Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    chsh - zmiana powloki zgloszeniowej

SK/LADNIA

    chsh [opcje] [LOGIN]

OPIS

    Polecenie chsh zmienia powlokę zgloszeniową użytkownika, ktora określa
    nazwę początkowego polecenia zgloszeniowego użytkownika. Zwykly
    użytkownik może zmienić wylącznie powlokę zgloszeniową wlasnego konta,
    superużytkownik może zmienić powlokę zgloszeniową dla dowolnego konta.

OPCJE

    Polecenie chsh posiada następujące opcje:

    -h, --help
      Wyświetlenie komunikatu pomocy i zakończenie dzialania.

    -s, --shellSHELL
      Nazwa nowej powloki (shell) użytkownika. Ustawienie tego pola na
      puste powoduje, że system wybierze domyślną powlokę logowania.

    Jeżeli nie podano opcji -s, to polecenie chsh dziala w trybie
    interaktywnym, proponując użytkownikowi bieżącą powlokę logowania.
    Wprowadzenie nowej wartości powoduje zmianę powloki, a podanie wartości
    pustej pozostawia bieżącą powlokę. Bieżąca powloka wyświetlana jest w
    nawiasach [ ]

UWAGI

    Jedynym ograniczeniem nalożonym na powlokę zgloszeniową jest to, że jej
    nazwa musi być wymieniona w /etc/shells, chyba że polecenie chsh
    zostalo uruchomione przez superużytkownika wowczas może być podana
    dowolna nazwa. Użytkownicy kont z ograniczoną powloką logowania nie
    mogą jej zmieniać. Odradza się z tego powodu umieszczanie /bin/rsh w
    pliku /etc/shells, gdyż przypadkowa zmiana na powlokę ograniczoną
    uniemożliwi użytkownikowi jakąkolwiek zmianę powloki logowania, nawet z
    powrotem na dotychczasową.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkownikow.

    /etc/shells
      Lista dozwolonych powlok zgloszeniowych.

    /etc/login.defs
      Konfiguracja pakietu shadow.

ZOBACZ TAKŻE

    chfn(1), login.defs(5), passwd(5).

Polecenia użytkownikow      01/26/2010              CHSH(1)