Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

       wget - egy program állományok letöltésére a World Wide Web-ről

ÁTTEKINTÉS

       wget [kapcsolók] [URL-lista]

FIGYELMEZTETÉS

       Az  itt  található információk a Wget teljes dokumentációjának csak egy
       részét képezik.  Nem naprakész.  Az  információs  dokumentáció  teljes,
       naprakész  adatokat  tartalmaz.  Az  információs dokumentációt az Emacs
       info alrendszerével vagy az info programmal lehet megtekinteni.

LEÍRÁS

       Wget egy program különböző állományok bináris letöltésére a World  Wide
       Web-ről  HTTP  (Hyper  Text  Átviteli  Protokoll) és FTP (File Átviteli
       Protokoll)   -n   keresztül   lemezre   mentés   céljára.    Wget   egy
       nem-interaktív  program,  amely  azt  jelenti,  hogy a háttérben is tud
       dolgozni a felhasználó bejelentkezése nélkül, nem úgy, mint  a  legtöbb
       Web-böngésző  (tehát  a  program  elindítása  után  nyugodtan  ki lehet
       jelentkezni, a program tovább fog működni). A szerverrel való kapcsolat
       alapján dönti el, hogy az állományok megfelelően kerültek-e letöltésre,
       és addig próbálja meg a letöltést míg az megfelelő  nem  lesz,  vagy  a
       felhasználó  által beállított értéket el nem éri. FTP szervereknél REST
       módot használja, ha lehetséges. Proxy szerverek használata  támogatott,
       hogy a letöltést gyorsítsa, a hálózat terhelését csökkentse.

       Wget  egy  teljes  körű  letöltési mechanizmust használ, amellyel a Web
       nagy részét le lehet letölteni, hogy a távoli  gép  fa  struktúráját  a
       helyi   gépen   hozzuk   létre.  Természetesen  a  letöltési  mélységet
       (rekurzió)  és  más  paramétereket  meg   lehet   adni.   A   letöltött
       dokumentumok  figyelésével  biztosítja  a  Wget, hogy a rekurzió sohase
       kerüljön  végtelen  ciklusba.  Mind   HTTP,   mind   FTP   szervereknél
       alkalmazható.

       A  letöltés  folyamata  könnyen  nyomon követhető formában jelenik meg,
       pontokkal mutatva. Mindegyik pont 1k letöltött adatot jelent. Beépített
       funkciók  segítik  a  letöltés finomhangolását, pl. mely hivatkozásokra
       (linkre) terjedjen ki a letöltés (Ld. -L, -D és -H kapcsolók).

URL ELNEVEZÉSEK

       Az RFC1738 szabványban rögzített URL  formák  többsége  használható.  2
       alternatív  forma  megadása  lehetséges  a wget-ben, amely azt jelenti,
       hogy  az  alábbi  módokon  lehet  megadni  egy  dokumentum  helyét   az
       Interneten:

       Hagyományos URL (ajánlott forma):
       http://gazdagép:[portszám]/elérésiút
       http://fly.cc.fer.hr/
       ftp://ftp.xemacs.org/pub/xemacs/xemacs-19.14.tar.gz
       ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

       Csak FTP esetén használandó (ncftp-szerű):
       gazdagép:/könyvtár/állomány

       Csak HTTP esetén használandó (netscape-szerű):
       gazdagép(:portszám)/könyvtár/állomány

       A  felhasználónév  és/vagy  jelszó  megadása az URL-ben az alábbi módon
       lehetséges:

       ftp://felhasználónév:jelszó@gazdagép/könyvtár/állomány

       Ha a fenti formák között nem tudjuk mi  a  különbség,  akkor  nyugodtan
       használhatjuk   a  lynx  vagy  netscape-nél  alkalmazott  formákat.  Az
       alternatív formák nem elterjedtek, ezért  lehet,  hogy  a  jövőben  nem
       fognak működni a Wget-ben.

