Provided by: wesnoth-1.8-server_1.8-1_i386 bug

NÉV

    wesnothd - Harc Wesnothért többjátékos hálózati démon

ÁTTEKINTÉS

    wesnothd [-dv] [-c tvonal] [-p port] [-t szm] [-T szm]
    wesnothd -V

LEÍRÁS

    A Harc Wesnothért többjátékos mérkőzéseit kezeli. A klienstől (/query
    ...) vagy a fifoból érkező elfogadott parancsokról itt tájékozódhatsz:
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration .

BEÁLLÍTÁSOK

    -c tvonal, --config tvonal
       megadja a wesnothd programnak, hogy hol keresse a konfigurációs
       fájlt. A szintaxisról lásd alább a KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA részt.
       A konfigurációt újratöltheted SIGHUP küldésével a kiszolgálói
       folyamatnak.

    -d, --daemon
       démon szolgáltatásként futtatja a wesnothd programot.

    -h, --help
       kiírja, hogy mire jók az egyes parancssori opciók.

    --log-level=domain1,domain2,...
       beállítja a naplózási tartomány szintjét. Az  all  minden
       naplózási  tartományra  illeszkedik.  Beállítható  szintek:
       error, warning,info, debug. Alapértelmezettként az error szint
       van beállítva, míg a server tartományhoz az info szint tartozik.

    -p port, --port port
       a megadott portra köti a kiszolgálót. Ha nincs más meghatározva,
       akkor a 15000-es port lesz használatban.

    -t szm, --threads szm
       beállítja a teljesítésre váró hálózati I/O folyamatok maximális
       számát n-re (alapértelmezett: 5, legfeljebb: 30).

    -T szm, --max-threads szm
       meghatározza a teljesítésre váró folyamatok maximális számát,
       mely 0 esetén korlátlan (alapértelmezett: 0).

    -V, --version
       kiírja a verziószámot, majd kilép.

    -v, --verbose
       bekapcsolja a debug szintű naplózást.

KISZOLGÁLÓ BEÁLLÍTÁSA

  Az általános szintaxis a következő:
    [nyit tag]

       kulcs="rtk"

       kulcs="rtk,rtk,..."

    [/zr tag]

  Globális kulcsok:
    allow_remote_shutdown
       Ha no értékre van állítva (alapértelmezetten így van), akkor a
       shut_down és restart kéréseket figyelmen kívül hagyja, hacsak
       azok nem a fifon keresztül érkeznek. Állítsd yes értékre, ha
       engedélyezni akarod a távoli leállítást egy rendszergazdai
       /query kérésen keresztül.

    ban_save_file
       Teljes, vagy relatív elérési út egy gzippel tömörített fájlhoz,
       amit a szerver olvasni és írni is tud. A tiltások ebbe a fájlba
       mentődnek és innen lesznek kiolvasva szerver indításánál.

    compress_stored_rooms
       Meghatározza, hogy a szobákat tároló fájlba tömörítetten írjon
       és olvasson. Alapértelmezetten yes értéken van.

    connections_allowed
       Az azonos IP címről engedélyezett párhuzamos kapcsolatok száma.
       0 esetén korlátlan.(alapértelmezett: 5)

    disallow_names
       Azok a nevek/becenevek, melyeket a kiszolgáló visszautasít. A *
       és ?  jelzések is használhatóak. Lásd a glob(7) részt a
       részletekért. Alapértelmezett értékek (ha más nincsen megadva):
       *admin*, *admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       A fifo elérési útvonala, amibe szerver parancsokat irathatsz ki
       (ugyanaz mint /query ... a wesnothban). Ha nincs meghatározva,
       alapértelmezettként a forgatásnál meghatározott értékkel egyezik
       meg (/var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       A megadott időtartam (messages_time_period) alatt  küldhető
       üzenetek száma. (alapértelmezett: 4)

    messages_time_period
       Az az időtartam (másodpercekben), mely fölött az ismételten
       megjelenő üzenetek 'elárasztó üzenet'-ként lesznek azonosítva.
       (alapértelmezett: 10 másodperc)

    motd  Az aznapra szánt üzenet.

    new_room_policy
       Meghatározza, hogy ki hozhat létre új szobákat a kiszolgálón.
       Lehetséges értékek: everyone, registered, admin és nobody, és
       ennek megfelelően mindenkinek, a regisztrált felhasználóknak,
       admin felhasználóknak vagy senkinek nem engedélyezi új szobák
       létrehozását. Alapértelmezetten ez everyone.

    passwd A jelszó, amivel adminisztrátori jogok nyerhetőek (a /query
       adminpassword lekérdezésen keresztül).

    visszajátszások_mentési_helye
       A könyvtár, ahol a kiszolgáló a játékok  visszajátszásait
       tárolja. (Ne feledkezz meg a záró "/" jelről!) Alapértelmezetten
       ez az a könyvtár, ahonnan a wesnothd elindult.

    restart_command
       A parancs, amivel a szerver új kiszolgálói folyamatot indít a
       restart paranccsal. (Csak a fifon keresztül adható ki. Lásd a
       allow_remote_shutdown beállításokat.)

    room_save_file
       Útvonal ahhoz a fájlhoz, amiben a szobák információi lesznek
       tárolva. Ezt a fájlt a kiszolgáló induláskor olvassa és később
       ír bele. Ha üres vagy nincs meghatározva a szobák nem lesznek
       betöltve és mentve.

    visszajátszások_mentése
       Meghatározza,  hogy a kiszolgáló elmenti-e automatikusan a
       játékokról készült visszajátszást (alapértelmezett: false).

    versions_accepted
       Egy vesszőkkel elválasztott lista azokról a verziószámokról,
       amelyeket  a  kiszolgáló  elfogad. A * és ? jelzések is
       használhatóak (alapértelmezetten csak  az  adott  verzióval
       megegyező elfogadott).
       Példa: versions_accepted="*" bármilyen verziót elfogad.

    user_handler
       A használandó felhasználókezelő neve. Jelenleg elérhető kezelők
       a forum (a wesnothd egy phpbb  fórum  adatbázishoz  való
       csatlakoztatásához) és a sample (a felhasználókezelő felület
       minta megvalósítása, ha ezt bármilyen  valós  környezetben
       használod, őrült vagy). Alapértelmezetten az értéke a forum.
       Emellett meg kell adnod egy [user_handler] részt is, lásd
       később.

