Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    zip, zipnote, zipsplit - (archívum) fájlok csomagolása és tömörítése

ÁTTEKINTÉS

    zip  [-AcdDeEfFghjklLmoqrSTuvVwXyz@$]  [-b útvonal]  [-n végződések]
    [-t hhnnéé] [ zipfile [ file1 file2 ...]] [-xi lista]

    zipcloak [-dhL] [-b útvonal] zipfile

    zipnote [-hwL] [-b útvonal] zipfile

    zipsplit [-hiLpst] [-n méret] [-b útvonal] zipfile

LEÍRÁS

    A zip egy tömörítő és file csomagoló program Unix, VMS, MSDOS, OS/2,
    Windows NT, Minix, Atari és Macintosh rendszerekre. Hasonlít a tar(1)
    és a compress(1) UNIX parancsok kombinációjához és kompatíbilis a
    PKZIP-pel (Phil Katz ZIP programja MSDOS rendszerre).

    A zip-et kiegészítő unzip(1) program kicsomagolja a zip archívumokat.
    A zip és az unzip(1) programok tudják kezelni a PKZIP-pel készített
    archívumokat, valamint a PKZIP és a PKUNZIP is tudja kezelni a zip-pel
    készített archívumokat. A zip 2.1-es verziója kompatíbilis a PKZIP
    2.04-gyel.  Figyelem: a PKUNZIP 1.10 nem tudja kicsomagolni a PKZIP
    2.04-gyel vagy a zip-pel készített fájlokat. Ehhez a PKUNZIP 2.04g-t
    vagy az unzip 5.0p1-et (vagy későbbi verziókat) kell használni.

    Ha a zip és az unzip programokat paraméterek nélkül indítjuk, egy rövid
    leírást adnak a használatukról.

    A program segítségével  becsomagolhatunk  fájlokat  terjesztéshez,
    archiváláshoz, és a nem használt fájlok vagy könyvtárak tömörítésével
    lemezterületet takaríthatunk meg.

    A zip egy vagy több fájlt egyetlen zip archívumba tesz a fájlokhoz
    tartozó információval együtt. (Név, útvonal, dátum, utolsó módosítás
    ideje, védelem és információ a file sértetlenségének ellenőrzésére.)
    Egy teljes alkönyvtár-szerkezet egyetlen paranccsal becsomagolható egy
    zip archívumba.  Szövegfile-oknál általános a 2:1 és 3:1 közötti
    tömörítési arány. A zip egyféle tömörítési módszert ismer (deflation)
    és a fájlokat tömörítés nélkül is tudja tárolni. A zip minden
    tömörítendő fájlra automatikusan kiválasztja a kettő közül a jobbat.

    Ha egy már létező zip archívum nevét adjuk meg, akkor az azonos nevű
    fájlokat a zip lecseréli az archívumban, az új fájlokat pedig felveszi.
    Például ha a valami.zip már létezik, és tartalmazza a valami/file1,
    valami/file2 file-okat,  és  a  valami  könyvtár  tartalmazza  a
    valami/file1, valami/file3 file-okat, akkor a

       zip -r valami valami

    parancs lecseréli a valami.zip-ben a valami/file1 file-t, és hozzáadja
    a valami.zip-hez a valami/file3  file-t.  Ezután  a  valami.zip
    tartalmazni fogja a valami/file1, valami/file2, és valami/file3 file-
    okat úgy, hogy a valami/file2 változatlan marad.

    Ha a file listát -@ alakban adjuk meg, akkor a zip a szabványos
    bemenetről várja az input fájlok listáját. UNIX alatt ez a lehetőség
    nagyon jól kihasználható, ha a find(1) paranccsal együtt használjuk.
    Ha például minden C forrás fájlt archiválni akarunk az aktuális
    könyvtárból és minden alkönyvtárából, akkor ezt írjuk:

       find . -name "*.[ch]" -print | zip forras -@

    (Figyeljük meg, hogy a mintát idézőjelek közé kell tenni, hogy a
    parancsértelmező ne tudja kiterjeszteni.)  A zip a zip file nevének
    elfogad egy kötőjelet ("-") is, ebben az esetben a zip file-t a
    szabványos kimenetre fogja írni, így a kimenetet egy másik programnak
    adhatjuk tovább. Például a

       zip -r - . | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancs úgy csinál mentést az aktuális könyvtárról, hogy a zip
    kimenetét közvetlenül szalagra írja a megadott blokkmérettel.