OPCIÓK

       Pár  parancssori  kapcsolóval lehet a wget -et vezérelni. Nem szükséges
       ezek mindegyikének teljes ismerete  vagy  használata,  ha  csak  nem  a
       program  alapbeállításától  eltérő működést szeretnénk elérni. Egyszerű
       használathoz egyáltalán nem kell a különböző kapcsolókat használni.  Jó
       tanács,  hogy  a  gyakran  használt beállításokat a .wgetrc állományban
       tároljuk.

       A következő lista az összes kapcsolót  bemutatja   rövid  magyarázattal
       csökkenő fontossági sorrendben:

       -h --help
              Felsorolja  a lehetséges kapcsolókat. Segítséget nyújt a program
              használatához.   Nem   megfelelő   vagy    hiányos    parancssor
              használatakor is megjelenik.

       -V --version
              Megjeleníti a Wget verziószámát.

       -v --verbose
              Részletes  (verbose) kimenet az összes lehetséges információval.
              Alapesetben a kimenet  csak  a  letöltéseket  és  hibaüzeneteket
              tartalmazza.  Ha  a  kimenet  a  stdout, akkor alapértelmezett a
              részletes mód.

       -q --quiet
              Csöndes mód (quiet), a kimenet teljes hiánya.

       -d --debug
              Hibakereső (debug) mód. Csak akkor érhető el,  ha  a  program  a
              -DDEBUG  opcióval  lett  fordítva.  Ha  a  program fordítása így
              történt, akkor a kimenetben csak a  -d  kapcsoló  megadása  után
              jelenik meg többlet információ.

       -i llomny --input-file=llomny
              A megadott llomnybl olvassa ki a szükséges URL-ket, ekkor nem
              szükséges a parancssorban  URL-t  megadni.  Ha  azonban  mind  a
              parancssorban,  mind  az  állomány révén URL lett megadva, akkor
              először a parancssori URL kerül  feldolgozásra.  Az  állománynak
              nem  szükséges  HTML  dokumentumnak  lennie (de nem gond ha az),
              elég ha csak egymás után felsorolva vannak az URL-ek.

              Azonban,  ha  a  -force-html  kapcsolót  használjuk,  akkor   az
              állományt  HTML  dokumentumként  olvassa  be. Ebben az esetben a
              problémát  relatív  hivatkozások  (relativ  links)   okozhatják,
              amelyet  a  dokumentumban  elhelyezett  <base href="URL"> vagy a
              -base=URL kapcsoló megadásával lehet kiküszöbölni.

       -o naplllomny --output-file=naplllomny
              A megadott naplllomnyba (logfile) írja az üzeneteket a stdout
              helyett.  Részletes  kiment  kerül  a naplóállományba. Ha ez nem
              szükséges, akkor használjuk a -nv (nem  részletes,  non-verbose)
              opciót.

       -a naplllomny --append-output=naplllomny
              Naplllomnyhoz  hozzáfűzés.  Ugyanaz,  mint  az -o opció, csak
              hozzáfűzi az újabb üzeneteket a naplóállományhoz (vagy újat  hoz
              létre,  ha  még  nem  létezik)  ahelyett,  hogy felülírná a régi
              állományt.

       -t szm --tries=szm
              A  szm-ban  megadott  értékre  állítja   az   újrapróbálkozások
              (retries) számát. 0 a végtelen sok próbálkozást jelenti.

       --follow-ftp
              HTML dokumentumokban található FTP hivatkozásokat is letölti.

       -c --continue-ftp
              FTP  állományok  letöltésénél ott folytatja (continuing), ahol a
              letöltés megszakadt.  A "wget -c  ftp://sunsite.doc.ic.ac.uk/ls-
              lR.Z"  paranccsal  ha  az aktuális könyvtárban már található egy
              ls-lR.Z állomány, akkor a wget a lokális állomány  mérete  utáni
              részt  tölti  le.  Nem  szükséges  megadni  a  -c  kapcsolót, ha
              folytatni akarjuk a letöltést megszakadó  kapcsolatnál,  mert  a
              wget  ezt  önállóan  megteszi,  vagyis  megpróbálja  folytatni a
              megszakadt letöltést.

