Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    cksum - oblicz sumę kontrolną i policz bajty w pliku

SKŁADNIA

    cksum [--help] [--version] [plik...]

OPIS

    Dokumentacja niniejsza nie jest już utrzymywana i może być niedokładna
    lub niekompletna. Autorytatywnym źródłem jest obecnie dokumentacja
    Texinfo. Dostęp do niej uzyskasz wpisując w wierszu poleceń:
       pinfo cksum
    lub
       info cksum.

    Ta strona podręcznika opisuje polecenie cksum w wersji GNU.

    cksum oblicza sumę kontrolną CRC dla każdego podanego pliku, bądź dla
    standardowego wejścia jeśli nie podano żadnego lub gdy podano plik
    zwany '-'.  Wypisuje on CRC dla każdego pliku razem z liczbą bajtów w
    pliku, oraz nazwą pliku, chyba że nie zostały podane żadne argumenty.

    cksum używany jest przeważnie do upewnienia się, że pliki przeniesione
    za pomocą niepewnych środków (takich jak newsy), nie zostały zepsute, a
    to porównując wynik cksum dla otrzymanych plików z wynikiem cksum dla
    plików  oryginalnych  (zwykle podanym w pakiecie dystrybucyjnym).
    Algorytm CRC określony jest przez standard POSIX.2. Nie jest on zgodny
    z programami sum z BSD i System V; jest bardziej niezawodny.

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       po czym kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz. ang., do <bug-textutils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    wc(1), sum(1), md5sum(1), textutils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    tekstowych GNU wersji 2.0.