatér arra a pontra, ahonnét az utolsó "nagy"
       mozgásra utaló parancs ki lett adva. Egy ezt követő `^' illetve
       `$' jel hatására pedig a fájl elejére illetve végére ugrik. A
       jelzéseket új fájl vizsgálatakor is megőrzi, így ez a parancs
       bemeneti fájlok közti váltásra is alkalmas.

    ^X^X  Ugyanaz, mint az aposztróf.

    /minta Előrefele megkeresi a `minta'-t tartalmazó sort. (Ha N is adott,
       az N. ilyet keresi meg.) A `minta' egy szabályos kifejezés,
       ahogy azt az ed használja. A keresés a második kijelzett sortól
       indul. (Lásd még a `-a' és `-j' opciókat.)

       Néhány karakternek speciális jelentése van, ha a `minta' elején
       szerepel; a keresés típusát módosítják, és nem magát a karaktert
       jelentik:

       ^N vagy !
           Azokat a sorokat keresi, amelyek nem illeszkednek a
           mintához.

       ^E vagy *
           Több fájlban is keres, azaz ha a keresés eléri az
           aktuális fájl végét illeszkedés találat nélkül, a keresés
           a parancssorban adott következő fájlban folytatódik.

       ^F vagy @
           A keresést a parancssorban adott első fájl első sorától
           kezdi, az aktuálisan kijelzett soroktól és a `-a' és `-j'
           opcióktól függetlenül.

       ^K   A mintához illeszkedő szövegeket kiemeli az aktuális
           képernyőn, de nem lép az első egyezésre.

       ^R   Nem értelmezi a szabályos kifejezések metakaraktereit,
           azaz egyszerű szöveg szerinti keresést végez.

    ?minta Hátrafele megkeresi a `minta'-t tartalmazó sort. (Ha N is adott,
       az N. ilyet keresi meg.) A `minta' egy szabályos kifejezés,
       ahogy azt az ed használja. A keresés a legfelső kijelzett sor
       fölötti sortól indul.

       A  `/'-hez  hasonlóan itt is néhány karakternek speciális
       jelentése van, ha a `minta' elején szerepel:

       ^N vagy !
           Azokat a sorokat keresi, amelyek nem illeszkednek a
           mintához.

       ^E vagy *
           Több fájlban is keres, azaz ha a keresés eléri az
           aktuális fájl elejét illeszkedés találat nélkül,  a
           keresés  a  parancssorban  adott  megelőző  fájlban
           folytatódik.

       ^F vagy @
           Az parancssorban utolsóként megadott fájl utolsó sorától
           kezdve keres visszafelé, függetlenül a kijelzéstől és a
           `-a' illetve `-j' opcióktól.

       ^K   Ugyanaz, mint az előre keresésnél.

       ^R   Ugyanaz, mint az előre keresésnél.

    ESC-/minta
       Ugyanaz, mint "/*".

    ESC-?minta
       Ugyanaz, mint "?*".

    n   Az előző keresés ismétlése. (N megadása esetén az N. megfelelő
       sor keresése.) Ha az előző keresést a ^N-nel módosítottuk, akkor
       a mintához nem illeszkedő sorokat keresi. Ha az előző keresést a
       ^E-vel módosítottuk, akkor a keresés a következő (előző) fájlban
       folyatódhat. Ha az előző keresést a ^R-rel módosítottuk, akkor a
       keresés egyszerű szöveges keresés marad. Az előző keresésbeli ^F
       és ^K-nak nincs hatása.

    N   Az előző keresés ismétlése fordított irányban.

    ESC-n Az  előző  keresés  ismétlése  a  fájlhatárok  átlépésének
       engedélyezésével. Ugyanaz, mintha az előző keresést a *-gal
       módosítottuk volna.

    ESC-N Ugyanaz, mint "ESC-n", csak fordított irányban.

    ESC-u A keresés során vett kiemeléseket megszünteti. Amennyiben ez már
       korábban  megtörtént ezzel a paranccsal, visszakapcsolja a
       kiemelést. Minden keresési parancs visszakapcsolja a kiemelést.
       (A kiemelés a `-G' opcióval szintén kikapcsolható, ekkor sosem
       kapunk kiemelést.)

    :e [fájlnév]
       Új fájl vizsgálata. Ha a ``fájlnév'' hiányzik, a parancssorból
       vett aktuális fájlt vizsgálja újra. (Lásd a `:n' és `:p'
       parancsokat lejjebb.) A százalékjel (%) a fájlnévben az aktuális
       fájl nevével helyettesítődik, a `#'-jel pedig az előzőleg
       vizsgált fájl nevét jelenti. Két egymást követő `%'-jel egyetlen
       `%'-jelet jelent, hogy százalékjelet tartalmazó fájlnevek is
       megadhatók legyenek.  Hasonlóan  `##'  egyetlen  `#'-jellel
       helyettezítődik.

    A megadott fájlnév a parancssori fájlnévlistába beillesztésre kerül,
    így a későbbi `:n' és `:p' parancsok ezt is elérik. Amennyiben a
    fájlnév több fájlt ad meg, mindegyik neve beillesztésre kerül, és a
    vizsgálat az elsővel folytatódik.

    ^X^V vagy E
       Ugyanaz, mint :e.  Figyelem: néhány rendszeren  a  ^V-nek
       speciális jelentése van. Ilyen rendszereken ^V nem használható.

    :n   A következő fájl vizsgálatára ugrik. (N megadása esetén az N.
       következőre.)

    :p   Az előző fájl vizsgálatára ugrik. (N megadása esetén az N.
       előzőre.)

    :x   A parancssorban megadott első (illetve N.) fájl vizsgálatával
       folytatja.

    = vagy ^G vagy :f
       A nézett fájlról ad némi információt, azaz kiírja a nevét, a
       sorszámot, és az alsó sor bájt offszetjét. Ha lehetséges, kiírja
       a fájl hosszát, a fájl sorainak számát, és az utolsó sor előtti
       fájlrész nagyságát a teljes mérethez viszonyítva százalékokban.

    -   A parancsori opciók (lásd lejjebb) valamelyikének jelét ez után
       írva, azon opció beállítását változtatja meg, és egy üzenetet ad
       az új beállításokról.

    Ha egy opciónak argumentuma is van (pl. `-b' és `-h' esetén numerikus,
    vagy `-P' és `-t' esetén string), az opció betűje után beírható. Ha
    nincs új érték megadva, az aktuális beállítás íródik ki, és változás
    nem tórténik.