              Ahol használni kell ezt az opciót, az egy részben letöltött (más
              FTP  programmal,  vagy egy megállított wget-tel) állomány teljes
              letöltésénél.

       -g on/off --glob=on/off
              Kiegészítés   (globbing)   be/kikapcsolása   FTP    letöltéskor.
              Alapesetben  bekapcsolódik a kiegészítés, ha az URL helyettesítő
              karaktereket tartalmaz (pl. csillag, kérdőjel). A kiegészítéssel
              több állományt lehet ugyanabból a könyvtárból letölteni egyetlen
              paranccsal, például ftp://gnjilux.cc.fer.hr/*.msg. A kiegészítés
              jelenleg csak Unix FTP szervereknél alkalmazható.

       -e parancs --execute=parancs
              A  parancsban megadott dolgot hajtja végre, úgy mintha a .wgetrc
              állományban lett volna megadva. A parancssorban megadott parancs
              előbb  kerül végrehajtásra, mint a .wgetrc állományban megadott,
              ha ott egyáltalán meg van adva.

       -N --timestamping
              A dátum-méretjelzés (timestamping)  figyelése,  hogy  a  program
              megállapítsa   szükséges-e  a  dokumentum letöltése. Ha a távoli
              állomány utolsó módosításának időpontja régebbi,  mint  a  helyi
              másolaté, és ha a méretük is azonos, akkor az állomány nem kerül
              letöltésre. Ez a kapcsoló a  hetenként  történő  HTTP  vagy  FTP
              tükrözésekkor   hasznos,  mivel  nem  engedi  meg  ugyanannak  a
              dokumentumnak   az   újabb   letöltését,   ha   az   nem    lett
              megváltoztatva.

       -F --force-html
              Ha   a   bemenet   egy   dokumentumból   történik,   akkor   azt
              HTML-dokumentumként  értelmezi.   Ezzel   a   HTML-dokumentumban
              megadott  relatív  hivatkozások letöltését lehet elvégezni, ha a
              <base  href>  szerepel  a  bemeneti  állományban  vagy  a  -base
              kapcsoló meg lett adva a parancssorban.

       -B base_href --base=base_href
              A  base_href-ben  megadott  helyet  fogja  használni,  mintha  a
              bemeneti állományban szerepelt volna <base href="URL"> formában.
              Az   állományban   szereplő   cím   felülírja   a  parancssorban
              megadottat.

       -r --recursive
              Rekurzív (recursive) letöltés. Az URL  protokolltól  függően  ez
              két  dolgot jelent. HTTP oldalak rekurzív letöltése azt jelenti,
              hogy  a  parancssorban  megadott  URL-t   letölti,   azt   HTML-
              dokumentumként  kezeli  (ha egyáltalán az) és letölti mindazokat
              az  állományokat,  amelyekre  a  dokumentum   hivatkozott,   ezt
              folytatja  egy  megadott  szintig  (alapesetben  ez  5 szint, -l
              opcióval megváltoztatható).  wget  a  HTTP  szerveren  található
              könyvtárstruktúrával    azonos    struktúrába    tölti    le   a
              dokumentumokat.

              Ez  az  opció  bemutatóknál  hasznos,  ahol  a  lassú   Internet
              kapcsolatot  szeretnénk  elkerülni.  A  legjobb  eredményt akkor
              kapjuk, ha a hivatkozások relatívak,  mivel  így  az  oldalak  a
              letöltött helyen is gond nélkül fognak működni.

              FTP  esetén  a  rekurzív  letöltés  a  megadott  könyvtár összes
              alkönyvtárának letöltését jelenti,  hasonlóan  a  HTTP  rekurzív
              letöltéséhez.

