Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

   telnet - felhasználói felület a TELNET protokollhoz

ÁTTEKINTÉS

   telnet [-8ELadr] [-S tos] [-e escapekar] [-l felhasznl] [-n tracefile]
   [host [port]]

LEÍRÁS

   A telnet parancs egy másik számítógéppel történő interktív kommunikációra
   használatos a TELNET protokoll felhasználásával. A telnet parancs módban
   indul, ahol kiír egy telnet promptot ("telnet> "). Ha a telnet host
   argumentum megadásával lett indítva, értelemszerűen végrehajt egy open
   parancsot; lásd az alábbi leírásban.

   Opciók:

   -8   8-bites üzemelést kér. Ez azt eredméyezi, hogy a TELNET BINARY
       opciót próbálja használni kimeneten és bemeneten is.
       Alapétrelmezésben a telnet nem tiszta 8-bites.

   -E   Letíltja az escape karakter működését; azaz ``no character''-re
       állítja az escape karaktert.

   -L   A kimeneten 8-bites adatforgalmat határoz meg. Ez azt okozza,
       hogy a TELNET BINARY lehetőség csak a kimeneten fog működni.

   -a   Megpróbál automatikusan bejelentkezni. Jelenleg, ha a távoli
       rendszer támogatja elküldi a felhasználó nevet az ENVIRON opció
       USER változóján keresztül. A felhasználónév megszerzése a
       getlogin(3). segítségével történik.

   -d   Beállitja a debug kapcsoló kezdeti értékét IGAZ-ra. (TRUE)

   -r   Rlogin(1) -t emulál. Ebben a módban, az alapértelmezett escape
       karaktar egy tilde. Az escape karakter értelmezése is
       magváltozik: a ponttal követett escape karakter azt eredményezi,
       hogy a telnet megszakítja kapcsolatát a távoli géppel. A pont
       helyett egy ^Z felfüggeszti a telnet-et, és egy ^] (az
       alapértelmezett telnet escape karakter) normál telnet promptot
       eredményez. Ezen kódok csak a sor elején kerülnek elfogadásra.

   -S tos Beállítja az IP type-of-service (IP szolgáltatás típusa) opciót a
       telnet kapcsolathoz a tos értéknek megfelelően.

   -e escapechar
       Beállítja az escape karaktert az escapechar értékre. Ha nincs
       megadva karakter, akkor nem lesz használva escape karakter. Az
       escape karakter bevitele kapcsolat alatt azt eredményezi, hogy a
       telnet parancsmódba vált.

   -l felhasznl
       Ahhoz, hogy az általad meghatározott felhasználói néven
       jelentkezz be a távoli számítógépre add meg a felhasznl opciót.
       Ez úgy kerül végrehajtásra, hogy a megadott felhasználó nevet
       küldi el mint USER környezeti változót, így ehhez szükséges, hogy
       a távoli rendszer támogasa a TELNET ENVIRON opciót. Ez az opció
       magába foglalja az -a opciót, és az open paranccsal együtt is
       használható.

   -n tracefile
       Megnyitja a tracefile állományt, hogy rögzítse a trace
       (nyomkövetési) információkat. Lásd a set tracefile parancsot
       alább.

   host  Itt adhatod meg azt a host nevet (számítógépet) melyhez a
       hálózaton keresztül kapcsolódni kívánsz.

   port  Itt adhatod meg azt a port számot, vagy szolgáltatás nevet,
       melyhez kapcsolódni akarsz. Ha nem adsz meg semmit, akkor a
       telnet port (23) kerül felhasználásra.

   Protokoll:

   Ahányszor egy kapcsolat megnyitásra kerül a telnet meg fogja próbálni
   engedélyezni a TELNET LINEMODE opciót. Ha ez nem sikerül, akkor a telnet
   vissza fog térni a két beviteli mód egyikébe: vagy a ``character at a
   time'' vagy a ``old line by line'' módba. Attól függően, hogy a távoli
   rendszer melyiket támogatja.

   Amikor a LINEMODE engedélyezett akkor a karakterek feldolgozása a helyi
   rendszeren történik, a távoli rendszer vezérlése alatt. Amikor a bemenet
   szerkesztés vagy a helyi visszhang le van tiltva, a távoli rendszer fogja
   továbbítani az információt. A távoli gép továbbítani fogja bármely
   speciális karakter változását is, így az a helyi rendszerre is képes
   hatni.

