Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    chattr - zmiana atrybutów plików na systemie plików ext2

SKŁADNIA

    chattr [ -RV ] [ -v wersja ] [ tryb ] pliki...

OPIS

    chattr zmienia atrybuty plików na drugim rozszerzonym systemie plików
    Linuksa (ext2).

    Format w trybie symbolicznym ma postać +-=[ASacdistu].

    Operator ,,+'' powoduje dodanie wybranych atrybutów do istniejących;
    ,,-'' powoduje ich usunięcie, a ,,='' powoduje, że stają się jednymi
    atrybutami jakie posiadają pliki.

    Litery ,,ASacdijsu'' oznaczają wybór nowych atrybutów dla plików: nie
    aktualizowanie  atime  (A), synchroniczna aktualizacja (S), tylko
    dopisywanie (a), kompresja (c), nie składowanie (no dump)  (d),
    niezmienny (immutable) (i), dziennik danych (j), bezpieczne kasowanie
    (s), i niekasowalne (u).

OPCJE

    -R   Rekurencyjna zmiana atrybutów katalogów i ich  zawartości.
       Napotkane podczas obchodzenia katalogów dowiązania symboliczne
       są ignorowane.

    -V   Tryp rozwlekły komunikatów chattr  oraz  wypisanie  wersji
       programu.

    -v version
       Ustawia wersję pliku/numer pokolenia (generation number).

ATRYBUTY

    Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,A'', jego rekord
    atime nie jest zmieniany. Pozwala to uniknąć sporej ilości dyskowych
    operacji we/wy na systemach zainstalowanych na laptopach.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,a'' może być otwierany dla zapisu tylko w
    trybie dopisywania. Jedynie superużytkownik może ustawić lub zdjąć ten
    atrybut.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,c'' jest automatycznie kompresowany na
    dysku przez jądro. Odczyt tego pliku zwraca zdekompresowane dane. Zapis
    do tego pliku powoduje kompresję danych przed zapisaniem ich na dysku.

    Plik z ustawionym atrybutem ,,d'' nie jest kandydatem do archiwizacji,
    podczas uruchamiania programu dump(8).

    Plik z atrybutem ,,i'' nie może być zmieniany: nie może być kasowany
    ani nie może być zmieniana jego nazwa, nie można tworzyć do niego
    dowiązań  i nie można zapisać do niego żadnych danych. Jedynie
    superużytkownik może ustawić lub zdjąć ten atrybut.

    Wszystkie dane z pliku z ustawionym atrybutem ,,j'' zostaną zapisane do
    dziennika ext3 przed zapisaniem ich do pliku, o ile system plików
    został zamontowany z opcją "data=ordered" lub "data=writeback". Gdy
    system plików jest zamontowany z opcją "data=journalled", wszystkie
    dane są zapisywane do dziennika, więc ten atrybut nie ma znaczenia.

    Gdy plik z ustawionym atrybutem ,,s'' zostanie skasowany, jego bloki
    zostają wyzerowane i zapisane z powrotem na dysku.

    Gdy modyfikowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,S'', zmiany są
    zapisywane na dysk synchronicznie; jest to równoznaczne z opcją
    montowania ,,sync'', dotyczącą określonego zbioru plików.

    Plik z atrybutem ,,t'' nie będzie miał częściowego fragmentu bloku na
    końcu pliku uwspólnionego z innymi plikami (na systemach plików
    wspierających łączenie końcówek). Jest to niezbędne dla programów
    takich jak LILO, które dokonują bezpośredniego odczytu z systemu plików
    i które nie rozumieją plików o połączonych końcówkach.

    Gdy kasowany jest plik z ustawionym atrybutem ,,u'', jego zawartość
    zostaje zachowana. Umożliwia to użytkownikowi odzyskanie takiego pliku.

AUTOR

    chattr został napisany przez Remy'ego Carda <Remy.Card@linux.org>.

BŁĘDY I OGRANICZENIA

    W Linuksie 2.2 atrybuty ,,c'', ,,s'' i ,,u'' nie są honorowane przez
    kod systemu plików w jądrze. Atrybuty te zostaną zaimplementowane w
    przyszłych wersjach systemu plików ext2.

    Opcja ,,j'' jest przydatna tylko gdy system plików jest zamontowany
    jako ext3.

DOSTĘPNOŚĆ

    chattr jest częścią pakietu e2fsprogs i jest dostępny na stronie
    http://e2fsprogs.sourceforge.net.

ZOBACZ TAKŻE

    lsattr(1)