              Jól  meg  kell gondolni a rekurzív letöltés használatát, mert az
              Internet kapcsolat nagy leterhelését eredményezheti. A terhelést
              a  letöltés  mélységének  csökkentésével  (Ld.  -l)  és/vagy  az
              újrapróbálkozások  számának  csökkentésével   (Ld.   -t)   lehet
              csökkenteni.

       -m --mirror
              Tükrözés    (mirroring)    használata.    Ez   a   rekurzió   és
              dátum-méretfigyelés kombinációja.

       -l szint --level=szint
              A rekurzív letöltés mélységét adja  meg.  Alapesetben  ez  5.  A
              megadott  letöltési  mélység  elérésekor  a letöltés visszatér a
              szülőkönyvtárba, és onnan megy tovább másik szálon.  Így  az  -r
              -l1   használata   csak   egy  dokumentumból  történő  letöltést
              eredményez. A letöltés  mélységének  0-t  megadva  (elméletileg)
              végtelen  mélységű letöltés érhető el. Jól gondoljuk meg, mert a
              letöltött  dokumentumok  száma   exponenciálisan   növekszik   a
              letöltés mélységével.

       -H --span-hosts
              Host-ok  átlépése  rekurzív letöltéskor. Ld. -r és -D kapcsolók.
              Bővebben a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

       -L --relative
              Csak relatív hivatkozások követése.  Adott  honlap  letöltésekor
              hasznos,  mivel  az akár ugyanazon szerveren lévő dokumentumokat
              is figyelmen kívül hagyja, ha nem relatív a hivatkozás. Bővebben
              a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

       -D tartomny-lista --domains=tartomny-lista
              A  használandó  és  a  DNS  (Tartomány  Név Szerver, Domain Name
              Server)-ben   azonosított    tartományok    listája    vesszővel
              elválasztva.  Ez  nem helyettesíti a -H kapcsolót, ha szükséges,
              akkor azt külön is meg kell adni. A kapcsolóval gyorsítani lehet
              a  feldolgozást,  még  ha  csak  egy  szerverre  is  történik az
              átmenet.  Bővebben a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

       -A lista / -R lista --accept=lista / --reject=lista
              Vesszővel   felsorolt    kiterjesztések,    amelyek    letöltése
              engedélyezett  (Accepting)  vagy  nem engedélyezett (Rejecting).
              Például ha csak GIF és JPEG állományokat  szeretnénk  letölteni,
              akkor  a -A gif,jpg,jpeg opciót használjuk. Ha viszont minden le
              szeretnénk tölteni a méretes MPEG és AU állományok  kivételével,
              akkor az -R mpg,mpeg,au opciót használjuk.

       -X lista --exclude-directories lista
              Vesszővel  egymás  után felsorolt könyvtárak neve, amelyeket nem
              szeretnénk letölteni (eXclude).

       -P prefix --directory-prefix=prefix
              A  letöltési  állományok  könyvtárát  állítja  be  a  prefix-ben
              megadottra   (alapesetben  ez  ".").  Az  összes  dokumentum  és
              könyvtár a megadott könyvtárba kerül lementésre.

       -T szm --timeout=szm
              Várakozási idő  (timeout)  beállítása.  Minden  letöltéskor  egy
              megadott   idő   van   engedélyezve   a  dokumentum  olvasásának
              megkezdésére, ha ez nem történne meg akkor kapcsolat továbbra is
              élne,  de  nem adna eredményt. Alapesetben a várakozási idő 900s
              (15 perc).

       -Y on/off --proxy=on/off
              Proxy  használatának  engedélyezése/tiltása.  Ha   a   megfelelő
              környezeti  változóban  ez  meg  van  adva,  akkor automatikusan
              működésbe lép.

       -Q szm[KM] --quota=szm[KM]
              Letöltési kvóta  (quota)  megadása  byte-ban  (alapértelmezett),
              kilobyte-ban  vagy  megabyte-ban.  Előnyösebb  az rc állományban
              beállítani. Ld. később.