    -+   A parancsori opciók (lásd lejjebb) valamelyikének jelét ez után
       írva, azon opció értékét az alapértelmezettre állítja vissza, és
       erről üzenetet küld. (A "-+X" parancs ugyanazt csinálja, mint a
       parancssori "-+X".) Nem működik string-értékű opciókra.

    --   A parancsori opciók (lásd lejjebb) valamelyikének jelét ez után
       írva, azon opció értékét az alapértelmezett  "ellentétére"
       állítja vissza, és erről üzenetet küld. (A "--X" parancs
       ugyanazt csinálja, mint a parancssori "-X".) Nem  működik
       numerikus vagy string-értékű opciókra.

    _   (Aláhúzásel.) A parancsori opciók (lásd lejjebb) valamelyikének
       jelét ez után írva, üzenetet küld az  opció  pillanatnyi
       beállításáról. Az opció beállítása nem változik.

    +cmd  A  `cmd'  parancs  ezután minden új fájl megvizsgálásakor
       végrehajtódik. Pl. `+G' azt eredményezi, hogy a less minden
       fájlt a végén kezd kijelezni, és nem az elején.

    V   A futó less verziószámát adja.

    q vagy Q vagy :q vagy :Q vagy ZZ
       Kilép a less programból.

    A következő 4 opció érvényessége az aktuális installációtól függ.

    v   Egy  szövegszerkesztőt  hív meg az aktuálisan nézett fájl
       szerkesztésére. A szövegszerkesztőt a ``VISUAL'' környezeti
       változóból veszi, vagy ha az nincs, akkor az ``EDITOR'' nevűből,
       illetve ha ez sincs, az alapértelmezett ``vi''-t használja. Lásd
       még a ``LESSEDIT'' leírását a ``PROMPTS'' fejezet alatt.

    ! burok-parancs
       Meghív egy burkot (shell), hogy a burok-parancsot lefuttassa. A
       fájlnevekben levő százalékjel (%) az aktuális fájl nevével lesz
       helyettesítve, a `#' jel pedig az előzőekben vizsgált fájl
       nevével. "!!" megismétli az előző burok-parancsot. "!" parancs
       nélkül  egy  burokhívást  eredményez.  Unix rendszereken a
       burokhívást a ``SHELL'' környezeti változó alapján  végzi,
       illetve annak hiánya esetén az ``sh''-t hívja meg. MS-DOS és
       OS/2 rendszerekben a burok a szokásos parncsfeldolgozó.

    | <m> burok-parancs
       Itt <m> tetszőleges jelölő karaktert jelent. A bemeneti fájl az
       aktuális  képernyő  tetején  látható  és az ``<m>'' által
       meghatározott sorok közti részét a burok-parancshoz csövezi. <m>
       lehet `^' vagy `$' is, amik rendre a fájl elejét illetve végét
       jelentik. Ha <m> értéke `.' vagy újsorjel, az aktuális képernyőt
       csövezi.

    s fájlnév
       A bemenetet egy fájlba menti. Ez csak akkor működik, ha a
       bemenet egy cső, nem pedig rendes fájl.

OPCIÓK

    Az alábbiakban a parancssori opciók leírása következik. Legtöbbjük a
    less futása közben is átállítható a "-" paranccsal.

    A  ``LESS''  környezeti  változó  értékei  is opcióként kerülnek
    feldolgozásra, azaz pl. ha nem akarjuk mindig beírni, hogy "less
    -opciók ..." minden egyes less híváskor, tehetjük a következőket: csh
    esetn:

    setenv LESS "-opciók"

    vagy sh esetn:

    LESS="-opciók"; export LESS

    A környezeti változó a parancssor előtt kerül feldolgozásra, így a
    parancssori opciók felülbírálhatják a ``LESS'' értékét. Ha egy opció
    megjelenik a ``LESS'' tartalmában, vissza lehet állítani az alapértékét
    a "-+" parancssori opcióval.

    A string argumentumú opciók (pl. `-P') esetén egy dollárjel ($)
    használható a string végének jelölésére.

    -?   Ez az opció egy összegzést ír ki a less által elfogadott
       parancsokról. (Ugyanaz, mint a `h' parancs.)  Amennyiben a
       használt burok értelmezi a kérdőjelet, szükséges lehet idézni a
       következő módon: "-\?".

    -a   A  keresést  az  utolsó  kijelzett  sor  utántól indítja.
       Alapértelmezés szerint ugyanis a keresés a második kijelzett
       sortól indul, illetve az utolsó találatot jelzett sortól (lásd
       `-j' opció).

    -bn  A pufferek számát adja meg, amiket a less az egyes fájlokhoz
       használ. A pufferek 1K méretűek, és alapértelmezés szerint 10
       puffert foglal le fájlonként, kivéve ha a fájl egy csőből jön.
       (Lásd `-B' opció.)

    -B   Alapértelmezés szerint a csőből olvasott adatok olvasása esetén
       a pufferek lefoglalása automatikusan, igény szerint történik.
       Sok  adat csőből olvasása esetén ez nagy memőriafoglalást
       eredményez. A `-B' opció kikapcsolja ezt  az  automatikus
       foglalást, és csak a `-b'-vel meghatározott számú puffert fog
       használni  a  program.  Figyelem:  `-B'  hibás  kijelzést
       eredményezhet, mert csak az aktuálisan vizsgált fájlrész marad a
       memóriában, a régebbi adatok elvesznek. (Tehát nem érdemes
       használni, ha visszalapozást is akarunk egy cső kimenetében.)

    -c   A  teljes képernyő újrarajzolásokat felülről lefele végzi.
       Alapértlemzés szerint ugyanis az újrarajzolások alulról történő
       görgetéssel történnek.

    -C   Ugyanaz, mint `-c', de az újrarajzolás előtt törlés is történik.

    -d   Ez az opció elnyomja azokat a hibaüzeneteket, amelyek buta
       terminálokon  keletkeznek azzal kapcsolatban, hogy bizonyos
       funkciók nem érhetők el a terminálon. (Pl. képernyőtörlés,
       visszafele görgetés.) Viselkedésbeli változást tehát nem okoz,
       csak a hibaüzeneteket mellőzi.