   ``character at a time'' módban, a legtöbb begépelt szöveg azonnal
   elküldődik a távoli géphez feldolgozásra.

   Az ``old line by line'' módban, az összes szöveg helyileg lesz
   visszhangozva, és (természetszerűen) csak a befejezett sorokat küldi a
   távoli gépnek. A ``local echo character'' (kezdetben ``^E'') használható
   a helyi visszhang ki illetve be kapcsolására (ez főleg arra használatos,
   hogy a beírt jelszó ne kerüljön visszhangozásra).

   Ha a LINEMODE opció engedélyezve van, vagy ha a localchars kapcsoló
   értéke TRUE (IGAZ) (az ``old line by line``-hoz tartózó alapértelmezés;
   lásd később), a felhasználó quit, intr, és flush karakterjei helyileg
   lesznek elfogva (feldolgozva), és TELNET protokoll szekvenciaként
   kerülnek elküldésre a távoli gépnek. Ha a LINEMODE valaha is engedélyzve
   volt, akkor a felhasználó susp és eof szintén TELNET protokoll
   szekvenciaként lesznek elküldve, és a quit mint TELNET ABORT (TELNET
   MEGSZAKÍTÁS) kerül elküldésre a BREAK helyett. Vannak opciók (lásd
   toggle autoflush és toggle autosynch alatt) melyek azt okozzák, hogy ez a
   tevékenység kiteszi a következő kimentetet a terminálra (amíg a távoli
   gép nyugtázza a TELNET szekvenciát) és kiüríti az előző terminál
   benenetet (a quit és az intr esetében) .

   Parancsok:

   A következő telnet parancsok állnak rendelkezésre. Az egyedi prefixek
   rövidítésként értendők.

   auth argumentum ...
        Az auth parancs vezérli a TELNET AUTHENTICATE (TELNET
        HITELESITÉS) protokollt. Ha a telnet hitelesítés nélkül lett
        lefordítva, akkor az auth parancs nincs támogatva. Az
        érvényes argumentumok a következők:

        disable tpus Letiltja a meghatározott típusú hitelesítést. A
                rendelkezésre álló típusok listáját az auth
                disable ? parancs használatával kaphatod meg.

        enable tpus  Engedélyezi a meghatározott típusú
                hitelesítést. A rendelkezésre álló típusok
                listáját a auth enable ? parancs kidásával
                kaphatod meg.

        status     Kilistázza a különböző tíusú hitelesítések
                aktuális állapotát.

        Figyelem! A telnet jelenlegi verziója nem támogatja a
        hitelesítést.

   close   Bezárja a távoli géppel való kapcsolatot, ha van, és visszatér
        parancs módba.

   display argumentum ...
        Kijelzi az összes, vagy néhány set és toggle (vagyis a
        kapcsolók) értékét (lásd alább).

   encrypt argumentum ...
        Az encrypt parancs vezérli a TELNET ENCRYPT (TELNET
        TITKOSÍTÁS) protokollt. Ha a telnet titkosítás nélkül került
        lefordításra, az encrypt parancs nincs támogatva.

        Az érvényes argumentumok a következők:

        disable tpus [input|output]
               Letiltja a titkosítás meghatározott típusát. Ha
               nem határozol meg input-ot vagy outputot, akkor
               mindkét titkosítás letiltásra kerül. A
               rendelkezésre álló típusok listáját a ``encrypt
               disable ?'' parancs használatával kaphatod meg.

        enable tpus [input|output]
               Engedélyezi a meghatározott típusú titkosítást.
               Ha nem határozol meg inputot, vagy outputot,
               akkor mindkét típus engedélyezésre kerül. A
               rendelekzésre álló típusok listáját a ``encrypt
               enable ?'' parancs kiadásával kaphatod meg.

        input     Ez ugyanaz, mint a ``encrypt start input''.

        -input    Ez ugyanaz, mint a ``encrypt stop input''.

        output    Ez ugyanaz, mint a ``encrypt start output''.