    A zip a tömörítendő file neveként elfogad egy kötőjelet ("-") is, ekkor
    a standard bemenetről fogja beolvasni a fájlt, lehetővé téve, hogy a
    bemenet egy másik programtól érkezzen. Például a

       tar cf - . | zip backup -

    parancs úgy csinál mentést az aktuális könyvtárról, hogy a tar program
    kimenetét tömöríti be. Ez általában jobb tömörítést ad, mint az előző
    példában használt -r kapcsoló, mert a zip így ki tudja használni a
    fájlok közti redundanciát. A mentést visszatölthetjük az

       unzip -p backup | tar xf -

    paranccsal. Ha nem adunk meg zip file nevet és a szabványos kimenet
    nem egy terminál, akkor a zip szűrőként működve tömörítve írja ki a
    szabványos kimenetre a szabványos bemenet tartalmát. Például a

       tar cf - . | zip | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancs megfelel a

       tar cf - . | zip - - | dd of=/dev/nrst0 obs=16k

    parancsnak. Az így készített zip archívumok kicsomagolhatók az unzip
    csomag funzip programjával, vagy a gzip csomag gunzip programjával.
    Például:

    dd if=/dev/nrst0 ibs=16k | funzip | tar xvf -

    Amikor a zip egy már létező zip archívumot módosít, egy ideiglenes
    fájlba írja az új tartalmat, és csak akkor cseréli le az eredeti fájlt,
    ha az új változat létrehozása hibátlanul sikerült.

    Ha a zip archívum neve nem tartalmaz kiterjesztést, akkor a .zip
    kiterjesztést fogja használni. Ha a név már tartalmaz a .zip-től
    különböző kiterjesztést, akkor a meglévő kiterjesztés nem változik.

OPCIÓK

    -A   Önkicsomagoló archívum igazítása. Az önkicsomagoló archívum egy
       létező archívumból jön létre úgy, hogy az elejére egy SFX blokk
       kerül. Az -A opció jelzi a zip-nek, hogy ennek a bevezető
       adatblokknak a figyelembevételével igazítsa a tábla-bejegyzések
       eltolási értékeit.

    -b elérési út
       A megadott elrsi t használata az ideiglenes zip archívum
       létrehozásához. Például a

           zip -b /tmp cucc *

       parancs  a /tmp könyvtárba fogja tenni az ideiglenes zip
       archívumot, amit majd az aktuális könyvtárban levő cucc.zip
       file-ba másol. Ez az opció akkor hasznos, ha egy már létező
       archívumot  frissítünk,  és  az  archívumot  tartalmazó
       fájlrendszeren nincs elég szabad hely ahhoz, hogy a régi és az
       új archívum egyszerre elférjen.

    -c   Egysoros megjegyzések hozzáadása minden fájlhoz.  Először a
       fájlműveletek (hozzáadás, frissítés) hajtódnak végre, ezután a
       felhasználó minden fájlhoz megadhat egy egysoros megjegyzést.
       Minden fájlhoz írjuk be a megjegyzést enterrel lezárva, vagy
       üssünk csak entert, ahol nem akarunk megjegyzést megadni.

    -d   File-ok eltávolítása (törlése) a zip archívumból. Például a

           zip -d valami valami/pista/szemet valami/jancsi/\* \*.o

       parancs eltávolítja a  valami/pista/szemet  file-t,  minden
       valami/jancsi/-val kezdődő fájlt, és minden .o-val végződő fájlt
       (bármilyen elérési útra). Figyeljük meg, hogy a "\" karakterrel
       kerültük el, hogy a parancsértelmező automatikusan kiterjessze
       az elérési utakat, így a zip látni fogja a csillagokat, és a
       megadott elérési utakat az archívum tartalmára értelmezi, nem
       pedig az aktuális könyvtárra.

       MSDOS alatt a -d opció különbséget tesz a kis- és nagybetűk
       között, amikor a zip archívumban levő fájlokat keresi. Ezért a
       fájlneveket csupa nagybetűvel kell megadni, ha MSDOS rendszeren
       a PKZIP-pel zippeltük őket.

