Provided by: wesnoth-server_1.6.5-1build1_i386 bug

PAVADINIMAS

    wesnothd - Mūšio dėl Wesnoth daugelio žaidėjų žaidimo tinklo demonas

REZIUMĖ

    wesnothd [-dv] [-c kelias] [-p prievadas] [-t skaiius] [-T skaiius]
    wesnothd -V

APRAŠYMAS

    Tvarko  Mūšio  dėl  Wesnoth daugelio žaidėjų žaidimus. Žiūrėkite
    http://www.wesnoth.org/wiki/ServerAdministration kurias komandas priima
    serveris iš wesnoth kliento (/query ...) arba per fifo.

PARAMETRAI

    -c kelias, --config kelias
       tells wesnothd where to find the config file to use. See the
       section SERVER CONFIG below for the syntax. You can reload the
       config with sending SIGHUP to the server process.

    -d, --daemon
       paleidžia wesnothd kaip demoną.

    -h, --help
       pasako Jums, ką daro komandinės eilutės parametrai.

    --log-lygis=domenas1,domenas2,...
       sets the severity level of the log domains. all can be used to
       match   any   log   domain.   Available   levels:
       error, warning, info, debug. By default the error level is used
       and the info level for the server domain.

    -p prievadas, --port prievadas
       susieja serverį  su  nurodytu  prievadu.  Jeigu  prievadas
       nenurodytas, tai bus naudojamas 15000 prievadas.

    -t skaiius, --threads skaiius
       nustato didžiausią laukiančių darbinių tinklo Į/I gijų skaičių į
       n (numatyta: 5), daugiausiai: 30).

    -T skaiius, --max-threads skaiius
       nustato maksimalų darbinių gijų, kurios bus sukurtos, skaičių.
       Jei nustatyta 0, tai nebus jokių apribojimų (numatyta: 0).

    -V, --version
       parodo versijos numerį ir išsijungia.

    -v, --verbose
       įjungia derinimo režimo išvestį.

SERVERIO KONFIGŪRACIJA

  Bendra sintaksė:
    [elementas]

       raktas="vert"

       raktas=„vert,vert,...“

    [/elementas]

  Globalūs raktai:
    ban_save_file
       Full or relative path to a (gzip compressed) file that the
       server can read and write. Bans will be saved to this file and
       read again on server start.

    connections_allowed
       Leidižamų prisijungimų skaičius iš to paties IP. 0 reiškia
       begalybė. (numatyta: 5)

    disallow_names
       Names/nicks that are not accepted by the server. `*' and `?'
       from wildcard patterns are supported. See glob(7) for more
       details. Default values (used if nothing is specified) are:
       *admin*,*admln*,*server*,ai,ai?,computer,human,network,player.

    fifo_path
       The path to the fifo you can echo server commands into (same as
       /query ... from wesnoth). If not specified defaults to the
       compile-time     specified     path     (default:
       /var/run/socket/wesnothd/socket).

    max_messages
       Leidžiamų pranešimų skaičius  esančių  messages_time_period.
       (numatyta: 4)

    messages_time_period
       The time period (in seconds) message flooding is detected in.
       (default: 10 seconds)

    motd  Dienos pranešimas.

    passwd Slaptažodis naudojamas gauti administratoriaus teises. Paparstai
       jis prasideda „admin “.

    replay_save_path
       Aplankas, kuriame serveris saugos žaidimų pakartojimus (gale
       nepamirškite /!). Numatyta „“, kas reiškia tą patį aplanką, kur
       buvo paleistas serveris.

    restart_command
       Komandos,  kurias serveris naudoja paleisti naują serverio
       procesą su „restart“ komanda. (gali būti iškviesta per fifo.)

    save_replays
       Nurodo ar serveris automatiškai saugos žaidimų pakartojimus.
       (numatyta: false)

    versions_accepted
       Kableliais  atskirtų  versijų,  kurias pripažįsta serveris,
       sąrašas. Leidžia naudoti „*“ ir „?“ kaip pakaitos šablonus.
       (numatytoji reikšmė: tokia pati versija, kaip ir serverio)
       Pavyzdys: versions_accepted="*" priima bet kokią versiją.

    user_handler
       The name of the user handler to use. Currently available user
       handlers are 'forum' (to connect wesnothd to a phpbb forum
       database) and 'sample' (a sample implementation of the user
       handler interface, if you use this on anything real you are
       insane). The default value is 'forum'. You must also add a
       [user_handler] section, see below.

