Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    basename - oddziela katalog i przyrostek od nazw plików.

SKŁADNIA

    basename nazwa [przyrostek]
    basename [--help] [--version]

OPIS

    Ta strona podręcznika man opisuje polecenie basename w wersji GNU.

    Polecenie basename usuwa wiodące nazwy katalogów z nazwy, pozostawiając
    w ten sposób nazwę pliku bez ścieżki. Jeśli podano przyrostek i jest
    identyczny z końcem nazwy, to jest on także usuwany. basename wypisuje
    rezultat swojego działania na standardowe wyjście.

OPCJE

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    dirname(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.