    -D   Az alkönyvtáraknak ne legyen bejegyzésük a zip archívumban.
       Alapértelmezés szerint az alkönyvtárakhoz is készül bejegyzés,
       így az attribútumaik megőrződnek a zip archívumban. A ZIPOPT
       környezeti  változó  használatával  megváltoztathatjuk  az
       alapértelmezés szerinti opciókat. Például Unix alatt sh-ban:

           ZIPOPT="-D"; export ZIPOPT

       (A ZIPOPT változó bármilyen opciót tartalmazhat -- egyszerre
       többet is -- kivéve a -i és a -x opciókat. A -D a -x "*/"
       rövidítése, de ez utóbbi nem állítható be a ZIPOPT környezeti
       változóval.

    -e   A zip archívum tartalmának titkosítása. A terminálon bekér egy
       jelszót (a jelszó nem fog látszani a beíráskor; ha a szabványos
       hibakimenet nem tty eszköz, akkor a zip hibaüzenettel leáll). A
       jelszót kétszer kéri be, hogy a felhasználót megvédje a gépelési
       hibáktól.

    -f   Csak akkor cserél (frissít) egy fájlt a zip archívumban, ha a
       fájlt  újabban  módosították, mint a zip archívumban levő
       változatát. A frissítés (-u) opcióval ellentétben ezzel nem
       kerülnek be új fájlok a zip archívumba. Például:

           zip -f valami

       Ezt a parancsot abból a könyvtárból kell kiadni, ahol az eredeti
       zip parancsot is kiadtuk, hiszen a zip archívumokban tárolt
       elérési utak mindig relatívak.

       Megjegyzés:  A  TZ  (időzóna) környezeti változót a helyi
       időzónának megfelelően kell beállítani ahhoz, hogy a -f , -u ,
       és -o opciók helyesen működjenek.

       Ennek az okai eléggé szövevényesek, körülbelül arról van szó,
       hogy a Unix fájlmódosítási idő formátuma (mindig GMT) különbözik
       a legtöbb egyéb operációs rendszerétől (mindig helyi idő), és a
       kettőt össze kell hasonlítani. Egy tipikus TZ érték például:
       ``MET-1METDST'' (Közép-európai idő a nyári-téli időszámítás
       automatikus állításával).

    -F   A zip archívum kijavítása. Ez az opció akkor használható, ha az
       archívum egyes részei hiányoznak. Nincs garancia arra, hogy
       működik, ezért először MINDENKÉPPEN csináljunk egy biztonsági
       másolatot az eredeti archívumról!

       Ha duplán adjuk meg (-FF), akkor a zip nem bízik a sérült
       archívumban tárolt fájlméretekben, és jellegzetes mintázatok
       keresésével próbálja azonosítani a fájlok közti határokat az
       archívumban. A szimpla -F megbízhatóbb, ha az archívum nem
       sérült meg nagyon, például ha csak a vége hiányzik; ezért
       először ezt az opciót használjuk.

       Egyik opció sem tudja helyrehozni az archívumot, ha azt bináris
       helyett ascii módban továbbították. A javítás után az unzip -t
       opciója néhány fájlnál hibás CRC-t jelezhet. Az ilyen fájlokat
       nem lehet helyreállítani; törölhetők az archívumból a zip -d
       opciójával.

    -g   A fájlokat hozzáadja a megadott archívumhoz, ahelyett, hogy új
       archívumot hozna létre.  Ha ez a művelet nem sikerül, a zip
       megpróbálja visszaállítani az archívum eredeti állapotát. Ha a
       visszaállítás nem sikerül, az archívum megsérülhet.

    -h   Segítséget ad a zip használatához. (Ez jelenik meg akkor is, ha
       a zip-et argumentumok nélkül indítjuk.)

    -i fájlok
       Csak a megadott fájlokat vegye fel, például:

           zip -r valami . -i \*.c

       Ez csak azokat a fájlokat csomagolja az aktuális könyvtárból és
       annak alkönyvtáraiból, amelyek  .c-re végződnek. (Megjegyzés
       PKZIP felhasználóknak: az ezzel ekvivalens parancs a

           pkzip -rP valami *.c

       A PKZIP csak az aktuális könyvtárban engedi meg a rekurziót.) A
       "\"  karakterrel  elkerüljük,  hogy  a  parancsértelmező
       behelyettesítse a fájlneveket, így a fájlok keresését minden
       alkönyvtár-szinten a zip fogja végezni.

    -j   Csak a fájlneveket tárolja (az elérési utat elhagyja), és nem
       tárolja a könyvtárak neveit. Alapértelmezés szerint a zip a
       teljes elérési utat tárolja (az aktuális könyvtártól számítva).