    -Dxszn
       (Csak MS-DOS esetén.) A kijelzett szöveg színét állítja be. x
       egyetlen karakter, mely a színezendő szöveg típusát jelenti:
       `n'=normál szöveg, `s'=`standout', `d'=vastag, `u'=aláhúzott,
       `k'=villogó.  szn egy ponttal elválasztott számpár, ahol az
       első szám az előtér- a második a háttérszínt adja meg. Egyetlen
       n szám megadása ugyanaz, mint n.0.

    -e   Azt eredményezi, hogy a less automatikusan kilép, ha másodszor
       éri el a fájl végét. (Alapértelmezés szerint csak a "q"-val
       lehet kilépni.)

    -E   Azt eredményezi, hogy a less automatikusan kilép, ha eléri fájl
       végét.

    -f   A nem szabályos fájlokat is mindenképpen megnyitja.  (Nem
       szabályos fájl a könyvtár és az eszközfájl.) Elnyomja a bináris
       fájlra utaló figyelmeztetést is. Alapértelmezés szerint a less
       visszautasítja ezen fájlok megnyitását.

    -g   Alapértelmezetten  a  less  minden  stringet  kiemel, mely
       illeszkedik az utolsó kereséshez. Ez az opció azt állítja be,
       hogy csak az utolsó keresési parancs által megadott egyetlen
       string lesz kiemelve. Ez egy kicsit gyorsabbá teszi a less
       futását.

    -G   Ez az opció minden kiemelést letilt a keresésekkor.

    -hn  A visszagörgetés maximális sorszámát állítja be. Amennyiben n
       sornál többet kellene visszagörgetni, a képernyőt újrarajzolja.
       (Ha a terminál nem támogatja a visszagörgetést, `-h0' beállítás
       lesz feltételezve.)

    -i   Azt eredményezi, hogy a keresés esetfüggetlen lesz, azaz a nagy-
       és kisbetűket azonsonak veszi. Ez az opció hatását veszíti az
       olyan mintákra, melyekben nagybetű is van.

    -I   Ugyanaz, mint `-i', de a mintabeli nagybetűk  esetén  is
       esetfüggetlen marad a keresés.

    -jn  A  képernyő azon sorát adja meg, ahányadikra a "célsort"
       pozícionálni kell. A célsor a keresés,  sorszámra  ugrás,
       fájlszázalékra ugrás vagy bejelölt pozícióra ugrás eredményeként
       adódik. A képernyősort egy szám (n) adja meg: a felső sor száma
       1, a következőé 2, stb. A szám lehet negatív is: -1 az alsó
       látható sort, -2, az e fölöttit, stb. jelenti.

    Amennyiben a `-j' opció használatban van, a keresések a célsor után
    kezdődnek. Pl. "-j4" esetén a célsor a képernyő negyedik sora, és a
    keresés az ötödik sortól kezdődik.

    -kfjlnv
       Azt eredményezi, hogy a less megnyitja a megadott fájlt és
       lesskey (1) fájlként értlemezi. A `-k' opció többször is
       használható. Amennyiben a LESSKEY környezeti változó létezik,
       vagy egy `lesskey' fájl a standard helyen található (lásd a
       BILLENTYŰHOZZÁRENDELÉSEK fejezetet), ezeket is lesskey fájlként
       kasználja.

    -m   A less -t bőbeszédű (a more-hoz hasonló) üzemmódra állítja, azaz
       a promptnál mindig kijelzi a fájlbeli pozíciót a fájlméret
       százalékában.  (Alapértelmezés  szerint  a prompt csak egy
       kettőspont.)

    -M   Ennek hatására a less még a more-nál is bőbeszédűbb promptot ad.

    -n   Elhagyja  a  sorszámokat. Az alapértelmezett viselkedés (a
       sorszámok használata) néha nagyon meglassíthatja a less futását,
       különösen nagy bemeneti fájlok esetében. Ezt küszöböli ki ez az
       opció. A sorszámok használata azt jelenti, hogy a sor számát a
       bőbeszédű prompt és az `=' parancs megjeleníti, és a `v' parancs
       az aktuális sorszámot átadja a szövegszerkesztőnek. (Lásd még a
       LESSEDIT-ről mondottakat lejjebb.)

    -N   Azt eredményezi, hogy a kijelzéskor minden sor elején kiíródik a
       sor száma is.

    -ofjlnv
       Azt eredményezi, hogy a less a bemeentét a megnevezett fájlba
       másolja a nézés során. Ez csak akkor kerül alkalmazásra, ha a
       bemenet egy csó, nem pedig rendes fájl. Ha a fájl már létezik, a
       less megerősítésre vár a felülírással kapcsolatban.

    -Ofjlnv
       Ugyanaz, mint `-o', de visszakérdezés nélkül felülírja az
       esetleg létező fájlt.

       Ha nem lett `log fájl' megadva, a `-o' és `-O' opció a less
       belsejéből is használható log fájl megadására. Az "s" parancs
       egyenértékű a `-o' less -en belüli megadásával.

    -pminta
       A `-p' opció egyenértékű a +/minta megadásával, azaz megmondja a
       less -nek, hogy a minta fájlbeli első előfordulásánál kezdjen.

    -Pprompt
       Lehetőséget ad a három prompt stílus testreszabására. Szokásosan
       ez az opció a LESS környezeti változóban szerepel, nem pedig
       minden parancssori less indításkor. Ezt az opciót a LESS utolsó
       opciójaként kell megadni, vagy dollárjellel kell zárni. A `-Ps'
       utáni string az alapértelmezett (rövid) promptot adja meg, a
       `-Pm' a közepeset, a `-PM' pedig a hosszút. `-Ph' a segítő
       képernyő promtját, `-P=' pedig az `=' parancs által kiírt
       üzenetet adja meg. A megadott stringek betűkből és speciális
       escape-sorozatokból  állhatnak.  (Lásd a PROMPTOK fejezetet
       lejjebb.)

    -q   Viszonylag csendes (quiet) működésre kapcsol:  a  terminál
       csengője csendes marad ha a görgetés túlhaladna a fájl végén
       vagy elején. Ha a terminálnak van "látható csengője" (visual
       bell), azt használja. Néhány más hiba (pl. érvénytelen karakter
       beírása) esetén továbbra is használja a csengőt.

    -Q   Teljesen csendes üzemmód: a csengő sohasem szól.