        -output    Ez ugyanaz, mint a ``encrypt stop output''.

        start [input|output]
               Megpróbálja elkezdeni a titkosítást. Ha nem adsz
               meg input-ot, vagy output-ot akkor mindkét
               irányba megkezdődik a titkosítás.

        status    A titkosító modul aktuális állapotát mutatja.

        stop [input|output]
               A titkosítás megállítása. Ha nem adsz meg input-
               ot (bementet), vagy output-ot (kimenetet) akkor
               mindkét irányba megszakítja a titkosítást.

        type tpus  Beállítja a titkosítás alapértelmezett típusát,
               amik a ``encrypt start'', vagy az ``encrypt
               stop'' parancsokkal használhatók.

        Figyelem! A telnet jelenlegi verziója nem támogatja a
        titkosítást.

   environ argumentumok...
        Az environ parancs a környezeti változók terjesztésére
        alkalmas a telnet kapcsolaton keresztül a TELNET ENVIRON
        protokoll opció használatával. Az összes shellből exportált
        változó definiált, de alapértelmezés szerint csak a DISPLAY és
        a PRINTER kerül elköldésre. A USER változó az -a vagy a -l
        parancssori opció használata esetén kerül átküldésre.

        Az environ parancs érvényes argumantumai:

        define vltoz rtk
              Meghatározza a vltoz változót, melyek értéke az
              rtk. Bármely változó melynek ezzel a paranccsal
              adunk értéket automatikusan terjesztésre kerül
              (``exported''). Az rtk szimpla vagy dupla
              idézőjelek közé zárható, így tab és space
              karaktereket is tartalmazhat.

        undefine vltoz
              Megszünteti a vltoz maglévő meghatározását.

        export vltoz
              Terjesztésre jelöli a meghatározott változót a
              távoli számítógép felé.

        unexport vltoz
              Nem jelöli ki terjesztésre a mehgatározott
              változót a távoli gép felé. Ennek ellenére a
              távoli gép explicit módón rákérdezhet a nem
              exportált változókra.

        list    Kilistázza az aktuális környezeti változókat. Ami
              * -gal jelölt az terjesztésre kerül a távoli gép
              felé. A távoli számítógép a többi változóra
              expliciten rákérdezhet.

        ?      Segítő információkat ír ki az environ parancsról.

   logout   A távoli gépnek TELNET LOGOUT protokoll opciót küld. Ez a
        parancs hasonló a close parancshoz. Amennyiben a távoli gép
        nem támogatja a LOGOUT opciót semmi sem történik. De ha
        támogatja ez a parancs a kapcsolat lezárását okozza. Ha a
        távoli oldal a "felfüggesztett kapcsolat későbbi újra
        csatlakozáshoz" elvet is támogatja, a logout parancs jelzi,
        hogy a kapcsolatnak azonnal be kell fejeződnie.

   mode tpus
        Tpus egy a különféle opciók közül, a kapcsolat állapotától
        függően. A telnet kéri a távoli gépet, hogy lépjen a kívánt
        módba. Amennyiben a távoli számítógép ezt meg tudja csinálni a
        kívánt mód azonnal életbe lép.

        character   Letiltja a TELNET LINEMODE opciót, vagy, ha a
               távoli oldal nem érti a LINEMODE opciót, akkor
               ``character at a time`` módba lép.

        line     Lehetővé teszi a TELNET LINEMODE opciót, vagy,
               ha a távoli oldal nem érti a LINEMODE opciót
               akkor megkísérel ``old-line-by-line`` módba
               lépni.

        isig (-isig) Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a
               LINEMODE opció TRAPSIG módját. Ami szükséges,
               ha a LINEMODE opció engedélyezett.

        edit (-edit) Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a
               LINEMODE opció EDIT módját. Ami szükséges, ha a
               LINEMODE opció engedélyezve van.

        softtabs (-softtabs)
               Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a
               LINEMODE opció SOFT_TAB módját. Ami szükséges,
               ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

        litecho (-litecho)
               Megkísérli engedélyezni (vagy letiltani) a
               LINEMODE opció LIT_ECHO módját. Ami szükséges,
               ha a LINEMODE opció engedélyezve van.