    -J   Levágja az archívum elejére illesztett bármilyen kiegészítő
       adatblokkot (pl. SFX blokk az önkicsomagoló archívumoknál).

    -k   Megpróbálja az MSDOS-nak megfelelő formába konvertálni a neveket
       és elérési utakat, csak az MSDOS fájlattribútumokat tárolja
       (UNIX alatt csak a felhasználó írási jogát), és úgy jegyzi be a
       fájlokat, mint MSDOS alatt készített bejegyzések (akkor is, ha
       ez nem igaz). Ez az opció az MSDOS alatti PKZIP-pel való
       kompatibilitás megőrzésére szolgál, mivel az nem tud kezelni
       bizonyos  fájlneveket,  például azokat, amelyek két pontot
       tartalmaznak.

    -l   A Unix sorvége jeleit (LF) lecseréli az MSDOS konvenciójának
       megfelelő  CR LF-re. Ezt az opciót ne használjuk bináris
       fájlokra! Unix alatt is használhatjuk, ha a zip fájlt MSDOS-ra
       a PKUNZIP-nak szánjuk.  Ha az input fájlokban már CR LF
       karakterek vannak, akkor ez az opció plusz CR karaktereket fog
       hozzáadni. Ezáltal az unzip -a Unix alatt az eredeti file pontos
       másolatát adja, és visszavonja a zip -l hatását.

    -ll  Az MSDOS sorvége jeleit (CR LF) lecseréli a Unix-nak megfelelő
       LF-re.  Ezt az opciót ne használjuk bináris fájlokra! MSDOS
       alatt is használhatjuk, ha a zip fájlt Unix-ra az unzip-nak
       szánjuk.

    -L   A zip licensz megjelenítése.

    -m   A megadott fájlokat áthelyezi a zip archívumba, vagyis törli a
       könyvtárakat és a fájlokat, miután létrehozta a megadott zip
       archívumot. Ha egy könyvtár a benne lévő fájlok törlése után
       üressé válik, akkor a könyvtárat is törli. A zip addig nem töröl
       semmit, amíg az archívumot hibátlanul létre nem hozta. Ez az
       opció hasznos a lemezterület megtakarítására, de potenciálisan
       veszélyes, ezért ajánlott a -T opcióval együtt használni, ami a
       fájlok törlése előtt ellenőrzi az archívumot.

    -n végződések
       Nem próbálja meg tömöríteni azokat a fájlokat, amelyek neve a
       vgzdsek valamelyikére végződik.  Az ilyen fájlokat a zip
       egyszerűen eltárolja (0% tömörítés) a zip fájlban, így nem
       pazarol  időt  arra, hogy megpróbálja tömöríteni őket.  A
       végződéseket vagy kettősponttal vagy  pontosvesszővel  kell
       elválasztani egymástól. Például:

           zip -rn .Z:.zip:.tiff:.gif:.snd valami valami

       Ez a parancs a valami-ből mindent bemásol a valami.zip-be, de
       minden .Z, .zip, .tiff, .gif, vagy .snd végződésű  fájlt
       tömörítés  nélkül fog tárolni.  (A kép- és hangfile-oknak
       általában megvannak a saját speciális tömörítési módszereik.) A
       zip alapértelmezés szerint nem tömöríti azokat a fájlokat,
       amelyek neve a .Z:.zip:.zoo:.arc:.lzh:.arj listában szereplő
       végződések  valamelyikére  végződik.  Az  ilyen  fájlokat
       közvetlenül tárolja az archívumban. A ZIPOPT környezeti változó
       segítségével beállíthatjuk az alapértelmezés szerinti opciókat.
       Példaul Unix-ban csh-val:

           setenv ZIPOPT "-n .gif:.zip"

       Ha minden fájlt meg akarunk próbálni tömöríteni:

           zip -n : valami

       A zip a maximális tömörítést jelző -9 opció hatására is
       megpróbál tömöríteni minden fájlt a végződésektől függetlenül.

    -o   A zip archívum "utolsó módosítás" idejét beállítja a zip
       archívum bejegyzései között talált  legutolsó  (legrégebbi)
       "utolsó módosítás" idejére. Ez használható önmagában is, minden
       más művelet nélkül. Például a

       zip -o valami

       parancs beállítja a valami.zip "utolsó módosítás" idejét a
       bejegyzései közti legutolsó időre.

