Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    nl - Beszámozza a paraméterként megadott fájl sorait

ÁTTEKINTÉS

    nl [-h fejléc-stílus] [-b szövegtest-stílus] [-f lábléc-stílus] [-p]
    [-d cc] [-v kezdőszám] [-i növelés] [-l sorok] [-s sor-elválasztó] [-w
    line-no-width] [-n {ln,rn,rz}] [--header-numbering=stílus] [--body-
    numbering=stílus]  [--footer-numbering=stílus]  [--first-page=szám]
    [--page-increment=szám]  [--no-renumber]  [--join-blank-lines=szám]
    [--number-separator=karakterlánc]  [--number-width=szám]  [--number-
    format={ln,rn,rz}]  [--section-delimiter=cc]  [--help]  [--version]
    [fájl...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nem karbantartott, lehet, hogy
    pontatlan, illetve nem teljes. A Texinfo dokumentáció a hiteles
    információforrás.

    Ez a manual oldal az nl GNU verzióját tárgyalja.  Az nl a megadott
    fájlokat, vagy ha nem adtunk meg egyet sem, vagy fájlnévként `-'
    karaktert adtuk meg, akkor a szabványos bemenetet másolja a standard
    kimenetre, úgy, hogy a sorokat, vagy a kiválasztott sorokat beszámozza.

    Az nl a bemeneti állományokat úgy veszi, mintha logikai lapokból
    állnának: alapértelmezésben, a sorszámozás, 1-től indul minden logikai
    lap elején. Az nl minden egyes bemeneti állományt egy dokumentumként
    kezel; Nem kezdi újra a számozást, és nem kezd új logikai lapot az
    egyes fájlok végén.

    A logikai lapok 3 részből állnak: fejléc, szövegtörzs, lábléc.  Ezek
    lehetne  üresek  is.  Bármelyiket számozhatjuk a másiktól eltérő
    formátumban is.

    A szakaszok vagy logikai lapok kezdetét a bemeneti  állományban
    található sor jelzi, amiben az alábbi három karaktersor valamelyike
    van:

    \:\:\: fejléc kezdete
    \:\: szövegtörzs kezdete
    \: lábléc kezdete

    A két karakter, amiből ezek a karaktersorok állnak, megváltoztathatóak
    egy opcióval (lásd alább), de a minta, és a sorok hossza nem.

    A szakasz jelző karaktersorok a kimeneti állományba egy üres sorra
    cserélődnek. Bármilyen szöveget, ami az első szakaszhatároló jel előtt
    van, a szövegtörzs részének veszi a program, tehát ha egy fájl nem
    tartalmaz semmilyen szakaszhatároló jelet, azt úgy veszi, mintha
    egyetlen szövegtörzsből állna.

  OPCIÓK
    -h, --header-numbering=style
       Lásd --footer-numbering.

    -b, --body-numbering=style
       Lásd --footer-numbering.

    -f, --footer-numbering=style
       A lábléc számozásának stílusát állíthatjuk be. Ha egy sor nem
       lett beszámozva, akkor a számláló nem növekszik, de sorszámozás
       elválasztó karakter bekerül elé. A stílusok a következők:

       a   beszámozza az összes sort

       t   csak a nem üres sorokat számozza (alapértelmezett a
           szövegtestnél)

       n   nem számozza a sorokat (alapértelmezett a fejlécnél és a
           láblécnél)

       pkifejezs
           csak azokat a sorokat számozza, amelyekben megtalálhato a
           kifejezs

    -p, --no-renumber
       Nem kezdi újra a számozást, a logikai lapok elején

    -v, --first-page=szm
       Beállítja a logikai lapok számozásának kezdeti értékét a szm-ra
       (az alapértelmezett az 1).

    -i, --page-increment=szm
       A sorszámozást a megadott szm-mal növeli (alapértelmezett az
       1).

    -l, --join-blank-lines=szm
       A szm (alapértelmezett az 1) darab üres sort egynek veszi, és
       csak az utolsót számozza be. Ahol a kevesebb mint szm darab
       üres sort talál, azokat nem számozza be. Az üres sor nem
       tartalmaz semmilyen karaktert, még szóközt és tabulátort sem.

    -s, --number-separator=karakterlnc
       A  megadott karakterlnc-al választja el a sorszámozást a
       soroktól. (az alapértelmezett a TAB).

    -w, --number-width=szm
       szm számjegyű számokat használ a sorszámokhoz (alapértelmezett
       a 6).

    -n, --number-format={ln,rn,rz}
       A sorszámozás formáját adhatjuk meg:

       ln   balra zárt, előnullázás nélkül

       rn   jobbra zárt, előnullázás nélkül (alapértelmezett)

       rz   jobbra zárt, előnullázva

    -d, --section-delimiter=cc
       Azt a két karaktert tudjuk beállítani, amik a szakaszhatárolók
       lesznek; ha csak egyet adunk meg, a másik a ':' lesz. Ahhoz hogy
       '\', jelet használhassunk, ezt kell beütni: '\\'.

    --help Kiírja, a használati útmutatót, majd egy "sikeres" státusz
       kóddal kilép.

    --version
       Kiírja a verzióra vonatkozó információkat.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Váraljai Nándor <vnandor@elender.hu>