Provided by: wesnoth-core_1.6.5-1build1_i386 bug

PAVADINIMAS

    wesnoth - Mūšis dėl Wesnoth, ėjimais pagrįstas fantastinis strateginis
    žaidimas

REZIUMĖ

    wesnoth [PARAMETRAI] [KELIAS_IKI_DUOMEN]

APRAŠYMAS

    Mūšis dėl Wesnoth yra ėjimais pagrįstas fantastinis  strateginis
    žaidimas.

    Nugalėkite visus priešų vadus naudodami gerai parinktą karių rinkinį,
    rūpindamiesi savo aukso ir kaimų resursais. Visi daliniai turi savo
    stipriąsias  ir silpnąsias puses; kad nugalėtumėte, pasinaudokite
    geriausiais savo pajėgų privalumais, neleisdami to paties padaryti
    priešams. Daliniams įgaunant patirties, jie įgyja naujų galimybių ir
    tampa galingesni. Žaiskite savo gimtąja kalba ir išbandykite savo
    meistriškumą prieš protingą kompiuterinį priešininką arba prisijunkite
    prie didelės Wesnoth tinklo žaidėjų bendruomenės. Kurkite savo paties
    dalinius, scenarijus ar kampanijas ir dalinkitės jais su kitais.

PARAMETRAI

    --bpp skaiius
       nustato bitų vienam pikseliui vertę. Pavyzdžiui: --bpp 32

    -c, --campaign
       iš karto rodo kampanijos pasirinkimo meniu.

    --config-dir pavadinimas
       nustato naudotojo konfigūracijos aplanką į name esantį $HOME
       arba „My Documents\My Games“ windowsuose.

    --config-path
       išveda naudotojo konfigūracijos aplanko kelią ir išeina.

    -d, --debug
       įjungia papildomas komandinio režimo opcijas žaidimo  metu
       (daugiau  informacijos  apie  komandinį režimą rasite viki
       puslapyje šiuo adresu: http://www.wesnoth.org/wiki/CommandMode)

    --dummy-locales
       naudoti specialias netikras lokales persijungimui į bet kurią
       kalbą, net jei ta kalba nepalaikoma jūsų sistemoje.

    -e, --editor failas
       tiesiogiai  paleidžia  ingertuotą žemėlapių redaktorių. Jei
       nurodytas failas, tai yra ekvivalentu -e --load

    --fps ekrano kampe parodo tuo metu veikiančio žaidimo kadrų skaičių
       per sekundę.

    -f, --fullscreen
       paleidžia žaidimą viso ekrano režimu.

    --gunzip failas.gz
       išspaudžia failą, kuris turi būti gzip formatu ir išsaugo jį be
       .gz plėtinio. infile.gz bus pašalintas.

    --gzip failas
       suspaudžia failą gzip formatu, išsaugo kaip infile.gz  ir
       pašalina infile.

    -h, --help
       išveda komandinės eilutės parametrų santrauką į standartinį
       išvedimą ir išeina.

    -l, --load failas
       įkelia išsaugojimą failas iš standartinio išsaugojimų aplanko.
       Jei taip pat naudojamas -e arba --editor parametras, paleidžia
       redaktorių su atvertu iš failo žemėlapiu. Jei tai yra aplankas,
       žemėlapių redaktorius pasileis su žemėlapių įkėlimo dialogu
       atvertu ten.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to
       match   any   log   domain.   Available   levels:
       error, warning, info, debug. By default the error level is
       used.

    --logdomains
       Dumps a list of all log domains and exits.

    --max-fps
       kadrų per sekundę skaičius, kurį gali parodyti žaidimas, vertė
       turi būti tarp 1 ir 1000, numatyta 50.

    -m, --multiplayer
       paleidžia daugelio žaidėjų žaidimą. yra papildomų parametrų,
       kurie  gali  būti  naudojami kartu su --multiplayer, kaip
       paaiškinta žemiau.

