Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    sdiff  -  két  állomány összehasonlítása és tartalmuk interaktív
    egyesítése

ÁTTEKINTÉS

    sdiff [-abdilstBHW] [-o OUTFILE] [-w COLUMNS] [-I REGEXP] [--expand-
    tabs]  [-ignore-all-space]  [-ignore-blank-lines]  [--ignore-case]
    [--ignore-matching-lines=REGEXP]        [--ignore-space-change]
    [--left-column] [--minimal] [--output=OUTFILE] [--supress-common-lines]
    [--speed-large-files] [--text] [--width=COLUMNS] FROMFILE TOFILE

    sdiff [-v] [--help] [--version]

LEÍRÁS

    sdiff egyesít két állományt és az eredményt interaktívan az OUTFILE-ba
    írja -o esetén, vagy részletezi a különbségeket oldalanként ha nincs -o
    .

    Ha a FROMFILE egy könyvtár és a TOFILE egy állomány, az sdiff a
    FROMFILE alatti TOFILE-lal egyező nevű állományt hasonlítja. Ugyanez
    fordítva is igaz.  A FROMFILE és TOFILE egyszerre nem jelölhet
    könyvtárat. Nem használhatsz `-' értéket bemenő állományként.

    Általában  sdiff  a diff(1) bevonásával dolgozik, szükség esetén
    megváltoztathatod ezt a működést a DIFF környezeti változó értékeként
    más programra hivatkozol. A szövegszerkesztőt a EDITOR környezeti
    változónál szintén beállíthatod.

OPCIÓK

    -a, --text
       Az állományokat szövegként kezeli az összehasonlítást soronként
       végzi, ez akkor is így történik ha az állományok valójában nem
       szöveges formátumúak.

    -b, --ignore-space-change
       Nem változtat ha csak fehér szóköz (white space) különbözőséget
       tal ál.

    -d, --minimal
       Alaposabb módszerrel a legkisebb eltéréseket is felderíti. Ez
       lassítja feldolgozást (bizonyos esetekben komoly mértékben).

    -i, --ignore-case
       Nagy- és kisbetűs írásmód nem számít különbségnek.

    -l, --left-column
       Megegyező sorokból csak egyiket, a bal oszlopbelit írja ki.

    -o OUTFILE, --output=OUTFILE
       Az egyesített kimenet az OUTFILE-nál  megadott  állományba
       kerüljön. Az opció feltétele az egyesítésnek.

    -s, --suppress-common-lines
       Az egyező sorokat nem írja ki.

    -t, --expand-tabs
       A tab kódokat szóközökkel váltja fel, oly módon hogy az eredeti
       állomány elrendezése ne változzon.

    -w COLUMNS, --width=COLUMNS
       A kimenet a COLUMNS szélességét használja.  Történelmi okokból
       diff(1)-nél a -W opció látja el ezt a szerepet.

    -B, --ignore-blank-lines
       Az üres sorok beszúrásával vagy eltávolításával kapcsolatos
       változásokat ne vegye figyelembe.

    -H, --speed-large-files
       Számos hasonló eltérést tartalmazó nagy méretű állomány esetén
       heurisztikus módszerrel javítja a vizsgálat sebességét

    -I REGEXP, --ignore-matching-lines=REGEXP
       Ne vizsgálja a sorokat melyekre a REGEXP teljesül, hanem
       automatikusan beszúrásra vagy törlésre kerüljenek.

    -W   Összehasonlításnál ne vegye figyelembe a vízszintes térközöket
       előidéző  (white  space)  karaktereket.  Történelmi okokból
       diff(1)-nél a -w opció látja el ezt a szerepet.

    --help Rövid használati utasítást ír a szabványos kimenetre, majd
       kilép.

    -v, --version
       Kiírja a diff3 verzióját a szabványos kimenetre, majd kilép.

EGYESÍTÉS

    A megegyező sorokat az első állományból az OUTPUT állományba másolja.
    Ezután az eltérő sorokból képzett csoportokat jeleníti meg `%' jellel
    majd várja az alábbi parancsok valamelyikére:

    e   Elvetendő mindkét változat. Meghívja a szövegszerkesztőt egy
       üres átmeneti állománnyal, és a szövegszerkesztés eredményét
       fogja a kimenő állományhoz írni.

    eb   Összefűzi   a   két  változatot,  átmeneti  állományba
       szerkeszthetővé teszi, és ennek eredményét fogja a kimenő
       állományhoz írni.

    ed   Mint `eb', azonban minden változatnak fejléce van amely jelöli
       az állományok és sorok melyik változatból valók

    el   Szerkesztésre a bal oldali változat kerüljön, majd a kimenő
       állomány ebből származzon.

    er   Szerkesztésre a jobb oldali változat kerüljön, majd a kimenő
       állomány ebből származzon.

    l   A bal oldali változatot másolja a kimenő állományba.

    q   Kilépés.

    p   A jobb oldali változatot másolja a kimenő állományba.

    s   Csendesen másolja az egyező sorokat.

    v   Az egyező sorokat bőbeszédűen másolja. Ez az alapértelmezés.

DIAGNOSZTIKA

    A diff3 program zárásakor a következő értékeket adja vissza:

    0   Az sdiff hibátlanul lefutott, az állományok között nem talált
       különbséget.

    1   Az állományok között néhány eltérést talált.

    2   Futás közben egy vagy több hiba történt.

LÁSD MÉG

    cmp(1), comm(1), diff(1), diff3(1).

MEGJEGYZÉS

    Hiba a bug-gnu-utils@gnu.org címre jelezhető. Az oldal karbantartója:
    Ragnar Hojland Espinosa <ragnar@macula.net>

MAGYAR FORDÍTÁS

    Bendes László <bendes@eposta.hu>