  Globális tagek:
    [redirect] Bizonyos kliens verziók átirányítása egy másik, megadott
    kiszolgálóra.

       host  A kiszolgáló címe, ahova az átirányítás mutat.

       port  A port, amelyen csatlakozni lehet hozzá.

       version
           Egy  vesszőkkel  elválasztott  lista  azokról  a
           verziószámokról, amelyeket a kiszolgáló átirányít. A
           különleges jelzések ( '*' és '?') a versions_accepted-hez
           hasonlóan használhatóak.

    [ban_time] Egy tag az átmeneti tiltási idők kényelmes, kulcsszavas
    meghatározásához.

       name  A név, amivel a tiltási időre hivatkozunk.

       time  Az időhossz meghatározás. A formátum  a  következő:
           %d[%s[%d%s[...]]], ahol %s lehet: s (másodpercek), m
           (percek), h (órák), D (napok), M (hónapok) vagy Y (évek),
           és %d egy szám. Ha nincs meghatározva a mértékegység,
           akkor  percekként  (m)  lesz  értelmezve.  Példa:
           time="1D12h30m" egy 1 napos, 12 órás és 30 perces tiltási
           időt határoz meg.

    [proxy] Proxyként való viselkedés, azaz a bejövő kliens kapcsolatok
    továbbítása a megadott kiszolgáló felé. Ugyanazokat az értékeket
    fogadja el, mint a [redirect].

    [user_handler] Beállítja a felhasználókezelőt. Az elérhető változók a
    user_handler kapcsolóban meghatározott értékektől függnek. Ha nincs
    [user_handler] rész a szerver konfigurálásában, akkor felhasználónév
    kezelés nélkül fog futni.

       db_host
           (user_handler=forum  esetén)  Az  adatbázis  szerver
           kiszolgálóneve

       db_name
           (user_handler=forum esetén) Az adatbázis neve

       db_user
           (user_handler=forum esetén) A felhasználónév, amivel az
           adatbázisba jelentkezel be

       db_passwd
           (user_handler=forum esetén) Ennek a felhasználónak a
           jelszava

       db_users_table
           (user_handler=forum esetén) Az adattábla, amibe a phpbb
           fórumod elmenti a felhasználó adatait. Ez valószínűséggel
           <tábla-előtag>_users lesz (pl. phpbb3_users).

       db_extra_table
           (user_handler=forum esetén) Az adattábla neve, amiben a
           wesnothd fogja eltárolni a felhasználókról készített
           saját adatait. Ezt a táblát magadtól kell létrehoznod,
           pl.:  CREATE TABLE <table-name>(username VARCHAR(255)
           PRIMARY KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT
           0, user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (user_handle=sample  esetén)  Az  idő,  miután  egy
           regisztrált felhasználónév lejár (napokban).

    [mail] Létrehoz egy SMTP szervert, amin keresztül a felhasználókezelő
    levelet küldhet. Jelenleg egyedül a minta felhasználókezelő használja.

       server Az e-mail szerver kiszolgálóneve

       username
           Az e-mail szerverre bejelentkező felhasználó neve.

       password
           Ennek a felhasználónak a jelszava.

       from_address
           Az e-mailed válaszcíme.

       mail_port
           A port, amin az e-mail szervered fut. Az alapértelmezett
           25.

SZERZŐ

    Írta: David White <davidnwhite@verizon.net>.  Szerkesztették: Nils
    Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott  <ott@gaon.net>  és  Soliton
    <soliton.de@gmail.com>    és    ThomasBaumhauer    <thomas.
    baumhauer@gmail.com>. Ennek a dokumentumnak az  eredetijét  Cyril
    Bouthors <cyril@bouthors.org> írta.  Magyarra fordították: Gilluin
    <gilluin@citromail.hu>, Széll Tamás <tomi@digiflex.hu>, Pintér Csaba,
    Kádár-Németh  Krisztián  <krisztian.kad@gmail.com> és Udvari Gábor
    <gabor.udvari@gmail.com>.
    Látogasd meg a hivatalos honlapot: http://www.wesnoth.org/ illetve a
    magyar közösségi portált: http://wesnoth.fsf.hu/

SZERZŐI JOGOK

    A szerzői jogok (C) 2003-2009 David White-ot <davidnwhite@verizon.net>
    illetik meg
    Ez egy szabad szoftver; terjeszthető illetve módosítható a  GNU
    Általános Közreadási Feltételek dokumentumában - 2. vagy későbbi verzió
    - leírtak szerint , melyet a Szabad Szoftver Alapítvány ad ki. Ez a
    program abban a reményben kerül közreadásra, hogy hasznos lesz, de
    minden egyéb GARANCIA NÉLKÜL, az eladhatóságra, vagy valamely célra
    való alkalmazhatóságra való származtatott garanciát is beleértve.

LÁSD MÉG

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)