       -O llomnynv --output-document=llomnynv
              A  dokumentumok  nem  a  megfelelő   dokumentumnévvel   kerülnek
              lementésre,   hanem   az   llomnynv-ben   megadott   egyetlen
              állományhoz  kerülnek  hozzáfűzésre.   Ebben   az   esetben   az
              újrapróbálkozások  száma  automatikusan  1. Ha `-' -t adunk meg,
              akkor a stdout-ra kerül a kiíratás, a -quiet kapcsoló  pedig  be
              lesz kapcsolva. Óvatosan használjuk ezt a kapcsolót mivel minden
              hibaüzenet kiírását  kikapcsolja,  így  nem  tudjuk  megfelelően
              ellenőrizni a wget működését.

       -S --server-response
              Kiírja  a  HTTP  és/vagy  FTP  szerver  által  küldött  válaszok
              fejlécét.

       -s --save-headers
              Lementi a  HTTP  szerver  által  küldött  fejlécet  a  tényleges
              tartalom előtt.

       --header=additional-header
              Alternatív fejléc (header) megadása. Több eltérő fejlécet is meg
              lehet adni. A fejléc nem tartalmazhat CR vagy LF kódot.

       --http-user --http-passwd
              A HTTP szerverhez szükséges felhasználónév és  jelszó  magadása.
              Wget  jelenleg  csak  a hagyományos authentikációs (ellenőrzési)
              módot kezeli.

       -nc    Nem  írja  felül  a  rekurzív  letöltéskor   a   már   lementett
              dokumentumokat  (not-clobber).  Ez  a kapcsoló akkor hasznos, ha
              egy  megszakadt  letöltést  szeretnénk  folytatni  onnan,   ahol
              megszakadt.  Ekkor  a  .html  vagy  .htm dokumentumok a lemezről
              töltődnek  be  és  kerülnek   feldolgozásra   a   Web   letöltés
              folytatásához.

       -nv    Nem  részletes  (non-verbose)  mód  használata,  amellyel csak a
              hibaüzenetek és az alapvető információk kerülnek  kijelzésre.  A
              -quiet opcióval lehet teljesen megszüntetni a kijelzést.

       -nd    Rekurzív    letöltéskor    nem    hozza    létre   a   szükséges
              könyvtárstruktúrát  (no-directories).  Ezzel  a  kapcsolóval  az
              összes dokumentum egyetlen könyvtárba kerül letöltésre felülírás
              nélkül (ha ugyanazon állománynév többször fordul elő,  akkor  .n
              kierjesztéssel kerül az újabb állomány lementésre).

       -x     Az  -nd  ellentétes  opciója.  Könyvtárstruktúra létrehozása még
              akkor is, ha nem lenne szükséges a letöltésnél.

       -nh    Az  időt  rabló  DNS-azonosítás  kikapcsolása   minden   hostra.
              Bővebben a HIVATKOZSOK KVETSE részben.

       -nH    Kikapcsolja   gazdagép-névvel  megegyező  könyvtár  létrehozását
              (no-hostname).  Alapesetben  a  http://fly.cc.fer.hr   cím   egy
              fly.cc.fer.hr  könyvtárat  fog  létrehozni, ahova a dokumentumok
              letöltésre kerülnek. Ezzel az opcióval ezt lehet megelőzni.

       --no-parent
              Nem lép feljebb a szülőkönyvtárnál.

       -k --convert-links
              Nem relatív  hivatkozások  (non-relativ  links)  konvertálása  a
              helyi gépen relatív hivatkozásokra.

HIVATKOZÁSOK KÖVETÉSE

       A  rekurzív letöltésnél meg lehet adni, hogy mely hivatkozások legyenek
       figyelembe véve.

       Csak relatív hivatkozások
              Ha  csak  a  relatív  hivatkozások   kerülnek   letöltésre   (-L
              kapcsoló),  akkor  a rekurzív letöltés sohasem tölt le egy másik
              szerverről.