        ?       Segítő információkat ir ki a mode parancsról.

   open host [[-l] felhasznl][- port]
        Megnyit egy kapcsolatot a megnevezett hosthoz (gazda
        számítógéphez). Ha nincs port szám megadva, a telnet
        megprobál a telnet démon szabványos portjára (23) kapcsolódni.
        A host megadása történhet gépnévvel, vagy IP címmel. A -l
        opció a felhasználó név megadására használható, amely átadásra
        kerül a távoli rendszernek, hasonlóan -l parancssori opcióhoz.

        Amikor a telnet porttól eltérő portra kapcsolódik a telnet nem
        próbálkozik a telnet protokoll "tárgyalásokkal". Ez lehetővé
        teszi, hogy azokhoz a szolgálatásokhoz is probléma mentesen
        kapcsolódjon, melyek nem támogatják a telnet protokollt. A
        protokoll "tárgyalás" kikényszeríthető ha egy kötőjelet teszel
        a port szám elé.

        A kapcsolat létrejötte után, bármely parancs ami a felhasználó
        távoli gépen levő .telnetrc állományában van végrehajtásra
        kerül.

        A .telnetrc állomány formátuma a következő: A #-gal kezdődő és
        az üres sorok ignorálva lesznek. Az állomány többi része
        gépnevekből és telnet parancsok sorozatából áll. Soronként egy
        parancs lehet, whitespace-szel kezdve; azon sorok, melyeknek
        nem whitespace van az elején gépnévként lesznek értelmezve.
        Egyedi gépre csatlakozáskor a géphez társított parancsok
        végrehajtásra kerülnek.

   quit    Lezárja a megnyitott kapcsolatot és kilép a telnet -ből.
        Parancs módban egy állomány vége jel inputként szintén
        kiváltja ezt a műveletet.

   send argumentumok
        Egy vagy több speciális telnet protokoll karakter sorozatot
        küld a távoli gépnek. A következő kódok adhatók meg (egy
        parancsban több is használható):

        abort  TELNET ABORT (Abort Processes; Folyamatok
            Megszakítása) szekvenciát küld.

        ao   TELNET AO (Abort Output; Kimenet Megszakítása)
            szekvenciát küld, melynek eredményeképpen
             a távoli rendszer "kiüríti" az összes kimenetet, mely
            a tvoli gptl a felhasznl terminljhoz megy.

        ayt   TELNET AYT (Are You There?; Ott vagy?) szekvenciát
            küld, hogy eldöntse, hogy a távoli gép válaszol-e?

        brk   TELNET BRK (Break; Megszakítás) szekvenciát küld,
            melynek a távoli rendszeren van jelentősége.

        ec   TELNET EC (Erase Character; Karakter Törlés)
            szekvenciát küld, melynek eredményeképpen a távoli
            rendszer törli az utolsóként bevitt karaktert.

        el   TELNET EL (Erase Line; Sor Törlés) szekvenciát küld,
            melynek eredményeképpen a távoli rendszer törli az
            éppen bevitel alatt lévő sort.

        eof   TELNET EOF (End Of File; File Vége) szekvenciát küld.

        eor   TELNET EOR (End of Record; Rekord Vége) szekvenciát
            küld.

        escape Elküldi az aktuális telnet escape karaktert.

        ga   TELNET GA (Go Ahead; Menj Előre) szekvenciát küld,
            melynek valószÍnűleg nincs jelentősége a távoli
            rendszeren.

        getstatus
            Ha a távoli oldal támogatja a TELNET STATUS parancsot,
            akkor a getstatus elküldi a "subnegotiation"-t hogy
            kérje a szervert küldje el az aktuális opció
            állapotát.

        ip   TELNET IP (Interrupt Process Folyamat Megszakítás)
            szekvenciát küld, melynek eredményeképpen a távoli
            rendszer megszakítja az éppen futó folyamatokat.

        nop   TELNET NOP (No Operation, Nincs Művelet) Szekvenciát
            küld.

        susp  TELNET SUSP (Suspend Process, Folyamat Felfüggesztése)
            szekvenciát küld.

