Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    ln - fájlok közötti kötéseket (linkeket) hoz létre

ÁTTEKINTÉS

    ln [opciók] forrás [cél]
    ln [opciók] forrás... könyvtár
    Opciók:
    [-bdfinsvF]  [-S  backup-suffix]  [-V  {numbered,existing,simple}]
    [--version-control={numbered,existing,simple}] [--backup] [--directory]
    [--force] [--interactive] [--no-dereference] [--symbolic] [--verbose]
    [--suffix=backup-suffix] [--help] [--version]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyv lap az ln GNU változatát dokumentálja.

    Amennyiben az utolsó argumentum egy létező könyvtár, az ln program
    minden más megadott fájlhoz létrehoz egy kötést ebben a könyvtárban
    (azonos néven). Ha csak egy fájl adott, ahhoz az aktuális könyvtárba
    hoz létre kötést. Különben ha két fájl adott, az elsőhöz hoz létre
    kötést a második által megadott néven. Hibát jelent, ha az utolsó
    argumentum nem könyvtár és kettőnél több fájl adott.

    Alapértelmezés szerint kemény kötéseket (hard link) hoz létre, és nem
    törli a már létező fájlokat.

OPCIÓK

    -b, --backup
       A törlendő fájlokról biztonsági másolatot (backup) készít.

    -d, -F, --directory
       A szuperfelhasználónak (root) megengedi könyvtárakra vonatkozó
       kemény kötések létrehozását.

    -f, --force
       Törli a már létező célfájlokat.

    -i, --interactive
       Megkérdezi, hogy törölheti-e a már létező célfájlokat.

    -n, --no-dereference
       Amennyiben a megadott cél egy könyvtárra mutató szimbolikus
       kötés (symbolic link), megkísérli ezt a kötést felülírni, nem
       pedig az általa mutatott könyvtárban hozza létre a kötést. Ez az
       opció célszerűen a --force -szal együtt használható.

    -s, --symbolic
       Szimbolikus kötést hoz létre erős kötés helyett. Ez az opció
       hibaüzenetet ad olyan fájlrendszereken, amelyek nem támogatják a
       szimbolikus kötéseket.

    -v, --verbose
       Böbeszédű üzemód: minden kötésbe kerülő fájl nevét kiírja.

    --help Használati útmutatót ír a szabványos kimenetre, majd kilép.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

    -S, --suffix backup-suffix
       Az egyszerű biztonsági mentés fájlok  végződését  (suffix)
       alapértelmezés szerint a SIMPLE_BACKUP_SUFFIX környezeti változó
       állítja be. Ezzel az  opcióval  ezt  lehet  felülbírálni.
       Amennyiben egyik sem adott (sem a környezeti változó, sem az
       opció), a végződés `~' lesz, mint az Emacs-ban.

    -V, --version-control {numbered,existing,simple}
       A biztonsági mentések típusa a VERSION_CONTROL  környezeti
       változóval állítható be. Ez az opció ezt bírálja felül. Ha
       VERSION_CONTROL -nak nincs értéke, és ez az opció sem adott, az
       alapértelmezett mentési típus az `existing'. A VERSION_CONTROL
       illetve az opció értéke  a  GNU  Emacs  `version-control'
       változójához hasonló; felismernek olyan szinonímákat is, melyek
       jobban jellemzőek. Az érvényes értékek (egyértelmű rövidítés
       megengedett):

       `t' vagy `numbered'
           Mindig sorszámozott mentés készül.

       `nil' vagy `existing'
           Sorszámozott  biztonsági  mentést  készít  azokról a
           fájlokról, melyeknek már van, a többiekről pedig egyszerű
           mentést.

       `never' vagy `simple'
           Mindig egyszerű mentés készül.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Horváth András <horvatha@rs1.szif.hu>