    -r   Azt eredményezi, hogy a  "nyers"  (raw)  vezérlőkarakterek
       közvetlen  kijelzésre  kerülnek.  Alapértelemzés  szerint a
       vezérlőkaraktereket a `^' jellel jelöli, azaz pl. a Control-A
       (oktális 001) megjelenítése: "^A". Figyelem: a `-r' használata
       esetén a less nem tudja a mindenkori megjelenést teljesen
       ellenőrizni, hisz azt a közvetlenül megjelenített fájlbeli
       vezérlőkarakterek is befolyásolhatják. Ezért különféle problémák
       adódhatnak, pl. hosszú sorokat rossz helyen törhet el a program.

    -s   Egymás utáni üres sorokat egyetlen üres sorrá von össze. Hasznos
       pl. nroff kimenet nézésekor.

    -S   A képernyőszélességnél hosszabb sorok levágását eredményezi a
       "hajtogatás" helyett, azaz a sor hátralevő része egyszerűen
       figyelmen kívül lesz hagyva. (Alapértelmezés szerint a hosszú
       sorokat hajtogatja, azaz a maradék részeket a következő sorokban
       helyezi el.)

    -ttag A `-t' opció, melyet egy `tag' követ, az azt a `tag'-ot
       tartalmazó fájlt fogja szerkeszteni. Ennek működéséhez egy
       "tags" nevű fájlnak kell léteznie az aktuális könyvtárban,
       melyet előzőleg a ctags (1) paranccsal építettünnkn fel. Ez az
       opció  a  less  -en belülről is használható a - parancs
       segítségével egy új fájl megvizsgálására. A ":t"  parancs
       egyenértékű a `-t' less -en belüli megadásával.

    -Ttagsfjl
       A "tagsfájl"-t használja a "tags" nevű helyett.

    -u   Azt eredményezi, hogy a kocsi vissza jelek (carriage return) és
       a visszatörlések (backspace) nyomtatható karakterként kerülnek
       értelmezésre, azaz a terminálra lesznek küldve, ha megjelennek a
       bemenetben.

    -U   Azt eredményezi, hogy a kocsi vissza jelek, a tabulátorok és a
       visszatörlések vezérlőkarakterekként kerülnek értelmezésre, azaz
       a `-r' által meghatározott módon kerülnek értelmezésre.

       Alapértelmezés szerint, amikor is sem `-u' sem `-U' nem adott,
       az aláhúzásjelek melletti visszatörlések speciálisan kerülnek
       értelmezésre: a terminál lehetőségeit használva aláhúzott szöveg
       jelenik meg. Hasonlóan: két azonos karakter közti visszatörlés
       ``felülütött'' szöveget jelent, amit a terminál vastagon jelenít
       meg (ha tud). A többi visszatörlés alapértelmezés szerint
       törlődik az előtte levő karakterrel együtt.

    Az újsor (newline) utáni kocsivissza-jelek  törlődnek,  a  többi
    kocsivissza-jel a `-r'-nek megfelelően kerül értelmezésre.

    Felülütött és aláhúzott szövegekre is vonatkozik a keresés, ha `-u'
    vagy `-U' nincs mekapcsolva.

    -V   Kijelzi a less verziószámát.

    -w   Azt eredményezi, hogy a fájlvég kijelzése után üres sorok
       kerülnek kiírásra az alapértelmezett `~'-jel helyett.

    -xn  A tabulátorpozíciókat (tab stops) minden n. pozícióra helyezi.
       Alapértelmezés szerinti érték a 8.

    -X   Nem engedi a termcap inicializáló és deinicializáló strinek
       terminálra küldését. Ez néha szükséges, ha a deinicializálás
       vala szokatlant (pl. képernyőtörlést) csinál.

    -yn  Megadja az előregörgetés maximális sorszámát. Ha ennél többet
       kellene előregörgetni, inkább újrarajzolja a teljes képernyőt. A
       `-c' vagy `-C' opciók használhatók a képernyő felülről való
       újrarajzolására ha szükséges. Alapértelmezés szerint minden
       előremozgás görgetést okoz.

    -[z]n Az alapértelmezett görgetett ablakméretet n sorra állítja be. Az
       alapértelmezés egy teljes képernyő. A `z' és `w' parancsok is
       használhatók ilyen célból. A `z' elhagyható a more -ral való
       kompatbilitás miatt. Amennyiben az n szám negatív, azt jelzi,
       hogy az ablakméret hány sorral legyen kevesebb a képernyő
       méreténél. Például ha a képernyő 24 soros, -z-4 a görgetett
       ablakméretet 20 sorra állítja be, és ha a képernyő 40 sorosra
       lesz átméretezve, a görgetett ablakméret automatikusan 36 sornyi
       lesz.

    --   A "--" parancssori argumentum az opcióargumentumok végét jelzi.
       Minden  ezutáni  elem  a  parancssorban  fáljnévként kerül
       feldolgozásra. Hasznos lehet, ha a fájlnév `-' vagy `+' jellel
       kezdődik.

    +   Ha egy parancssori argumentum `+' jellel kezdődik, az opció
       hátralevő része less parancsként kerül végrehajtásra a fájl
       viszgálata elején. Például `+G' azt eredményezi, hogy a less a
       fájl végét mutatja először, nem az elejét. Másik példa: `+/xyz'
       az első olyan sornál kezdi a vizsgálatot, mely tartalmazza
       `xyz'-t.  Speciális esetként `+<szám>' úgy  működik,  mint
       `+<szám>g', azaz a megadott számú sorra ugrik. (Lásd a `g'
       parancsnál.)

    Amennyiben az opció `++'-szal kezdődik, a parancsok minden vizsgált
    fájlra vonatkozni fognak, nemcsak az elsőre. A korábban leírt `+'
    parancs is használható  az  összes  fájl  bevezető  parancsainak
    beállítására vagy megváltoztatására.

SORSZERKESZTÉS

    Amikor a képernyő alján egy parancssort gépelünk (pl. egy fájlnevet a
    :e parancshoz, vagy egy mintát a kereséshez), bizonyos billentyűk a
    parancssor manipulálására használható. A legtöbb parancsnak létezik
    szögletes zárójelbe ( [ ] ) tett formája is, mely akkor használható, ha
    a billentyű nem létezik az adott billentyűzeten. (Ezek a zárójeles
    változatok nem működnek MS-DOS alatt.) Ezen speciális jelek bármelyike
    betű szerint bevihető a `^V' vagy `^A' karakterek használatával. Egy
    fordított törtvonal (backslash) beviteléhez két fordított törtvonalat
    kell egymás után beírni.

