Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       dirname - usuń niekatalogowy przyrostek nazwy pliku

SKŁADNIA

       dirname nazwapliku
       dirname [--help] [--version]

OPIS

       Ta strona podręcznika man opisuje polecenie dirname w wersji GNU.

       dirname  wypisuje  wszystkie,  oprócz ostatniej, rozdzielone ukośnikami
       składowe nazwypliku.  Otrzymujemy w ten sposób  ścieżkę  pliku.   Jeśli
       nazwapliku  jest pojedynczą składową, dirname wypisuje `.' (oznaczające
       bieżący katalog).

OPCJE

       --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
              kończy pracę.

       --version
              Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

       Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

       Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
       This is free software; see the source for copying conditions.  There is
       NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR  A  PARTICULAR
       PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

       basename(1), pathchk(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

       Zaktualizowano  i  poszerzono  wg  dokumentacji  Texinfo  dla  narzędzi
       powłokowych GNU wersji 2.0.