Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    pr - Szövegfájlokat konvertál nyomtatáshoz

ÁTTEKINTÉS

    pr [+OLDAL] [-HASÁB] [-abcdfFmrtv] [-e[tabkarakter[tabszélesség]]] [-h
    fejléc] [-i[tabkarakter[tabszélesség]]] [-l  oldalhossz]  [-n[szám-
    határoló[számjegyek]]] [-o bal_margó] [-s[hasábhatároló]] [-w oldal-
    szélesség] [--help] [--version] [fájl...]

LEÍRÁS

    Ez a dokumentáció a továbbiakban nincs karbantartva, és pontatlan vagy
    hiányos lehet. A Texinfo dokumentáció a hiteles forrás.

    Ez a kézikönyvoldal a pr GNU változatát dokumentálja. A pr parancs
    kiírja a szabványos kimenetre az oldalakra és választhatóan hasábokra
    tördelt változatát a parancssorban megadott szövegfájloknak; vagy a
    szabványos bemenetnek, ha nem adtál meg fájlt, vagy ha a '-' fájlnév
    szerepel a parancssorban. A bemeneti lapdobás oldaltörést eredményez a
    kimeneten.

  OPCIÓK
    +OLDAL Az OLDAL-adik oldaltól kezdi a nyomtatást.

    -HASB HASB darab hasábos kimenetet hoz létre, és lefelé nyomtatja a
       hasábokat. A hasábszélesség automatikusan csökken, ahogy a HASB
       nő; amennyiben nem állítod be a -w opcióval a megfelelő
       oldalszélességet, ezen opció következtében a program levághat
       bizonyos hasábokat.

    -a   Nem lefelé, hanem keresztben nyomtatja a hasábokat.

    -b   Kiegyenlíti a hasábokat az utolsó oldalon.

    -c   A vezérlő karaktereket kalapos jelöléssel (pl. '^G'); az egyéb,
       nem  nyomtatható  karaktereket  oktális backslash-jelöléssel
       nyomtatja.

    -d   Megduplázza a kimenet hosszát üres sorok beszúrásával.

    -e[tabkarakter[tabszlessg]]
       A bemeneti tabulátort szóközökkel oldja fel. A tabkarakter
       választható paraméter a bemenő tabulátorkaraktert adja meg, ez
       alapállapotban a tab. A tabszlessg választható paraméter a
       bemenő tabulátorkarakter szélességét adja meg, ez alapállapotban
       8.

    -F, -f Újsor helyett lapdobás karakterrel választja szét a kimenet
       oldalait.

    -h fejlc
       A fájlnevet a fejlc szövegre cseréli a fejlécben.

    --help Használati útmutatót ír ki, és sikert jelentő állapottal kilép.

    -i[tabkarakter[tabszlessg]]
       A szóközöket tabulátorokra cseréli a kimeneten. A tabkarakter
       választható paraméter a kimenő tabulátorkaraktert adja meg, ez
       alapállapotban a tab. A tabszlessg választható paraméter a
       kimenő tabulátorkarakter szélességét adja meg, ez alapállapotban
       8.

    -l oldalhossz
       Az oldal hosszát oldalhossz sorra állítja. Ez alapállapotban 66.
       Ha  az  oldalhossz 10-nél kevesebb, a program elhagyja a
       fejléceket és a lábjegyzeteket, ahogy a -t opció esetében.

    -m   Az összes fájlt párhuzamosan nyomtatja, mindegyiket  külön
       hasábban.

    -n[szmhatrol[szmjegyek]]
       Mindegyik  hasábot,  párhuzamos nyomtatáskor mindegyik sort
       megelőzi a sor száma. A szmhatrol választható paraméter a
       számok után nyomtatandó karaktert adja meg, ez alapállapotban a
       tab. A sorszámokat a szmjegyek választható paraméter által
       megadott számú számjegyen ábrázolja. Ez alapállapotban 5.

    -o bal_marg
       Minden  sort  eltol  bal_marg  széles margóval. A teljes
       oldalszélesség az eltolás plusz a -w opcióval  beállított
       szélesség.

    -r   Nem ad figyelmeztetést, ha a paraméterül adott fájlok egyikét
       nem tudja megnyitni. Fájlmegnyitási hibánál azonban nem nulla
       állapottal fog visszatérni.

    -s[hasbhatrol]
       A  hasbhatrol karakterrel választja el a hasábokat. Ez
       alapállapotban nem szóköz, hanem tab.

    -t   Nem nyomtatja ki a szokásos oldalankénti 5 soros fejlécet és 5
       soros záradékot, és nem tölti ki az utolsó oldalt (üres sorokkal
       vagy lapdobással).

    -v   A nem nyomtatható karaktereket oktális backslash-jelöléssel
       nyomtatja.

    --version
       A program verziójáról ír ki információt a szabványos kimenetre,
       majd kilép.

    -w oldalszlessg
       Az oldal szélességét oldalszlessg oszlopra  állítja.  Ez
       alapállapotban 72.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Nagy Viktor <chaos@inf.elte.hu>