    BALRANYÍL [ ESC-h ]
       Egy hellyel balra viszi a kurzort.

    JOBBRANYÍL [ ESC-l ]
       Egy hellyel jobbra viszi a kurzort.

    ^BALRANYÍL [ ESC-b vagy ESC-BALRANYÍL ]
       (Azaz, CONTROL és BALRANYÍL egyszerre.) Egy szóval balra viszi
       a kurzort.

    ^JOBBRANYIL [ ESC-w vagy ESC-JOBBRANYÍL ]
       Egy szóval jobbra viszi a kurzort.

    HOME [ ESC-0 ]
       A sor elejére viszi a kurzort.

    END [ ESC-$ ]
       A sor végére viszi a kurzort.

    VISSZATÖRLÉS (BACKSPACE)
       A kurzortól balra álló karakter törlése, illetve a parancs
       törlése, ha a parancssor üres.

    TÖRLÉS (DELETE) vagy [ ESC-x ]
       A kurzor alatti karakter törlése.

    ^VISSZATÖRLÉS [ ESC-VISSZATÖRLÉS ]
       A kurzortól balra álló szó törlése.

    ^TÖRLÉS [ ESC-X vagy ESC-TÖRLÉS ]
       A kurzor alatt álló szó törlése.

    FELFELENYÍL (UPARROW) [ ESC-k ]
       Az előző parancssor visszahozatala.

    LEFELENYÍL (DOWNARROW) [ ESC-j ]
       A következő parancssor visszahozatala.

    TAB  A kurzortól balra álló részleges fájlnév kiegészítése. Ha több
       illeszkedés is van, az elsőt írja ki, és az ismételt `TAB'-ok az
       illeszkedő nevek között görgetnek ciklikusan.

    BACKTAB [ ESC-TAB ]
       Ugyanaz, mint `TAB', de a másik irányban görget az illeszkedő
       fájlnevek között.

    ^L   A kurzortól balra álló részleges fájlnév kiegészítése. Ha több
       illeszkedés is van, mindet beírja a parancssorba, ha beleférnek.

    ^U (Unix) vagy ESC (MS-DOS)
       A teljes parancssor törlése, illetve a parancs semlegesítése, ha
       a parancssor üres. Amennyiben Unix alatt az alapértelmezett `^U'
       sor-irtó (line-kill) karaktert kicseréltük másra, az a karakter
       lesz használva.

BILLENTYŰHOZZÁRENDELÉSEK

    A lesskey (1) program segítségével saját parancsok definiálhatók a less
    -hez. Ez a program egy `lesskey'  fájlt  hoz  létre,  mely  a
    parancsbillentyűk és a végrehajtandó akciók közti kapcsolatot határozza
    meg. A lesskey arra  is  használható,  hogy  megváltoztassuk  a
    sorszerkesztő billentyűket és környezeti változókat állítsunk be.

    Ha a `LESSKEY' környezeti változó létezik, a less azt fogja a `lesskey'
    fájl neveként használni. Másképpen a less standard helyeken keresi a
    `lesskey'  fájlt:  Unix  alatt  a "$HOME/.less", MS_DOS alatt a
    "$HOME/_less" vagy ha ez nem található, a "_less" fájlt használja, ha
    ilyen létezik a `PATH' környezeti változó által tartalmazott könyvtárak
    valamelyikében. OS/2 alatt a less a "$HOME/less.ini"-ben keresi a
    `lesskey' fájt, illetve ha ez nem található, az `INIT' tartalmában
    felsorolt könyvtárkban keres egy "less.ini" fájlt. Ha ott sem talált,
    akkor a `PATH' által megadott könyvtárakban folytatja a keresést. Lásd
    még a lesskey kézikönyv lapját.

BEMENETI ELŐFELDOLGOZÓ (INPUT PREPROCESSOR)

    A less -hez definiálható bemeneti előfeldolgozó program. Mielőtt a less
    megnyit egy fájlt, először lehetőséget ad a bemeneti előfeldolgozónak a
    kijelzendő fájl tartalmának megváltoztatására. Ilyen előfeldolgozó
    egyszerűen bármilyen végrehajtható program (vagy shell szkript) lehet,
    mely a fájl tartalmát egy másik fájlba, az ún. helyettesítő fájlba
    írja. A helyettesítő fájl tartalma kerül valójában kijelzésre az
    eredeti helyett, habár ez a felhasználó felé úgy látszik, hogy az
    eredeti fájlt mutatja a program.

    A bemeneti előfeldolgozó egyetlen argumentumot kell fogadjon, az
    eredeti fájl nevét, ahogy azt a felhasználó megadta. Ezután létrehozza
    a helyettesítő fájt, és ennek nevét a szabványos kimenetre kell írja.
    Ha az előfeldolgozó nem adja meg a helyettesítő fájl nevét, a less az
    eredeti fáljt használja.

    A bemeneti előfeldolgozó nem kerül meghívásra a szabványos bemenet
    nézésekor.

    A bemeneti előfeldolgozó beállítására a `LESSOPEN' környezeti változó
    használható, amely az előfeldolgozó meghívásának parancssorát kell
    tartalmazza. Ezen parancssornak tartalmaznia a kell a "%s" stringet,
    melyet  a  less  az  eredeti  fájlnévvel helyettesít, amikor az
    előfeldolgozót meghívja.

    Amikor a less olyan fájlt zár be, amely megnézéséhez  bemeneti
    előfeldolgozó  lett  használva,  egy  bemeneti  utófeldolgozó
    (postprocessor) is meghívásra kerül, amely feltehetően néhány kívánatos
    takarítási műveletet (mint pl. az előbbi helyettesítő fájl törlése)
    végez. Ez az utófeldolgozó két argumentumot kap: az eredeti és a
    helyettesítő fájl nevét.

    Utófeldolgozó beállításához a `LESSCLOSE' környezeti változónak kell
    értéket adni, mely az utófeldolgozót meghívó parancssort definiálja.
    Ez a parancssor kétszer tartalmazhatja a "%s" stringet, melyek közül az
    első az eredeti, a második a helyettesítő  fájl  nevével  lesz
    helyettesítve.