       Host ellenőrzés
              A hivatkozások vizsgálatakor  kiderülhet,  hogy  egyes  abszolút
              hivatkozások  is  ugyanarra gazdagépre vonatkoznak. Ekkor (ez az
              alapeset)  az  összes  ugyanazon  gazdagépre   mutató   URL   is
              letöltésre kerül.

              A  problémát  itt  a  gazdagép  és tartomány aliase-ok (host and
              domain aliases) használata  jelenti,  mivel  a  wget  nem  tudja
              meghatározni,  hogy  a regoc.srce.hr és a www.srce.hr ugyanazt a
              gazdagépet  jelenti.  Az  abszolút  linkek   feldolgozásakor   a
              gethostbyname   próbálja   megállapítani,   hogy   ugyanarról  a
              gazdagépről van-e szó. Habár  gethostbyname  eredménye  indexelt
              formában  van, így sohasem kell kétszer leellenőrizni ugyanazt a
              hostot, fennáll annak a problémája, hogy nagy mennyiségű  eltérő
              szerver letöltésekor mindegyiket ki kell keresni a gethostbyname
              indexelt  listájából.  Ilyen  összetett  ellenőrzést  meg  lehet
              előzni  a  -nh  használatával, amikor wget csak a szerverneveket
              hasonlítja össze. Így gyorsabb lesz a feldolgozás, de  nem  lesz
              olyan megbízható.

       Tartomány használat
              A  -D  kapcsolóval  az engedélyezett tartományt lehet megadni. A
              trükk az egészben, hogy a nem engedélyezett tartományok  nem  is
              kerülnek  feldolgozásra.  Így  a  -Dmit.edu megadásával biztosak
              lehetünk, hogy a mit.edu-n kívül semmi sem került  azonosításra.
              Ez  az  opció  nagyon  fontos  és  hasznos.  A -D ugyanakkor nem
              tartalmazza  a  -H-t  (külön  meg  kell  adni,  ha   szükséges).
              Nyugodtan használjuk ezt a kapcsolót, mivel nagyban felgyorsítja
              a feldolgozást.

              Természetesen    a    tartományengedélyezést    csak    bizonyos
              tartományokról  való  letöltéshez  is  megadhatjuk,  de hogy más
              szerverekről  is  történjen  letöltés   ugyanazon   tartományból
              szükséges a -H kapcsoló megadása is.

       Minden host
              Ha  a -H kapcsolót -D nélkül használjuk, akkor bármelyik hostról
              történhet letöltés. Ebben az esetben ajánlatos  kicsi  letöltési
              mélységet megadni. Ritkán használatos ez az opció.

       FTP    Az  FTP letöltés speciális. A HTML dokumentumban elhelyezett FTP
              hivatkozások letöltéséhez  az  -f  (ftp  követése)  opciót  kell
              megadni.  Ha  engedélyezve van, akkor FTP hivatkozás követésekor
              host-ot  is  válthatunk,  még  ha  a  host   váltás   nincs   is
              engedélyezve.  Relatív  hivatkozások engedélyezésének (-L) sincs
              hatása az FTP hivatkozásokra. Azonban a  tartományengedélyezések
              (-D)  és állománynév kiterjesztések engedélyezése (-A/-R) itt is
              alkalmazhatók.

KONFIGURÁCIÓS ÁLLOMÁNY

       Wget által használt konfigurációs állomány (startup file) a .wgetrc-t .
       Először  a  teljes rendszerre érvényes (global) konfigurációs állományt
       tölti be (/etc/wgetrc), aztán a  felhasználó  konfigurációs  állományát
       keresi  meg  az  alábbi  két  hely  valamelyikében: a WGETRC környezeti
       változóban  megadott  vagy   $HOME/.wgetrc   helyen.    A   felhasználó
       konfigurációs állományában található beállítások felülbírálják a teljes
       rendszerre érvényes beállításokat, így pl. a kvótára megadott  értéket.

