Provided by: manpages-hu_20010119-5_all bug

NÉV

    man - manual oldalak formázásához használatos makrók

ÁTTEKINTÉS

    groff -Tascii -man fjl ...

    groff -Tps -man fjl ...

    man [szekci] cm

LEÍRÁS

    Ez a manual oldal a groff tmac.an makrócsomag használatát magyarázza
    el. Ez a makrócsomag manual oldalak írásakor  vagy  Linux  alá
    portolásakor használatos. A kompatibilitása más makrócsomagokkal elég
    jó, emiatt a portolás nem okozhat nagy problémát (ez alól a NET-2 BSD
    kivétel, mivel az teljesen más makrócsomagot alkalmaz).

    A NET-2 BSD manual oldalait groff használatával úgy lehet megnézni,
    hogy a -mdoc opciót használod a -man opció helyett. A -mandoc opció
    használata  a  javasolt, mert ez automatikusan felismeri, melyik
    makrócsomagot kell alkalmaznia.

BEVEZETÉS

    A manual oldal első parancsa a

       .TH cm szekci dtum forrs manual

    kell legyen, ahol

       cm   A manual oldal címe (pl. MAN).

       szekci Ebbe a szekcióba kerüljön a manual oldal (pl. 7).

       dtum  Az utolsó módosítás dátuma--ne felejtsd el  minden
           alkalommal módosítani, ha a manual oldalt módosítod. Ez
           a verzióellenőrzés legáltalánosabb módja.

       forrs A parancs, program forrása.

           Bináris állományokhoz valami ilyesmit használj: GNU,
           NET-2, SLS Distribution, MCC Distribution.

           Rendszerhívások esetén a kernel verziószámát használd:
           Linux 0.99.11.

           Könyvtári  függvényhívásokhoz  a  függvény  forrását
           használd: GNU, BSD 4.3, Linux DLL 4.4.1.

       manual A manual oldal címe (pl. Linux Programmer's Manual).

    A manual oldalak hagyományosan a következő szekciókra vannak felosztva:

       1 Parancsok
           A felhasználó által a shellből végrehajtható parancsok.

       2 Rendszerhívások
           A kernel által végzett függvényhívások.

       3 Könyvtári függvényhívások
           A libc függvények legtöbbje, mint pl. a sort(3).

       4 Speciális fájlok
           A /dev könyvtárban található fájlok.

       5 Fájlformátumok és konvenciók
           Az /etc/passwd és más, emberi olvasásra alkalmas fájlok
           formátuma.

       6 Játékok

       7 Makrócsomagok és konvenciók
           A szabványos fájlrendszer leírása, ennek a  manual
           oldalnak a leírása és egyéb dolgok.

       8 Rendszerkarbantartó parancsok
           Az olyan parancsok, mint pl. a mount(8), amiket csak a
           root használhat.

       9 Kernel rutinok
           Ez egy nem szabványos manual szekció, és csak azért van,
           mert  a  Linux kernel forráskódja a GNU Általános
           Közengedély alatt szabadon elérhető, és sok  ember
           dolgozik a kernelen.

BETŰTÍPUSOK

    A UNIX-világban több önkényes manual oldal formátum van, a néhányszáz
    létező Linux-specifikus manual oldal azonban meghatározza  a  mi
    szabványainkat:

       Függvényeknél az argumentumlista mindig dőlt betűvel szerepel, a
       TTEKINTS szekciban is, aholis a függvény  többi  része
       félkövérrel szedett:
       int myfunction(int argc, char **argv);

       A  fájlnevek  mindig  dőlt  betűkkel  szerepelnek  (pl.
       /usr/include/stdio.h, kivéve a ÁTTEKINTÉS szekciót, ahol a
       beágyazott fájlok félkövér betűkkel szedettek (pl. #include
       <stdio.h>).

       A speciális makrók, amik általában  nagybetűsek,  félkövér
       betűkkel szedettek (pl. MAXINT).

       Hibakódok listájának felsorolásakor a kódok félkövér betűkkel
       szedettek (ehhez általában a .TP makró használatos).

       Hivatkozás más manual oldalra vagy az aktuális manual oldal
       tárgyára félkövér betűkkel szedett. Ha a szekciószám is adott,
       az mindig Roman betűtípussal, szóközök nélkül szedett (pl.
       man(7)).

       A betűtípust, -formát kiválasztó parancsok:

    .B   Félkövér

    .BI   Félkövér dőlt

    .BR   Félkövér Roman

    .I   Dőlt

    .IB   Dőlt félkövér

    .IR   Dőlt Roman

    .RB   Roman félkövér

    .RI   Roman dőlt

    .SB   Kicsi félkövér

    .SM   Kicsi

    Hagyományosan minden parancsnak maximum hat argumentuma lehet, de úgy
    látszik a GNU verzió feloldotta ezt a korlátozást. Az argumentumokat
    egymástól szóközök választják el. Dupla idézőjelek használatával lehet
    szóközt tartalmazó argumentumot átadni. Az argumentumok közvetlenül
    egymás után, szóköz nélkül íródnak ki, így a .BR parancs használatával
    lehet egy félkövér szó után egy Roman írásjelet tenni.

SZEKCIÓK

    A szekciók a .SH paranccsal kezdődnek, argumentum a szekció neve. Ha a
    szekció nevében van szóköz karakter és ugyanabban a sorban van mint a
    .SH, akkor a szekció nevét dupla idézőjelbe kell tenni. A hagyományos
    szekciónevek: NÉV, ÁTTEKINTÉS, LEÍRÁS, OPCIÓK, FÁJLOK, LÁSD MÉG,
    DIAGNOSZTIKA, HIBÁK és SZERZŐ. Az egyetlen kötelező szekció a NV, amit
    a következő sorban a program egysoros leírásának kell követnie:

       .SH NÉV
       chess \- sakkjáték

    Nagyon fontos, hogy ez legyen a formátum, és hogy legyen egy backslash
    a parancs nevét követő kötőjel előtt. Ezt a formátumot használja a
    makewhatis(8) vagy a mandb(8) program hogy a whatis(1) és a apropos(1)
    parancsok számára elkészítse a parancsok rövid leírásának adatbázisát.

TOVÁBBI MAKRÓK

    .DT  Alapértelmezésű tabulátorok

    .HP  Begin hanging indent

    .IP  Bekezdés behúzás egy kezdő cimszóval (tag). Ez ugyanaz, mint a
       .TP, kivéve, hogy a tag ugyanabban a sorban van, nem a
       következőben.

    .LP  Ugyanaz mint a .PP

    .PD  A paragrafusok közötti távolságot állítja az argumentum szerint.

    .PP  Új bekezdés kezdete

    .RE  Relatív behúzás vége (behúzott bekezdések)

    .RS  Relatív behúzás kezdete (behúzott bekezdések)

    .SS  Alfejléc (mint a .SH, de alszekciók jelölésére)

    .TP  Bekezdés behúzás egy kezdő cimszóval (tag). A tag a következő
       sorban van megadva. Ez hasonló a .IP

FÁJLOK

    /usr/local/lib/groff/tmac/tmac.an
    /usr/man/whatis

LÁSD MÉG

    groff(1), man(1), whatis(1), apropos(1), makewhatis(8)

MAGYAR FORDÍTÁS

    Tevesz Tamás <ice@rulez.org>