    -q   Csendes mód: nem ír ki tájékoztató üzeneteket és nem kér be
       megjegyzéseket. (Hasznos például shell scriptekben és háttérben
       futó task-nál.)

    -r   A könyvtárszerkezet rekurzív bejárása; például:

           zip -r valami valami

       Ebben az esetben a valami-ben levő összes fájlt és alkönyvtárat
       elmenti a valami.zip nevű zip archívumba; beleértve a "."-tal
       kezdődő nevű fájlokat is, hiszen a rekurzió nem használja a
       parancsértelmező fájlnév helyettesítő mechanizmusát.  Ha  a
       valami alkönyvtárban levő fájloknak és alkönyvtáraknak csak egy
       adott részhalmazát akarjuk menteni, akkor a -i opcióval adhatjuk
       meg a kívánt fájlnév mintát. A -r opciót nem tanácsos a ".*"
       fájlnévvel használni, mert ez ráillik a ".."-ra is, így a szülő
       könyvtárat is becsomagolja (és valószínűleg nem ezt akartuk).

    -S   Felveszi a rendszer- és a rejtett fájlokat is. Ez az opció csak
       néhány rendszeren működik, Unix-on nincs hatása.

    -t mmddyy
       Kihagyja azokat a fájlokat, amelyek utolsó módosítási ideje
       korábbi a megadott dátumnál, ahol mm a hónap (0-12), dd a hónap
       napja (1-31), és yy az évszám utolsó két számjegye. Például a

           zip -rt 120791 infamy valami

       parancs  hozzáadja  az  infamy.zip  archívumhoz  a  valami
       alkönyvtárban levő összes olyan fájlt és alkönyvtárat, amelyet
       1991. december 7-én vagy később módosítottak utoljára.

    -T   Az új zip file ellenőrzése. Ha hibát talál, akkor a régi zip
       file változatlanul marad és (a -m kapcsolóval együtt) nem töröl
       egyetlen becsomagolt fájlt sem.

    -u   Csak akkor cserél le (frissít) egy a zip archívumban már
       szereplő fájlt, ha később módosították, mint a zip archívumban
       levő változatát. Például:

           zip -u cucc *

       Ez a parancs az aktuális könyvtárból hozzáad az archívumhoz
       minden új fájlt, és frissíti azokat a fájlokat, amelyeket a
       cucc.zip létrehozása/utolsó módosítása óta módosítottak. (A zip
       nem fogja önmagába becsomagolni a cucc.zip-et.)

       Megjegyzés: a -u opció argumentumok nélkül úgy működik, mint a
       -f (frissítés) opció.

    -v   Részletes kiírás mód vagy információk az aktuális verzióról.

       Ha rendes műveletekkel együtt használjuk, akkor tömörítés közben
       mutatja, hogy éppen hol tart, és részletes adatokat szolgáltat a
       zip file szerkezetének érdekességeiről.

       Ha a -v az egyetlen argumentum, és a szabványos kimenet nincsen
       fájlba irányítva, akkor egy információs képernyőt kapunk. A
       copyright-jelzés, a program neve, verziószáma, a kiadás dátuma
       mellett megadja az Info-ZIP és a terjesztő helyek címét is.
       Ezután következik néhány információ a zip program fordításáról
       (a használt fordító típusa és verziója, az operációs rendszer
       verziója, a fordítás időpontja, és a program létrehozásakor
       bekapcsolt fordítási opciók).

    -V   VMS file attribútumok mentése. Ez az opció csak VMS alatt
       működik, a vele létrehozott zip file-ok más  rendszereken
       általában nem lesznek használhatók.

    -w   A verziószámok hozzácsatolása a fájlnevekhez, a fájlok több
       verzióját is tárolja. (Csak VMS-ben; alapértelmezés: csak a
       fájlok legutóbbi verzióját használja.)

    -x fájlok
       Kihagyja a megadott fájlokat, például a

           zip -r valami valami -x \*.o

       parancs a valami könyvtár tartalmát tárolja a valami.zip-ben, de
       kihagy minden .o-ra végződő nevű fájlt. A "\" megakadályozza a
       parancsértelmező automatikus fájlnév helyettesítését, így a
       nevek illesztését minden alkönyvtár-szinten a zip fogja végezni.

    -X   Nem  tárolja  a speciális fájlattribútumokat (Kiterjesztett
       attribútumok az OS/2-nél, uid/gid és file módosítási idők a
       Unix-nál.)