       A konfigurációs állomány felépítése a következő:

            vltoz = rtk

       Különböző   változók   különböző  értékeket  vehetnek  fel.  Az  összes
       lehetséges változó nevét lejjebb lehet olvasni. Az egyenlőségjel  utáni
       karakter(ek)  a  változó értéke. Ez leginkább on/off (vagy 1/0) logikai
       típus estén és bármilyen szöveg vagy szám a többi esetében.  Például  a
       "use_proxy=off"  megadásával lehet a proxy használatát megtiltani. Ahol
       lehetséges inf vagy  0  megadásával  jelezhető  a  végtelen  értéke.  A
       változóknál  mindegy  a kisbetű/nagybetű használata illetve az aláhúzás
       jel sem fontos, így például  a  DIr_Prefix  ugyanazt  jelenti,  mint  a
       dirprefix.  Üres sorok, szóközt tartalmazó vagy #-vel kezdődő sorok nem
       kerülnek értelmezésre.

       A legtöbb váltózónak létezik  parancssori  kapcsolója,  kivétel  néhány
       ritka és különleges változó. Egy minta konfigurációs állomány található
       a wget csomagban sample.wgetrc néven.

       accept/reject = karakterlánc
              Mint az -A/-R.

       add_hostdir = on/off
              Engedélyezi/tiltja   a   gazdagépnévvel    egyező    könyvtárnév
              létrehozását. -nH tiltja.

       always_rest = on/off
              Engedélyezi/tiltja a letöltés folyatatását, mint a -c.

       base = karakterlánc
              A relatív hivatkozások számára adja meg a kiindulási URL-t, mint
              a -B.

       convert links = on/off
              Nem-relatív  hivatkozások   relatív   hivatkozásokká   alakítása
              lementés után. Mint a -k.

       debug = on/off
              Hibakereső mód, mint a -d.

       dir_mode = szám
              A  létrehozandó  könyvtárak  hozzáférési  jogosultságát adja meg
              (alapesetben 755).

       dir_prefix = karakterlánc
              Könyvtárstruktúra gyökérkönyvtárának helye, mint a -P.

       dirstruct = on/off
              Könyvtárstruktúra létrehozását szabályozza, mint az -x vagy -nd.

       domains = karakterlánc
              Mint a -D.

       follow_ftp = on/off
              HTML   dokumentumban   előforduló   FTP  hivatkozások  kezelését
              szabályozza, mint az -f.

       force_html = on/off
              A  bemeneti  filet  HTML-dokumentumként  kezeli,  ha  on-ra  van
              állítva.

       ftp_proxy = karakterlánc
              A  karakterláncban  megadott  URL-t  használja  FTP proxy-ként a
              környezeti változóban megadott helyett.

       glob = on/off
              Kiterjesztések engedélyezése/tiltása, mint a -g.

       header = karakterlánc
              Alternatív fejléc megadása, mint a --header.

       http_passwd = karakterlánc
              HTTP jelszó megadása.

       http_proxy = string
              A karakterláncban megadott URL-t  használja  HTTP  proxy-ként  a
              környezeti változóban megadott helyett.

       http_user = karakterlánc
              HTTP felhasználónév megadása.

       input = karakterlánc
              Bemeneti állomány megadása, mint -i.

       kill_longer = on/off
              A  fejlécben megadott állományméretnél nagyobb méretű dokumentum
              letöltését hibásnak  minősíti  és  újra  megpróbálja  letölteni.
              Alapesetben  annyi  adatot  tölt le, amennyi a fejlécben meg van
              adva.

       logfile = karakterlánc
              Naplóállomány megadása, mint az -o.

       login = karakterlánc
              Felhasználónév a távoli géphez, FTP-nél alapesetben "anonymous".

       mirror = on/off
              Tükrözési opció engedélyezése/tiltása, mint az -m.

       noclobber = on/off
              Mint az -nc.

       no_parent = on/off
              Mint az --no-parent.

       no_proxy = karakterlánc
              A  vesszővel felsorolt tartományok esetén nem használja a proxy-
              t, még ha a környezeti változóban meg is van adva.

       num_tries = szám
              Újrapróbálkozások száma minden URL-nél, mint -t.

