Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    mknod - blokk- vagy karakter-specifikus fájlok készítése

ÁTTEKINTÉS

    mknod [kapcsolk] nv {bc} nagyobb kisebb
    mknod [kapcsolk] nv p

    GNU kapcsolók (legrövidebb forma): [-m md] [--help] [--version] [--]

LEÍRÁS

    Az mknod létrehoz egy FIFO-t (elnevezett cső), egy karakter- vagy
    blokkspecifikus fájlt a megadott nvvel.

    A különleges fájl háromszorosan (boole-logikai, egész, egész) tárolja a
    fájlrendszer.  A  boole-logikai  választ  a karakterspecifikus és
    blokkspecifikus fájl között. A két egész a nagyobb és a kisebb eszköz
    száma.

    Így egy különleges fájl szinte semmit sem foglal a lemezen, és csak az
    operációs rendszerrel való kapcsolatra használatos, nem pedig adatok
    tárolására. Gyakran a különleges fájlokat az hardvereszközökkel (mint
    például lemez, szalagos egység, tty, nyomtató) vagy az operációs
    rendszer  szolgáltatásaival  (pl.  /dev/null,  /dev/random) hozzák
    összefüggésbe.

    Blokkspecifikus fájlok általában lemezszerű eszközök (ahol az adat
    adott blokkszámként érhető el és jelentős, hogy rendelkezik blokk-
    gyorsítással (cache)). Minden egyébb eszköz karakterspecifikus fájl.
    (Réges régen csak egy eltérés volt a kettő közt: a karakterspecifikus
    I/O fájlok nem voltak bufferelve, míg a blokkspecifikus fájlok igen.)

    Az mknod parancs az, amellyel ilyen típusú fájlok készíthetők.

    A nevet követő argumentum határozza meg a fájl típusát:

       p   FIFO

       b   blokkspecifikus (bufferelt) fájl

       c   karakterspecifikus (nem bufferelt) fájl

    Az mknod GNU változata engedélyezi az u (`unbuffered': magyarul nem
    bufferelt) kapcsolót, mint a c szinonímáját.

    Blokk- vagy karakterspecifikus fájl készítésekor a fájltípus után a
    nagyobb és kisebb eszközszám megadása kötelező (decimálisan, vagy 0-val
    kezdve oktálisan; a GNU változat szintén engedélyezi a hexadecimális
    értékadást, amelynek 0x-el kell kezdődnie). Alapértelmezésként az
    elkészült fájlok módja 0666 (`a+rw') mínusz a umask-kal megadott bitek.

KAPCSOLÓK

    -m md, --mode=md
       beállítja  az  elkészített  fájlok  módját  md-ra,  amely
       jellegzetesen which can be symbolic as in chmod(1)-os formátumú
       és az alapértelmezett módot használja kiindulási pontként.

GNU SZABVÁNYOS KAPCSOLÓK

    --help Kiírja a használati útmutatót a szabványos kimenetre, és kilép.

    --version
       Kiírja a verziószámot a szabványos kimenetre, és kilép.

    --   Lezárja az opciók listáját.

MEGFELELÉS

    A POSIX nem írja azt, hogy ez a parancs nem portolható, de a FIFO-k
    létrehozásához az mkfifo(1) használata ajánlott. Az SVID rendelkezik
    /etc/mknod paranccsal, amely a fenti szintaxist használja, de nem
    rendelkezik mód kapcsolóval.

MEGJEGYZÉSEK

    Az  (1.3.22-es  vagy  újabb  verziójú)  Linux  rendszereken  a
    /usr/src/linux/Documentation/devices.tex tartalmaz egy eszközlistát az
    eszköznévről, típusról, nagyobb és kisebb számokról.

    Ez a kézikönyvoldal a fileutils-4.0  csomagban  található  mknod
    használatát  írja le; más változatok kissé különbözhetnek ettől.
    Javítások és hozzáfűzések az aeb@cwi.nl címre küldhetők. A programmal
    kapcsolatos hibabejelentést a fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu címen lehet
    tenni.

LÁSD MÉG

    chmod(1), mkfifo(1), mknod(2)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Fehér -Aries- János <aries@vlug.vein.hu>