        synch  TELNET SYNCH szekvenciát küld. Ennek eredményeképpen
            a távoli rendszer eldobja az összes előzőleg begépelt,
            de még be nem olvasott bevitelt. Ez a szekvencia TCP
            sürgős adatként kerül elküldésre (és lehet, hogy nem
            működik, ha a távoli rendszer 4.2BSD -- ha ez nem
            működik egy kis ``r'' kerülhet visszhangozásra a
            terminálon).

        do cmd

        dont cmd

        will cmd

        wont cmd
            TELNET DO cmd Szekvenciát küld. cmd vagy egy
            decimális szám 0 és 255 között, vagy az adott TELNET
            parancs szimbolikus neve. cmd lehet help vagy ? is,
            mely segítő információkat ír ki, beleértve egy listát
            az ismert szimbolikus nevekről.

        ?    Segítő információkat ír ki a send parancsról.

   set argumentum rtk

   unset argumentum rtk
        A set parancs a számos telnet változó egyikét beállítja egy
        meghatározott értékre, például TRUE-ra (IGAZ-ra). Az off
        érték kikapcsolja a változóhoz társított funkciót. Ez
        egyenértékű az unset parancs használatával. Az unset parancs
        letiltja, vagy FALSE (HAMIS) értékre állítja a meghatározott
        változót A változók értéke lekérdezhető a display parancs
        segítségével. Itt azon változók kerülnek listázásra melyek be
        vannak állítva, vagy nincsenek beállítva (törölve vannak), de
        nincsenek megjelölve. Továbbá bármely változó a toggle
        paranccsal explicit módon beállítható, vagy törölhető.

        ayt   Ha a telnet localchars módban van, vagy a LINEMODE
            engedélyezett és a státusz karakter került
            begépelésre, egy TELNET AYT szekvencia kerül
            elküldésre a távoli gazda gépnek. Az "Are You There"
            karakter kezdő értéke a terminál státus karaktere.

        echo  Ez az az érték (kezdetben ``^E''), amely ``line by
            line'' módban megjelöli, hogy a bevitt karakterek
            legyenek-e helyileg visszhangozva, vagy a helyi
            visszhangozás el legyen nyomva (jelszó bevitelkor).

        eof   Ha a telnet LINEMODE módban, vagy ``old line by
            line'' módban működik ezen karakter elsőként történő
            bevitele a vonalon azt eredményezi, hogy ezen karakter
            elküldésre kerül a távoli rendszernek. Az eof változó
            kezdeti értéke a terminál eof karaktere.

        erase  Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle
            localchars lentebb) és ha a telnet ``character at a
            time'' módban működik, akkor mikor ezen karakter
            begépelésre kerül egy TELNET EC szekvencia (lásd send
            ec fentebb) kerül elküldésre a távoli gép felé. Az
            erase karakter kezdő értéke a terminál erase
            karaktere.

        escape Ez a telnet escape karakter (kezdetben ``^['') melynek
            hatására a telnet parancs módba lép (amikor egy távoli
            rendszerhez kapcsolódott)

        flushoutput
            Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle
            localchars lentebb) és a flushoutput karakter
            begépelésre kerül egy TELNET AO szekvencia (lásd send
            ao fentebb) küldődik a távoli gépnek. A flush
            karakter kezdő értéke a terminál flush karaktere.

        forw1

        forw2  Ha a TELNET LINEMODE-ban működik, ezen karakter
            begépelésének hatására a rész sorok továbbításra
            kerülnek a távoli rendszerhez. A forwarding karakter
            kezdő értéke a terminál eol és eol2 karakterének
            értéke.

        interrupt
            Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle
            localchars lentebb) és az interrupt karakter
            begépelésre kerül, egy TELNET IP szekvencia (lásd send
            ip fentebb) kerül elküldésre a távoli gazda gépnek.
            Az interrupt karakter kezdő értéke a terminál intr
            karaktere.

        kill  Ha a telnet localchars módban van (lásd toggle
            localchars alább), és ha a telnet ``character at a
            time'' módban működik, akkor amikor ezen karakter
            begépelésre kerül egy TELNET EL szekvencia (lásd send
            el lentebb) küldődik a távoli rendszernek. A kill
            karakter kezdeti értéke a terminál kill karaktere.

