Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

   biff - Zostań poinformowany, jeśli przyjdzie poczta i od kogo ona jest

SKŁADNIA

   biff [ny]

OPIS

   Biff mówi systemowi czy chcesz być informowanym o przychodzeniu poczty
   podczas sesji terminalowej.

   Opcje obsługiwane przez biff:

   n   Wyłącza informowanie.

   y   Włącza informowanie.

   Jeśli informowanie o poczcie jest włączone, drukowany będzie na ekranie
   nagłówek i pierwszych kilka linii wiadomości za każdym razem, kiedy
   nadejdzie poczta. ``biff y'' jest często załączane do pliku .login lub
   .profile w celu wywołania podczas logowania się.

   Biff działa asynchronicznie. Dla synchronicznego informowania użyj
   zmiennej MAIL z sh(1) lub zmiennej mail z csh(1).

ZOBACZ TAKŻE

   csh(1), mail(1), sh(1), comsat(8)

HISTORIA

   Komenda biff pojawiła się w 4.0BSD.