    Például a legtöbb Unix rendszeren a következő két szkript megengedi,
    hogy a fájlokat tömörített formában tárolhassuk, de a less közvetlenül
    megmutassa őket:

    lessopen.sh:
      #! /bin/sh
      case "$1" in
      *.Z) uncompress -c $1 >/tmp/less.$$ 2>/dev/null
         if [ -s /tmp/less.$$ ]; then
           echo /tmp/less.$$
         else
           rm -f /tmp/less.$$
         fi
         ;;
      esac

    lessclose.sh:
      #! /bin/sh
      rm $2

    Ezen szkriptek használatához olyan helyre kell őket tenni, ahol
    végrehajthatók, és alkalmazni kell a LESSOPEN="lessopen.sh %s" illetve
    LESSCLOSE="lessclose.sh %s %s" beállításokat. Ehhez hasonlóan persze
    bonyolultabb szkriptek is írhatók pl. más típusú tömörített fájlok
    kezelésére.

    A bemeneti előfeldolgozót úgy is beállíthatjuk, hogy a fájl adatait
    átcsövezze a less -nek aheleyett, hogy az adatokat egy helyettesítő
    fájlba tenné le. Ez például megóvhat attól, hogy a teljes fájl
    kitömörítését megvárjuk, mielőtt a fájl elejét megláthatnánk. Az ilyen
    bemeneti előfeldolgozót bemeneti csőnek nevezzük. A bemeneti cső a
    helyettesítő fájl nevének stabndard kimenetre  írása  helyett  a
    helyettesítő fájl teljes tartalmát írja ki a szabványos kimenetére. Ha
    a bemeneti csőnem ír egyetlen karaktert sem a szabványos kimenetére,
    akkor a less az eredeti fájlt mutatja meg.

    A bemeneti cső használatához a LESSOPEN tartalmának első karaktere a
    függőleges vonal (`|'-jel) kell legyen.

    Például a legtöbb Unix rendszeren a következő szkript az előző példához
    hasonlóan fog működni:

    lesspipe.sh:
      !# /bin/sh
      case "$1" in
      *.Z) uncompress -c $1 2>/dev/null
         ;;
      esac

    Ezen szkript használatához a szkriptet olyan helyre kell tenni, ahol
    végrehajtható és a  LESSOPEN="|lesspipe.sh  %s"  beállítást  kell
    használni. Bemeneti cső használata esetén értelemszeűen nem szükséges
    az utófeldolgozó használata, hisz nincs helyettesítő fájl. Ebben az
    esetben a LESSCLOSE által megadott utófeldolgozónak "-" lesz átadva,
    mint a helyettesítő fájl neve.

NEMZETI KARAKTERKÉSZLETEK

    A bemeneti fájlok karaktereit három típusra bonthatjuk:

    normális karakterek
       ezek közvetlenül kiírhatók a képernyőre.

    vezérlő karakterek
       nem jelezhetők ki közvetlenül, de várhatóan előfordulhatnak
       normális  szövegfájlokban, mint pl. a visszatörlés vagy a
       tabulátor.

    bináris karakterek
       nem jelezhetők ki közvetlenül és nem  is  várható,  hogy
       szövegfájlokban előfordulnak.

    Egy "karakterkészlet" egyszerűen azt adja meg, mely karaktereket kell
    normális-, vezérlő-  illetve  bináris  karakternek  tekinteni.  A
    `LESSCHARSET'  környezeti  változóhasználható  a  karakterkészlet
    beállítására. Ennek lehetséges értékei:

    ascii Az alapértelmezett karakterkészlet. `BS', `TAB', `NL', `CR' és a
       soremelés karakterek a vezérlőkarakterek, a 127 és 255 közötti
       kódúak binárisak, a többi pedig normális.

    latin1 Az ISO 8859/1 karakterkészletet választja ki. A  `latin1'
       ugyanaz,  mint  az  `ascii',  csak a 161 és 255 közötti
       kódtartományban is normálisnak veszi a karaktereket.

    dos  Az MS-DOS-nak megfelelő karakterkészletet ad meg.

    koi8-r Orosz karakterkészletet ad meg.

    next  A NeXT számítógépeknek megfelelő karakterkészletet ad meg.

    Különleges esetekben a less testreszabott  karakterkészlettel  is
    használható. Ebben az esetben a `LESSCHARDEF' környezeti változót kell
    használni a karakterkészlet definíciójához. Ez egy olyan stringet kell
    tartalmazzon, melynek minden karaktere egy karaktert reprezentál a
    karakterkészletből. A "." jelenti a normális, a "c" a vezérlő, a "b" a
    bináris  karaktereket.  Ismétlés  jelzésére  decimális  számokat
    használhatunk. Például "bccc4b." azt jelenti, hogy a 0 kódú karakter
    bináris, az 1, 2 és 3 kódúak vezérlő-, a 4, 5, 6 és 7 kódúak bináris-,
    a 8-as pedig normális karakter. Az utolsó karatker látal megadott típus
    érvényes a további karakterkódokra is, azaz példánkban a 9-től 255-ig
    eső karakterek is normálisként lesznek  kezelve.  (Ez  a  példa
    természetesen  nem  feltétlenül  egy  valódi  karakterkészletet
    reprezentál.)

    A következő táblázat azon `LESSCHARDEF' értékeket jeleníti meg, melyek
    a `LESSCHARSET' lehetséges értékeinek felelnek meg.

      ascii   8bcccbcc18b95.b
      latin1  8bcccbcc18b95.33b.
      dos    8bcccbcc12bc5b95.b.
      koi8-r  8bcccbcc18b95.b128.
      next   8bcccbcc18b95.bb125.bb

    Ha sem a LESSCHARSET, sem a LESSCHARDEF nem rendelkezik értékkel, de a
    rendszer biztosítja a setlocale interfészt, a less a `setlocale'-t
    használja a karakterkészlet megállapítására. (A setlocale-t a LANG vagy
    az LC_TYPE környezeti változó érétkén keresztül vezérelhetjük.)

    A vezérlő- és a bináris karaktereket kiemelve (inverz állapotban) jelzi
    ki a less.  Minden ilyen karaktert lehetőleg a `^'-jelöléssel (caret
    notation) jelenít meg a program, ha tud, azaz pl. `^A' jelenti
    `control-A'-t.  Ezt  a jelölést akkor használja, ha a 0100 bit
    invertálása nyomtatható karaktert eredményez. Másképp a  karakter
    hexadecimálisan, `<' és '>' zárójelek közt jelenik meg.

