Provided by: kde-l10n-nl_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

       nepomukserver - KDE-daemon - Het Nepomuk-serverprogramma.

SYNOPSIS

       nepomukserver [--help] [Algemene opties] [Qtâ¢-options] [KDE-options]

BESCHRIJVING

       nepomukserver start de Nepomuk-server die alle Nepomuk-services beheert
       en een DBus-API levert.

       Het  maakt  gebruik  van  nepomukservicestub  om  alle  geconfigureerde
       Nepomuk services te draaien.

ALGEMENE OPTIES

       --author
              Auteurinformatie tonen.

       --help Hulp over de opties tonen.

       --help-all
              Alle opties tonen.

       --help-kde
              KDE-specifieke opties tonen.

       --help-qt
              Qtâ¢-specifieke opties tonen.

       --license
              Licentie-informatie tonen.

       -v --version
              Versie-informatie tonen

ZIE OOK

       nepomukservicestub(8)

FOUTEN/BUGS

       Er    zijn    vermoedelijk    vele    bugs.    Gebruik    bugs.kde.org:
       http://bugs.kde.org om ze te rapporteren.

AUTHOR

       Sebastian Trueg <trueg@kde.org>.

                                  2009-04-28                  NEPOMUKSERVER(8)