    -y   A szimbolikus linkeket önmagukban tárolja a zip file-ban,
       ahelyett, hogy a linkek által hivatkozott fájlokat tömörítené.
       (Csak Unix-nál.)

    -z   Az egész zip file-ra vonatkozó többsoros megjegyzést olvas be a
       terminálról. A megjegyzés végét egy egyetlen pontot tartalmazó
       sor, vagy a fájlvége jel jelzi (^D Unix-on, ^Z MSDOS-on, OS/2-n
       és VAX/VMS-en). A megjegyzést fájlból is be lehet vinni:

           zip -z valami < mejegyzes

    -#   A # számjegy megadásával szabályozza a tömörítés sebességét: -0:
       nincs tömörítés (csak tárol minden fájlt), -1: a leggyorsabb
       tömörítési módszer (gyengébb tömörítés), és -9: a  leglassabb
       tömörítési módszer (optimális tömörítés, nem veszi figyelembe a
       fájlnevek végződését). Az alapértelmezett tömörítési szint a -6.

    -@   A tömörítendő fájlok listáját a szabványos bemenetről veszi. A
       szóközt tartalmazó fájlneveket aposztrófok között kell megadni,
       például: 'file név'.

    -$   Az első tömörítendő fájlt tartalmazó meghajtó kötetnevét is
       tárolja. Ha csak a kötetnevet akarjuk tárolni, vagy meg akarunk
       határozni egy adott meghajtót, akkor első fájlként írjuk a
       meghajtó nevét, például:

           zip -$ valami a: c:akarmi

       Ez az opció csak néhány rendszeren működik (MSDOS és OS/2),
       Unix-on nincs hatása.

PÉLDÁK

    A legegyszerűbb példa:

       zip cucc *

    Ez létrehozza a cucc.zip archívumot (feltéve, hogy korábban nem
    létezett), és az aktuális könyvtárban levő összes fájlt tárolja benne
    tömörített formában. (A .zip végződés automatikusan hozzáíródik az
    archívum file nevéhez, kivéve, ha az már tartalmazott pontot. Így
    explicit módon megadható más végződés is.)

    A parancsértelmező fájlnév helyettesítési mechanizmusa miatt a "."-tal
    kezdődő fájlok nem kerülnek be az archívumba.  Ha ezeket is hozzá
    akarjuk venni:

       zip cucc .* *

    De ez sem tárolja az aktuális könyvtárból nyíló alkönyvtárakat.

    Ha egy teljes könyvtárat akarunk zip-pelni:

       zip -r valami valami

    Ez a parancs létrehozza a valami.zip archívumot, amibe bekerül a valami
    alkönyvtárban levő összes file és alkönyvtár.

    Szükség lehet arra, hogy olyan zip archívumot hozzunk létre, amely
    tartalmazza a fájlokat a valami könyvtárból, de a valami könyvtárnevet
    nem tárolja. A -j opció segítségével levághatjuk az elérési utakat,
    például:

       zip -j valami valami/*

    Ha kevés a szabad lemezterület, akkor előfordulhat, hogy az eredeti
    könyvtár és a tömörített változata nem fér el együtt. Ebben az esetben
    létrehozhatjuk az archívumot lépésekben is, a -m opció használatával.
    Ha a valami könyvtár tartalmazza  a  pista,  feri,  és  jancsi
    alkönyvtárakat, akkor megtehetjük ezt:

       zip -rm valami valami/pista
       zip -rm valami valami/feri
       zip -rm valami valami/jancsi

    Az első parancs létrehozza a valami.zip-et, és a másik kettő bővíti.
    Mindegyik zip parancs végrehajtása után az utoljára  létrehozott
    archívum  törlődik,  elég helyet hagyva a következő zip parancs
    működéséhez.

MINTAILLESZTÉS

    Ez a rész csak a UNIX-ra vonatkozik.

    A UNIX parancsértelmezői (sh(1) és csh(1)) file-név helyettesítést
    végeznek a parancsok argumentumain. A speciális karakterek:

    ?   egyetlen tetszőleges karaktert helyettesít

    *   tetszőleges számú karaktert helyettesít (beleértve a nullát is)

    []   a szögletes zárójelekben megadott tartományba tartozó egyetlen
       karaktert helyettesít (például: [a-f], [0-9]).