       output_document = karakterlánc
              Kimeneti állomány neve, mint az -O.

       passwd = karakterlánc
              Jelszó     a     távoli     géphez,     FTP-nél      alapesetben
              felhasználónév@hostnév.tartománynév.

       quiet = on/off
              Csöndes mód, mint a -q.

       quota = szám
              Letöltési  kvóta  megadása. Érdemes az /etc/wgetrc -ben megadni.
              Ha  a  letöltött  dokumentumok  összmérete  túllépi  a  kvótában
              megadottat,  akkor a wget abbahagyja a letöltést. A kvótát byte-
              ban (alapeset), kbyte-ban  ('k'  utótag)  és  megabyte-ban  ('m'
              utótag) lehet megadni. A "quota=5m" így 5 mbyte-nyi letöltést ad
              meg. A felhasználói  konfigurációs  állományban  megadott  érték
              felülbírálja a globálisan megadott értéket.

       reclevel = szám
              Letöltési mélység meghatározása, mint az -l.

       recursive = on/off
              Rekurzió engedélyezése/tiltása, mint az -r.

       relative_only = on/off
              Relatív  hivatkozások  nyomonkövetése  (mint  az -L). Bövebben a
              HIVATKOZSOK KVETSE részben.

       robots = on/off
              Robots.txt állomány használata/tiltása.

       server_response = on/off
              HTTP és FTP szerver válaszok kiíratása, mint az -S.

       simple_host_check = on/off
              Mint az -nh.

       span_hosts = on/off
              Mint a -H.

       timeout = szám
              Várakozási idő megadása, mint a -T.

       timestamping = on/off
              Dátum-méretjelzés figyelése. Mint az -N.

       use_proxy = on/off
              Proxy használata/tiltása. Mint az -Y.

       verbose = on/off
              Részletes mód használata/tiltása, mint a -v/-nv.

JELZÉSEK

       Wget a SIGHUP (hangup signal) jelzést  figyelmen  kívűl  hagyja.  Ha  a
       kimenet  a stdout volt, akkor a további kimenet wget-log állományba fog
       kerülni.

       $ wget http://www.ifi.uio.no/~larsi/gnus.tar.gz &
       $ kill -HUP %%       # a kimenet átirányításához

       Wget a SIGHUP-on kívűl más jelzéseket nem hagy figyelmen kívűl.  Így  a
       ^C vagy SIGTERM megállítja a Wget-et.

PÉLDÁK

       http://fly.cc.fer.hr/ letöltéséhez:
       wget http://fly.cc.fer.hr/

       Nem-részletes módba kapcsoláshoz:
       wget -nv http://fly.cc.fer.hr/

       Végtelen sok újrapróbálkozás megadása:
       wget -t0 http://www.yahoo.com/

       Fly honlapjának tükrözése (azonos könyvtárstruktúra előállításával).
       Letöltési mélység 6, dokumentumonként egyetlen próbálkozással és
       naplózás a 'log' nevű állományba.
       wget -r -l6 -t1 -o log http://fly.cc.fer.hr/

       Yahoo letöltése 50 letöltési mélységben:
       wget -r -l50 http://www.yahoo.com/

KÖRNYEZET

       http_proxy, ftp_proxy, no_proxy, WGETRC, HOME

ÁLLOMÁNYOK

       /etc/wgetrc, $HOME/.wgetrc

SZERZŐI JOGOK

       Wget  szabad  szoftver,  bárki  a  General Public License-ben foglaltak
       alapján szabadon terjeszheti.

LÁSD MÉG

       lynx(1), ftp(1)

SZERZŐ

       Hrvoje  Niksic  <hniksic@srce.hr>  a  Wget  szerzője.   Itt  szeretnénk
       megköszönni  az  összes  béta  tesztelőnek  és  mindenkinek aki hasznos
       észrevételekkel segítette a program készítését.

MAGYAR FORDÍTÁS

       Vizi Szilárd <vizisz@freemail.hu>