    Ez a formátum megváltoztatható a `LESSBINFMT' környezeti változóval. A
    `LESSBINFMT' egy `*' jellel és egy kijelzési jellemzőt  jelentő
    karkaterrel  kezdődhet: "*k" a villogó, "*d" a vastag, "*u" az
    aláhúzott, "*s" a kiemelt, és "*n" a normális. Ha a LESSBINFMT nem
    `*'-gal kezdődik, normál kijelzést tételez fel. A LESSBINFMT maradék
    része egy string, mely  egy  `printf'  stílusú  escape-sorozatot
    tartalmazhat, azaz egy `%' jelet, melyet x, X, o, d stb. követ. Például
    ha a LESSBINFMT értéke "*u[%x]", a bináris karakterek aláhúzva,
    hezadecimálisan, szögletes zárójelben jelenenk meg. Ha a LESSBINFMT nem
    létezik, az alapértelmezett megadás "*d<%X>".

PROMPT-OK

    A `-P' opció megengedi a propmt testreszabását. Az ezen opción
    keresztül  megadott  string  fogja  az  eredeti  prompt stringet
    helyettesíteni. Ezen stringen belül néhány karakternek  speciális
    jelentése lesz. A prompt működése viszonylag bonyolult, hogy eléggé
    rugalmas lehessen, de a felhasználónak nem kell  a  részleteket
    megértenie a személyre szabott propmt stringek összeállításához.

    A %<karakter> kombináció a karakter értékétől függően lesz kifejtve. A
    használható karakterek:

    %bX  Az aktuális bemeneti fájl bájt offset-jével lesz helyettesítve.
       A `b'-t egy karakter követheti (fent ez X), amely azt a sort
       adja meg, amelynek az offset-jéről van szó. Ha ez a karakter
       `t', a felső sor offset-je, ha 'm', a középső soré, ha `b', az
       alsó soré, ha `B', akkor az alsó sort követő soré, ha `j', akkor
       a "célsoré" kerül kijelzésre. (A célsorral kapcsolatban lásd a
       `-j' opciót.)

    %B   Az aktuális bemeneti fájl mérete.

    %E   A szövegszerkesztő nevét jelenti. (A VISUAL vagy az EDITOR
       környezeti változó alapján. Lásd a LESSEDIT-nél mondottakat
       fent.)

    %f   Az aktuális bemeneti fájl neve.

    %i   Az aktuális bemeneti fájl indexe a bemeneti fájlok listájában.

    %lX  A bemeneti fájlon belüli sorszámot jelenti. A használandó sort a
       X karakter adja meg a `%b'-hez hasonlóan.

    %L   A bemeneti fájl utolsó sorának sorszáma.

    %m   A bemeneti fájlok száma.

    %pX  Az  aktuális  bemeneti  fájlon belüli pozíció a fájlméret
       százalékában. A használandó sort a X karakter adja meg a
       `%b'-hez hasonlóan.

    %s   Ugyanaz, mint %B.

    %t   A  bevezető  szóközök elhagyása. Általában a string végén
       használják, de akárhol megjelenhet.

    %x   A bemeneti fájlok listájának következő fájlneve.

    Ha egy tag ismeretlen (pl. ha a bemenet egy cső, akkor nem adható meg a
    méret), kérdőjel jelenik meg a megfelelő helyen.

    A  prompt  string  formátuma  bizonyos  feltételektől  függően
    megváltoztatható. Egy kérdőjel és egy azt követő karakter "IF"-hez
    hasonlóan működik: a következő karaktertől függően egy feltételt
    értékel ki. Ha a feltétel igaz, minden ezutáni karakter a következő
    kettőspontig a propmt része lesz. Ha a feltétel hamis, ezek a
    karakterek figyelmen kívül lesznek hagyva. A kérdőjel és a kettőspont
    közti vessző jelentése "ELSE" (különben); az ezt követő karakterek a
    következő kettőspontig a feltétel hamissága esetén kerülnek be a
    promptba. A feltételkarakterek (a kérdőjel után) az alábbiak lehetnek:

    ?a   Igaz, ha már történt karakterbeillesztés  a  promptba  az
       eddigiekben.

    ?bX  Igaz, ha a megadott sor bájt offset-je ismert.

    ?B   Igaz, ha a megadott fájl mérete ismert.

    ?e   Fájlvégnél igaz.

    ?f   Igaz, ha a bemenethez tartozik fájlnév, tehát a bemenet nem cső.

    ?lX  Igaz, ha a megadott sor sorszáma ismert.

    ?L   Igaz, ha az utolsó sor sorszáma ismert.

    ?m   Igaz, ha egynél több bementi fájl van.

    ?n   Igaz, ha ez az első propmt az új bemeneti fájlban.

    ?pX  Igaz, ha a megadott sor helye ismert a fájlméret százalékában.

    ?s   Ugyanaz, mint "?B".

    ?x   Igaz, ha létezik következő bemeneti fájl.

    A speciális karakterektől különböző karakterek egyszerűen betű szerint
    kiíródnak a propmt-ra. A speciális karaktereket értelmezés nélkül
    kiírathatjuk egy bevezető fordított törtvonal segítségével. (Pl. `\?'
    egy kérdőjelet ad.)

    Néhány példa:

    ?f%f:Standard input.

    megjeleníti a fájlnevet ha az ismert, különben a "Standard input"
    stringet.

    ?f%f .?ltLine %lt:?pt%pt\%:?btByte %bt:-...

    Ez a prompt kiírja a fájlnevet ha az ismert, majd a sorszámot (ha
    ismert).  Végül  a  százalékban vett pozíciót is kiírja, ha az
    meghatározható. Ha nem, a bájt offset-et írja ki, ha tudja. Ha ez sem
    megadható,  akkor  egy `-'-t ír ki. Figyeljük meg, hogy minden
    kérdőjelnek van egy megfelelő kettőspontja, és hogy íródik ki a
    százalékjel a `%pt' után.

    ?n?f%f .?m(file %i of %m) ..?e(END) ?x- Next\: %x..%t

    Kiírja a fájlnevet, ha ez az első prompt a fájlon belül. Ezt egy "file
    N of N" üzenet követi, ha egynél több bemeneti fájl van. Ezután, ha
    elérjük a fájl végét, az "(END)" string, és a következő fájl neve
    írődik ki (ha olyan létezik). Végül a követő szóközöket levágja.