    Amikor a parancsértelmező ezekkel a karakterekkel találkozik (ha
    nincsenek védve "\" karakterrel vagy idézőjelekkel), akkor az aktuális
    elérési úton olyan fájlokat fog keresni, amelyek neve illeszkedik a
    megadott mintára, és ezeknek a fájloknak a listájával helyettesíti az
    argumentumot.

    A zip program is képes elvégezni ugyanezt a  helyettesítést  a
    módosítandó zip archívumban levő fájlokra, illetve a -x (kizárás) vagy
    -i (beillesztés) opciók esetében a megadott fájllistán (ha  "\"
    karaktert  vagy  idézőjeleket  használunk, hogy megakadályozzuk a
    parancsértelmező automatikus helyettesítését). Általánosan, amikor a
    zip a listában feldolgoz egy fájlnevet, akkor a fájlt először a
    fájlrendszerben keresi. Ha ott nem találja, akkor a módosítandó zip
    archívumban (ha van ilyen) keresi a fenti mintaillesztő karaktereknek
    megfelelően. Minden illeszkedő file nevet felvesz a feldolgozandó
    fájlok listájába, kivéve, ha az a -x opcióval megadott fájlok között
    van, illetve ha nincs a -i opcióval megadott fájlok között.

    A mintaillesztésbe az elérési út is beletartozik, tehát például a \*.o
    mintának megfelel minden ".o"-ra végződő file, függetlenül az elérési
    út elejétől. Jegyezzük meg, hogy minden speciális karakter (pl. ?*[])
    elé  "\" karaktert kell írni, vagy az egész argumentumot dupla
    idézőjelek ("") közé kell tenni.

    Általában használjunk "\" karaktert, hogy a zip-pel végeztessük a
    mintaillesztést a -f (frissítés) és -d (törlés) opcióknál, és néha a -x
    (kizárás) opció után is, ha a megfelelő  művelettel  használjuk
    (hozzáadás, -u, -f, vagy -d).

LÁSD MÉG

    compress(1), shar(1), tar(1), unzip(1), gzip(1)

HIBÁK

    A zip 2.1 nem kompatíbilis a PKUNZIP 1.10-zel. A zip 1.1 használatával
    tudunk a PKUNZIP 1.10-zel kicsomagolható zip file-okat létrehozni.

    A zip 2.1-el létrehozott zip file-okat nem szabad mdostani a zip
    1.1-el vagy a PKZIP 1.10-zel, ha titkosított tagokat is tartalmaznak,
    illetve ha pipe-ról, vagy soros hozzáférésű eszközről hoztuk őket
    létre.  A zip vagy a PKZIP régi verziói hibás formátumú archívumot
    hoznának létre.  A régi verziók ki tudják listázni a zip file
    tartalmát, de nem tudják kicsomagolni (az új tömörítő algoritmus
    miatt). Ha nem használunk titkosítást, és csak közönséges, lemezen
    levő fájlokat használunk, akkor nem kell törődnünk ezzel a problémával.

    VMS alatt a zip nem kezel megfelelően minden speciális file formátumot.
    Csak a "stream-LF" formátumú zip file-ok működnek a zip-pel. Más
    fájlok konvertálhatók Rahul Dhesi BILF programjával.  A zip ezen
    verziója elvégzi a konverzió egy részét. Ha Kermit-et használunk zip
    fájlok másolására Vax-tól MSDOS-ra, akkor írjuk be a Vax-on, hogy "set
    file type block". Ha MSDOS-ról Vax-ra másolunk, akkor írjuk be a Vax-
    on, hogy "set file type fixed". Mindkét esetben az MSDOS-on írjuk be
    azt, hogy "set file type binary".

    VMS alatt a zip elszáll, ha DECnet szintaxis szerinti fájlspecifikációt
    adunk meg, például: valami::*.*.

    OS/2-n a zip nem tud megtalálni néhány file nevet, például azokat,
    amelyek felkiáltójelet vagy kettőskeresztet tartalmaznak. Ez a hiba az
    OS/2-ben van: a 32 bites DosFindFirst/Next nem találja meg az ilyen
    file neveket. A hiba más programokat is érint, például a GNU tar-t.