    --no-delay
       paleidžia žaidimą be jokių užlaikymų grafikos testavimui. Tai
       yra automatiškai įgalinta naudojant --nogui.

    --nocache
       išjungia žaidimo duomenų podėlį

    --nomusic
       paleidžia žaidimą be muzikos.

    --nosound
       paleidžia žaidimą be garsų ir muzikos.

    --path atspausdina žaidimo duomenų aplanko pavadinimą ir išeina.

    -r XxY, --resolution XxY
       nustato ekrano raišką. Pavyzdžiui: -r 800x600

    --smallgui
       leidžia mažinti ekrano raiškas iki 800x480 ir sumažina kelis
       naudotojo sąsajos elementus.

    -s, --server [mazgas]
       jungiasi prie nurodyto kompiuterio, jei kas nurodyta; jeigu ne,
       jungiasi  prie pirmo serverio, rasto nuostatose. Pavyzdys:
       --server server.wenoth.org

    -t, --test
       paleidžia žaidimą su mažu bandomuoju scenarijumi.

    --validcache
       daro prielaidą, kad podėlis yra tinkamas. (pavojinga)

    -v, --version
       parodo versijos numerį ir išsijungia.

    -w, --windowed
       paleidžia žaidimą lango režimu.

    --with-replay
       pakartoja žaidimą įkeltą su --load parinktimi.

--multiplayer parinktys

    Daugelio žaidėjų opcijos, skirtos kažkuriai vienai pusei, žymimos
    skaiiumi. skaii pakeiskite tikruoju žaidėjo numeriu. Dažniausiai tai
    bus 1 arba 2, bet gali būti ir daugiau, priklausomai nuo galimo žaidėjų
    skaičiaus scenarijuje.

    --algorithmnumeris=vert
       parenka nestandartinį algoritmą, kurį naudos DI valdiklis šiai
       pusei. Galimos vertės: idle_ai ir sample_ai.

    --controllernumeris=vert
       parenka valdiklį šiai pusei. Galimos vertės: human ir ai.

    --era=vert
       naudokite šią parinktį, kad žaistumėte pasirinktoje eroje vietoj
       Numatytos eros. Era yra parenkama pagal id. Eros aprašytos
       data/multiplayer/eras.cfg faile.

    --exit-at-end
       išeina pasibaigus scenarijui be pergalės/pralaimėjimo dialogo
       rodymo, kuris reikalauja naudotojui nuspausti Gerai. Tai taip
       pat naudojama automatiniam testavimui.

    --nogui
       paleidžia žaidimą be grafinės sąsajos (GUI). Privalo pasirodyti
       prieš --multiplayer tam, kad turėtų norimą poveikį.

    --parmnumeris=pavadinimas:vert
       nustato  papildomus  šios pusės parametrus. Šis parametras
       priklauso nuo opcijų, panaudotų su --controller ir --algorithm.
       Jis turėtų būti naudingas tik žmonėms, kuriantiems nuosavą DI.
       (dar pilnai nedokumentuota)

    --scenario=vert
       parenka kelių žaidėjų scenarijų pagal id. Numatytas scenarijaus
       id yra multiplayer_The_Freelands.

    --sidenumeris=vert
       selects a faction of the current era for this side. The faction
       is chosen by an  id.  Factions  are  described  in  the
       data/multiplayer.cfg file.

    --turns=vert
       nustato ėjimų skaičių pasirinktam scenarijui. Numatyta 50.

AUTORIUS

    Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.
    Redaguota Nils Kneuper <crazy-ivanovic@gmx.net>, ott <ott@gaon.net> ir
    Soliton <soliton.de@gmail.com>.
    Šį dokumentacijos  puslapį  iš  pradžių  parašė  Cyril  Bouthors
    <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software
    Foundation (Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.
    Nėra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS
    TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnoth_editor(6), wesnothd(6)