  Globalūs elementai:
    [redirect] Elementas, nurodantis serveriui kur peradresuoti tam tikras
    klientų versijas.

       host  Serverio, į kurį peradresuoti, adresas.

       port  Prievadas, prie kurio jungtis.

       version
           Kableliais atskirtų versijų, kurias reikia peradresuoti,
           sąrašas. Pakaitos šablonų atžvilgiu, elgiasi taip pat,
           kaip ir versions_accepted.

    [ban_time] A tag to define convenient keywords for temporary ban time
    lengths.

       name  The name used to reference the ban time.

       time  The  time  length  definition.  The  format  is:
           %d[%s[%d%s[...]]] where %s is s (seconds), m (minutes), h
           (hours), D (days), M (months) or Y (years) and %d is a
           number.  If no time modifier is given minutes (m) are
           assumed. Example: time="1D12h30m" results in a ban time
           of 1 day, 12 hours and 30 minutes.

    [proxy] Elementas, nurodantis serveriui elgtis kaip proksi ir persiųsti
    visus prisijungusius klientus į nurodytą serverį. Priima tuos pačius
    raktus kaip ir [redirect].

    [user_handler]  Configures the user handler. Available keys vary
    depending on which user handler is set with the user_handler key. If no
    [user_handler] section is present in the configuration the server will
    run without any nick registration service.

       db_host
           (skirtas user_handler=forum) Duomenų  bazės  serverio
           vardas

       db_name
           (skirtas user_handler=forum) Duomenų bazės pavadinimas

       db_user
           (skirtas user_handler=forum) Naudotojo vardas, kuriuo
           jungtis prie duomenų bazės

       db_password
           (skirtas user_handler=forum) Šio naudotojo slaptažodis

       db_users_table
           (skirtas  user_handler=forum)  Lentelės  pavadinimas,
           kurioje jūsų phpbb forumas saugo savo naudotojų duomenis.
           Labiausiai    tikėtina,    kad    tai    bus
           <lentelės-priešdėlis>_users (pavyzdžiui, phpbb3_users).

       db_extra_table
           (skirtas  user_handler=forum)  Lentelės  pavadinimas,
           kurioje wesnothd saugos savo duomenis apie vartotojus.
           Lentelę  turėsite sukurti patys. Pavyzdžiui, šitaip:
           CREATE TABLE <table-name>(username VARCHAR(255) PRIMARY
           KEY, user_lastvisit INT UNSIGNED NOT NULL DEFAULT 0,
           user_is_moderator TINYINT(4) NOT NULL DEFAULT 0);

       user_expiration
           (skirtas user_handler=sample) Laikas, per kiek pasensta
           vartotojo registracija (dienomis).

    [mail] Configures an SMTP server through which the user handler can
    send mail. Currently only used by the sample user handler.

       server Pašto serverio vardas

       username
           Naudotojo vardas, kuriuo bus jungiamasi prie  pašto
           serverio.

       password
           Naudotojo slaptažodis.

       from_address
           Jūsų pašto atbulinio atsakymo adresas.

       mail_port
           Prievadas, kuriame veikia jūsų pašto serveris. Numatytas
           yra 25.

AUTORIUS

    Parašė David White <davidnwhite@verizon.net>.  Redagavo Nils Kneuper
    <crazy-ivanovic@gmx.net>,    ott    <ott@gaon.net>,    Soliton
    <soliton.de@gmail.com>     ir      Thomas      Baumhauer
    <thomas.baumhauer@gmail.com>.  Šį dokumentacijos puslapį iš pradžių
    parašė Cyril Bouthors <cyril@bouthors.org>.
    Aplankykite oficialų puslapį: http://www.wesnoth.org/

COPYRIGHT

    Copyright (C) 2003-2007 David White <davidnwhite@verizon.net>
    Tai yra laisva programa; ši programa licencijuota Free Software
    Foundation (Laisvos programinės įrangos fondo) paskelbta GPL 2 versija.
    Nėra JOKIOS garantijos; netgi PERKAMUMO ar TINKAMUMO KONKRETIEMS
    TIKSLAMS.

TAIP PAT ŽIŪRĖKITE

    wesnoth(6), wesnoth_editor(6)