    Ez az alapértelmezett prompt. Hivatkozásul itt megadjuk a másik két
    prompt (`-m' és `-M') alapértelmezett értékét is. Az olvashatóság
    kedvéért mindegyiket két sorra törtük szét.

    ?n?f%f .?m(file %i of %m) ..?e(END) ?x- Next\: %x.:
      ?pB%pB\%:byte %bB?s/%s...%t

    ?f%f .?n?m(file %i of %m) ..?ltline %lt?L/%L. :byte %bB?s/%s. .
      ?e(END) ?x- Next\: %x.:?pB%pB\%..%t

    Továbbá az `=' parancs által adott alapértelmezett üzenet:

    ?f%f .?m(file %i of %m) .?ltline %lt?L/%L. .
      byte %bB?s/%s. ?e(END) :?pB%pB\%..%t

    A promp kifejtési lehetőségeket más célra is használja a less: ha a
    `LESSEDIT' környezeti változó definiált, ezt használja, mint a `v'
    parancskor végrehajtandó utasítást. A `LESSEDIT' string hasonlóan kerül
    kifejtésre, mint a promt stringek. Az alapértelmezett érték:

      %E ?lm+%lm. %f

    Figyeljük meg, hogy ennek kifejtése: a szövegszerkesztő neve, majd egy
    `+' után a sorszám, végül a fájl neve. Ha a szövegszerkesztő nem
    fogadja el a `+sorszám' formát, vagy egyéb okból kíván más meghívást, a
    LESSEDIT értéke értelemszerűen megváltoztatható.

BIZTONSÁG (SECURITY)

    Amikor a `LESSSECURE' környezeti változó értéke 1-re van beállítva, a
    less "biztonsági módban" fut. Ez azt jelenti, hogy a következő
    lehetőségek nem használhatóak:

       !   a burok (shell) parancs

       |   a csövezés parancsa

       :e   a vizsgáló parancs

       v   a szerkesztő parancs

       s -o log fájlok

       -k   a `lesskey' fájlok használata

       -t   a `tags' fájlok használata

           fájlnévbeli metakarakterek (pl. `*')

           fájlnévkiegészítés (TAB, ^L)

    A less úgy is lefordítható, hogy állandóan biztonsági módban legyen.

KÖRNYEZETI VÁLTOZÓK

    Környezeti változók definiálhatók a rendszer környezetében a szokásos
    módon, de a lesskey (1) fájlon keresztül is.

    COLUMNS
       A képernyő oszlopainak számát adja meg. A TERM tartalmát
       felülbírálja. (De ha olyan rendszeren használjuk, mely támogatja
       a (TIOCGWINSZ vagy a WIOCGETD használatát, az ablakozó rendszer
       ötlete a képmérettel kapcsolatban elsőbbséget élvez a LINES és
       COLUMNS értékei felett.)

    EDITOR A `v' parancshoz használandó szövegszerkesztő neve.

    HOME  A felhasználó home-könyvtárának neve. (A Unix rendszereken ez a
       lesskey fájl megtalálásához kell.)

    INIT  A felhasználó init-könyvtárának neve. (Az OS/2 rendszerben ez a
       lesskey fájl megtalálásához kell.)

    LANG  A karakterkészletet meghatározó nyelv.

    LC_CTYPE
       A karakterkészletet meghatározó nyelv.

    LESS  A less -nek automatikusan átadandó opciók.

    LESSBINFMT
       A nem nyomtatható és nem vezérlőkarakterek kijelzésének módját
       határozza meg.

    LESSCHARDEF
       Karakterkészletet definiál.

    LESSCHARSET
       Előre definiált karakterkészletet választ ki.

    LESSCLOSE
       A bemeneti utófeldogozót hívó parancssor.

    LESSEDIT
       Szövegszerkesztőt hívó parancs a `v' parancshoz.  Lásd  a
       proptokról szóló részt.

    LESSKEY
       Az alapértelmezett lesskey fájl neve.

    LESSOPEN
       A bemeneti előfeldogozót hívó parancssor.

    LESSSECURE
       Biztonságos üzemmódban futtatja a less -t, ha értéke 1. Lásd
       fentebb.

    LINES A képernyő sorainak számát adja meg.  A  TERM  tartalmát
       felülbírálja.

    PATH  A felhasználó keresési útvonala. (A lesskey fájl megtalálásához
       használja MS-DOS és OS/2 alatt.)

    SHELL A `!' parancshoz és a fájlnevek kifejtéséhez használandó burok.

    TERM  A terminál típusa, melyen a less futása kezdődik.

    VISUAL A `v' parancshoz használandó szövegszerkesztő neve.

LÁSD MÉG

    lesskey(1)

FIGYELMEZTETÉSEK

    Az `=' parancs és a promptok (hacsak nem használtuk a `-P' opciót) a
    képernyő tetején levő sor számát adják, de a fájlon belüli százalékban
    mért pozíció a képernyő aljára vonatkozik.

    Ha az `:e' paranccsal egynél több fájlt nevezünk meg, és az egyik fájlt
    korábban már néztük, az új fájlok váratlan sorrendben kerülhetnek a
    listába.

    Néhány régi (ún. "magic cookie") terminálon a keresés utáni kiemelés
    hibás  kijelzéshez  vezethet.  Ilyen  terminálokon  a  kiemelés
    alapértelmezés szerint tiltva van.

    Néhány esetben, ha a keresés utáni kiemelés engedélyezett és a keresési
    minta `^'-jellel kezdődik, az egyező stringnél hosszabb rész is
    kiemelésre kerülhet.

    Néhány rendszeren a setlocale azt igényli, hogy a 0-31 tartománybeli
    karakterek vezérlőkarakterként, és nem bináris karakterként kerüljenek
    értelmezésre. Ez azt eredményezheti, hogy a less néhány bináris fájlt
    rendesnek vesz. Ezen probléma kikerülhető, ha a `LESSCHARSET' értékét
    `ascii'-ra, vagy az épp megfelelő értékre állítjuk.

MÁSOLÁSI JOGOK

    Copyright (c) 1984,1985,1989,1994,1995,1996 Mark Nudelman
    Megjegyzéseket a következő címre kérjük: markn@3do.com

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>

              Version 321: 18 Jul 96           LESS(1)