Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    chgrp - zmienia grupę właścicieli plików

SKŁADNIA

    chgrp [opcja]... grupa plik...
    chgrp [opcja]... --reference=rplik plik...

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo chgrp
    lub
       info chgrp.

    Ta strona podręcznika opisuje chgrp w wersji GNU.

    chgrp zmienia grupę właścicieli każdego podanego pliku na podaną grupę
    (która może być albo nazwą grupy, albo jej numerycznym identyfikatorem)
    lub na grupę wskazanego pliku.

  OPCJE
    -c, --changes
       Informuje użytkownika o czynnościach, ale tylko dla tych plików,
       których grupa rzeczywiście ulega zmianie.

    --dereference
       Działa na plikach wskazywanych przez dowiązania symboliczne
       zamiast na samych dowiązaniach.

    -h, --no-dereference
       Działa na dowiązaniach symbolicznych zamiast na plikach, które
       one wskazują (dostępne tylko w systemach potrafiących zmienić
       właściciela  dowiązania  symbolicznego). Jest to zachowanie
       domyślne. Opiera się na wywołaniu funkcji systemowej lchown. Na
       systemach  nie zapewniających tej funkcji chgrp zawodzi w
       przypadku próby zmiany grupy dowiązania symbolicznego. Domyślnie
       nie są emitowane żadne komunikaty diagnostyczne dla dowiązań
       symbolicznych napotykanych podczas  rekurencyjnej  pracy  w
       katalogach, zobacz jednak opis opcji --verbose.

    -f, --silent, --quiet
       Nie wyświetla komunikatów o błędach dla plików, których grupa
       nie może zostać zmieniona.

    -v, --verbose
       Informuje użytkownika o zmianach właściciela. Jeżeli podczas
       rekurencyjnego  przetwarzania  napotkane  jest  dowiązanie
       symboliczne, zaś system nie obsługuje funkcji systemowej lchown
       a  działa  opcja  --no-dereference,  to  wysyła  komunikat
       diagnostyczny informujący, że nie jest zmieniane ani dowiązanie
       ani wskazywany przez nie plik.

    -R, --recursive
       Rekurencyjnie zmień grupę dla katalogów i ich zawartości.

    --reference=rplik
       Używa grupy wskazanego rpliku zamiast wprost podanej grupy.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy działanie.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy działanie.

AUTOR

    Napisane przez Davida MacKenzie.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-fileutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    chown(1), chmod(1), newgrp(1), passwd(1), fileutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    plikowych GNU wersji 4.01.