        lnext  Ha a telnet LINEMODE -ban, vagy ``old line by line ``
            módban működik, akkor ez a karakter lesz a terminál
            lnext karaktere. Az lnext karakter kezdeti értékét
            veszi fel a terminál lnext karaktere.

        quit  Ha a telnet localchars módban van (lásd a toggle
            localchars részt alább) és a quit karakter begépelésre
            kerül akkor egy TELNET BRK szekvencia (lásd send brk
            fentebb) lesz a távoli számítógépnek elküldve. A quit
            karkter kezdeti értékét veszi fel a terminál quit
            karaktere.

        reprint
            Ha a telnet LINEMODE -ban vagy ``régi sorról sorra ``
            módban működik, akkor ez a karakter lesz terminál
            reprint karaktere. A reprint karakter kezdeti
            értékét veszi fel a terminál reprint karaktere.

        rlogin Ez az rlogin módú escape karakter. Alkalmazásával
            használhatod az rlogin módot, hasonlón a r parancssori
            opcióhoz. (q.v.)

        start  Ha a TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL opció engedélyezve
            van, akkor ez a karakter lesz a terminál start
            karaktere. A kill karakter kezdeti értékét veszi fel
            a terminál start karaktere.

        stop  Ha a TELNET TOGGLE-FLOW-CONTROL opció engedélyezve
            van, akkor ez a karakter lesz a terminál stop
            karaktere. A kill karakter kezdeti értékét veszi fel
            a terminál stop karaktere.

        susp  Ha a telnet localchars módban van, vagy LINEMODE
            engedélyezett, és a suspend kerül begépelésre, egy
            TELNET SUSP szekvencia (lásd send susp fentebb) kerül
            elküldésre a távoli gépnek. A kill karakter kezdeti
            értékét veszi fel a terminál suspend karaktere.

        tracefile
            Ez az az állomány, melybe a netdata vagy a option
            trace (követés) kimenete fog íródni. Amennyiben a
            trace (követés) TRUE (IGAZ).
             Ha ez ``-'', -re van állítva akkor a követési
            (tracing) információk a szabványos kimenetre fognak
            íródni.

        worderase
            Ha a telnet LINEMODE-ban vagy ``old line by line ``
            módban működik, akkor ez a karakter lesz a terminál
            worderase karaktere. A worderase karakter kezdeti
            értékét veszi fel a terminál worderase (szó törlő)
            karaktere.

        ?    Kiírja a megengedett set (unset) parancsokat.

   slc state Az slc parancs (Set Local Characters) használható a speciális
        karakterek állapotának beállítására vagy megváltoztatására,
        amikor a TELNET LINEMODE engedélyezett. A speciális
        karakterek azok a karakterek amik TELNET parancs
        szekvenciákhoz lettek hozzárendelve (mint az ip vagy a quit)
        vagy sor szerkesztő karakterek (mint az erase és a kill).
        Alapértelmezésben a helyi különleges karakterek exportálva
        vannak.

        check    Ellenőrzi a pillanatnyi speciális karakterek
              pillanatnyi beállításait. A helyi számítógép
              kérésére a távoli oldal elküldi a speciális
              karakterek összes aktuális beállítását, és ha
              bármilyen eltérés van a helyi gép beállításaihoz
              képest, akkor a helyi gép átkapcsol a távoli gépen
              beállított értékekre.

        export   A speciális karakterek helyi alapértelmezésére
              kapcsol. A helyi alapértelmezett speciális
              karakterek azok amik a telnet elindításakor be
              voltak állítva.

        import   A speciális karakterek távoli alapbeállításaira
              kapcsol. A távoli alapértelmezett speciális
              karakterek azok, amik a TELNET kapcsolat
              létrejöttekor be voltak állítva a távoli
              rendszeren.