    OS/2  alatt  (kompatibilitási okokból) a DIR annyi kiterjesztett
    attribútumot mutat, amennyit a DosQueryPathInfo() 16 bites verziója
    visszaad. Ellenkező esetben az 1.3-as és a 2.0-ás OS/2-n a DIR
    különböző értékeket mutatna.  A 32 bites DosQueryPathInfo() által
    visszaadott  adatszerkezet egy kicsit különbözik, extra byte-okat
    tartalmaz a 4 byte-os határra igazítás miatt (hogy megfeleljen az OS/2
    későbbi RISC verzióinak), valamint pointereket (valójában egy láncolt
    lista). Ezért a zip által mutatott érték (mivel a zip a 32 bites mód
    méretét  használja)  különbözik attól, amit a DIR mutat. A zip
    hordozhatósági okokból a 32 bites formátumot tárolja, még az OS/2
    1.3-on futó 16 bites MS C-vel fordított változat is, tehát ez is a 32
    bites mód méretét mutatja.

    Az Amigán a -A opció egyelőre nem működik.

SZERZŐK

    Copyright (C) 1990-1996 Mark Adler, Richard B. Wales, Jean-loup Gailly,
    Onno van der Linden, Kai Uwe Rommel, Igor Mandrichenko, John Bush and
    Paul Kienitz.  Ezt a programot bármely személy  vagy  intézmény
    használhatja, másolhatja, vagy terjesztheti mindaddig, amíg az összes
    eredeti fájlt együtt tartja.  A program eladásából nem szerezhet
    jövedelmet, és ezt a copyright szöveget változatlanul kell hagynia.

    UGYANÚGY, MINT MÁS INGYENES DOLGOKNÁL, A ZIP-HEZ ÉS A HOZZÁ TARTOZÓ
    SEGÉDPROGRAMOKHOZ NEM JÁR SEMMILYEN GARANCIA.  A  SZERZŐI  JOGOK
    TULAJDONOSAIT SEMMILYEN ESETBEN SEM TERHELI FELELŐSSÉG A PROGRAM
    HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ BÁRMILYEN KÁROKÉRT.

    Az eredeti szöveg:

    Permission is granted to any individual or institution to use, copy, or
    redistribute this software so long as all of the original files are
    included, that it is not sold for profit, and that this copyright
    notice is retained.

    LIKE ANYTHING ELSE THAT'S FREE, ZIP AND ITS ASSOCIATED UTILITIES ARE
    PROVIDED AS IS AND COME WITH NO WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED
    OR IMPLIED. IN NO EVENT WILL THE COPYRIGHT HOLDERS BE LIABLE FOR ANY
    DAMAGES RESULTING FROM THE USE OF THIS SOFTWARE.

    A hibájelentéseket és a megjegyzéseket küldd a zip-bugs@wkuvx1.wku.edu
    címre.  A hibajelentésekhez csatold a zip verziószámát (lásd zip -h ),
    a fordításnál használt make opciókat (lásd zip -v ), a gép típusát, az
    operációs rendszer nevét és verzióját, valamint minél több kiegészítő
    információt!

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

    Szeretnénk köszönetet  mondani  R.  P.  Byrne-nek  a  Shrink.Pas
    programjáért, amely ezt a projektet ihlette, és amiből a "shrink"
    algoritmust loptuk; Phil Katz-nak, amiért a zip file-formátumot,
    tömörítési formátumot és a .ZIP kiterjesztést public domain-be tette,
    és amiért elfogadott néhány kisebb módosítást a file-formátumon; Steve
    Burg-nek a "deflate" formátum tisztázásáért; Haruhiko Okumurának és
    Leonid Broukhis-nek  a  tömörítési  algoritmushoz  adott  hasznos
    ötleteikért; Keith Petersen-nek, Rich Wales-nek, Hunter Goatley-nak és
    Mark Adler-nek, amiért fenntartják az INFO-ZIP csoport levelezési
    listáját és ftp szerverét; és legfőképpen az INFO-ZIP csoport tagjainak
    (a lista az infozip.who file-ban van), akiknek a  fáradhatatlan
    tesztelési  és  hibajavítási  munkája  nélkül egy hordozható zip
    létrehozása nem lett volna lehetséges.  Végül szeretnénk megköszönni
    (szemrehányást tenni) az első INFO-ZIP moderátornak, David Kirschbaum-
    nak, amiért egyáltalán belevitt minket ebbe az egészbe.  Ezt a
    dokumentációt R. P. C. Rodgers írta át UNIX-ra.

MAGYAR FORDÍTÁS

    Dénes Pál <denespal@valerie.inf.elte.hu>

                 1996 Apr 13              ZIP(1)