        ?      Megjeleníti a slc parancs súgó (help)
              információit.

   status   telnet aktuális állapotát mutatja. Az magában foglalja a
        távoli gép nevét, ha van, valamint az aktuális módot.

   toggle argumentumok ...
        A telnet külnböző eseményekre adott válaszát vezérlő
        jelzőbeállításokat váltja ( TRUE (IGAZ) és FALSE (HAMIS)
        értékek között). Ezek a jelzőbeállítások (flag-ek)
        egyértelműen beállíthatók TRUE (IGAZ) vagy FALSE (HAMIS)
        értékre a set és unset parancsok használatával. Egyszerre
        több jelzőbeállítás is változtatható. A jelzőbeállítások
        állapota a display paranccsal vizsgálható. Az érvényes
        jelzőbeállítások:

        authdebug   Az autentikációs kód hibakeresését kapcsolja
               be. Az a jelzőbeálllítás csak akkor létezik ha
               az autentikáció támogatás működik.

        autoflush   Ha az autoflush és a localchars közül mindkettő
               TRUE (IGAZ), akkor amikor ao, vagy quit
               karaktert ismer fel a telnet (és TELNET
               szekvenciáká alakítja set leírásánal találod
               fentebb), a telnet visszautasítja bármely adat
               megjelenítését a felhasználó terminálján amíg a
               távoli rendszer nem nyugtázza (egy TELNET TIMING
               MARK lehetőségen keresztül) hogy feldolgozta azt
               a TELNET szekvenciát. Ennek a jelzőbeállításnak
               a kezdő értéke TRUE (IGAZ) ha a terminál
               felhasználó nem csinált egy "stty noflsh"-t ,
               egyébként FALSE (HAMIS) (lásd stty(1)).

        autodecrypt  Amikor az TELNET ENCRYPT opciót tárgyalja a két
               gép, akkor alapesetbben a adatfolyam nem
               titkosított. Az autoencrypt (autodecrypt)
               parancs csak azt mondja, hogy kimeneti vagy
               bemeneti adatfolyam titkosítását a lehetô
               leghamarabb el kell kezdeni.

               Ez a jelzô csak akkor létezik ha a titkosítást
               támogatja a telnet.

        autologin   Ha a távoli oldal támogatja a TELNET
               AUTHENTICATION opciót, akkor a telnet megkísérli
               használni az automatikus autentikáció
               végrehajtásához. Ha a TELNET AUTHENTICATION
               opció nem támogatott, akkor a felhasználó
               azonosítója (login name) a TELNET ENVIRON opció
               használatával kerül továbbadásra Ennek a
               jelzőbeállításnak a használata, ugyanaz, mint az
               a opció meghatározása az open parancsnál, vagy a
               parancssorban.

        autosynch   Ha az autosynch és a localchars közül mindkettő
               TRUE (IGAZ), akkor amikor az intr vagy a quit
               karakter kerül begéplelésre (az intr és a quit
               karakterek leírását lásd fentebb a set -nél),
               akkor az eredmény telnet szekvencia küldődik el,
               a TELNET SYNCH szekvenciával követve. Ennek a
               folyamatnak azt kell okoznia, hogy a távoli
               oldal elkezdi eldobni magatól az összes előzőleg
               begépelt inputot amíg mindkét telnet szekvencia
               nem kerül olvasásra és hatással van. Ennek a
               beállításnak a kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        binary    Lehetővé teszi, vagy letiltja a TELNET BINARY
               opciót a bementetre és a kimenetre.

        inbinary   Lehetővé teszi vagy letiltja a TELNET BINARY
               opciót a bemeneten.

        outbinary   Lehetővé teszi vagy letiltja a TELNET BINARY
               opciót a kimeneten.

        crlf     Ha TRUE (IGAZ), akkor a kocsivissza <CR><LF>
               karaktersorozatként lesz elküldve. Ha FALSE
               (HAMIS), akkor a kocsi vissza <CR><NUL>
               karaktersorozatként lesz elküldve. Ennek a
               beállításnak a kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        crmod     Kiválasztja a kocsi vissza módot. Amikor ez a
               mód engedélyezve van a távoli géptől fogadott
               kocsi vissza karakterek nagy része soremeléssel
               követett kocsi visszaként lesz értelmezve. Ezen
               mód nincs hatással a felhasználó által begépelt
               karakterekre, csak a távoli géptől fogadottakra.
               Ez a mód nem igazán hasznos ha a távoli gép
               kizárólag csak kocsi vissza karaktereket küld,
               és soremelést sosem. Ezen beállítás kezdő
               értéke FALSE (HAMIS).

        debug     Bekapcsolja a socket szintű hibakeresés
               támogatását (csak a super user -nek hasznos) .
               Ezen beállítás kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        encdebug   Bekapcsolja a hibakeresést a titkosítási kódra.
               Ez a beállítás csak akkor létezik ha a
               titkosítás támogatása rendelkezésre áll.

        localchars  Ha ez TRUE (IGAZ), akkor a flush, interrupt,
               quit, erase, és kill karakterek (lásd set
               fentebb) helyileg lesznek felismerve, és
               megfelelő TELNET vezérlő szekvenviákká lesznek
               alakítva (remélhetőleg). (illetőleg ao, ip,
               brk, ec, és el; lásd send fentebb). Ezen
               beállítás kezdő értéke TRUE (IGAZ) a ``old line
               by line'' módban, és FALSE (HAMIS) a ``character
               at a time'' módban. Amikor a LINEMODE opció
               engedélyezve van, a localchars értéke figyelmen
               kívül hagyódik és mindig TRUE érték lesz
               feltételezve helyette. Ha a LINEMODE valaha is
               engedélyezve volt, akkor a quit abort-ként
               küldődik, és eof és eof és susp -ként küldődik.
               lásd send fentebb).

        netdata    Bekapcsolja az összes hálózati adat
               megjelenítését (hexadecimális formában). A
               kezdő értéke FALSE (HAMIS).

        options    Bekapcsolja néhány belső telnet protokoll
               folyamat megjelenítését. A kezdő értéke FALSE
               (HAMIS).

        prettydump  Amikor a netdata be van kapcsolva és a
               prettydump engedélyezett a netdata parancs
               kimenete a felhasználó által jobban olvashatóan
               lesz formázva. Szóköz kerül minden egyes
               karakter közé a kimenetben és a telnet escape
               szekvenciák kezdete elé '*' kerül, hogy segítse
               megtalálásukat.

        skiprc    Amikor a skpirc beállítás TRUE (IGAZ), akkor a
               telnet nem olvassa el a .telnetrc állományt. Az
               alapértelmezése FALSE (HAMIS).

        termdata   Bekapcsolja az összes terminál adat
               megjelenítését (hexadecimális formában) A kezdő
               értéke FALSE (HAMIS).

        verbose_encrypt
               Amikor a verbose_encrypt értéke TRUE (IGAZ),
               akkor a TELNET kiír egy üzenetet valahányszor a
               titkosítás be ill. kikapcsolásra kerül. A kezdő
               értéke FALSE (HAMIS). Ez a beállítás csak akkor
               létezik ha a titkosítás támogatása rendelkezésre
               áll.

        ?       Megjeleníti a valós beállító (toggle)
               parancsokat.

   z     Suspend telnet. Ez a parancs csak akkor működik ha a
        felhasználó a csh(1).

   ! [parancsot hasznlja]
        Végrehajt egy alburokban egy egyszerű parancsot a helyi
        rendszeren. Ha a parancs mellőződik, akkor egy interaktív
        alburok hívódik meg.

   ? [parancs]
        Segítség kérése. Argumentumok nélkül a telnet kiírja a
        segítség összefoglalóját. Ha egy parancsot is megadunk mellé
        akkor a telnet csak a megadott parancsról írja ki a segítő
        információkat .

KÖRNYEZET

   A telnet legalább a HOME, SHELL, DISPLAY, és TERM környezeti változókat
   használja. Más környezeti változók is propagálhatók a másik oldalra a
   TELNET ENVIRON opción keresztül.

ÁLLOMÁNYOK

   ~/.telnetrc felhasználó által testre szabott indulási beállítások.

TÖRTÉNET

   A Telnet parancs a 4.2BSD -ben jelent meg.

MEGJEGYZÉSEK

   Néhány távoli rendszeren, az echo-t manuálisan kell kikapcsolni mikor
   ``old line by line'' módban vagyunk.

   Az ``old line by line'' módben vagy LINEMODE -ban a terminál eof
   karaktere csak akkor lesz felismerve (és elküldve a távoli rendszernek)
   mikor az a sor első karaktere.

HIBÁK

   A forráskód nem átfogó.

MAGYAR FORDÍTÁS

   Fejős Tamás <tms@rt.dunaferr.hu>