Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    djpeg - dekompresja pliku JPEG do pliku obrazkowego

SKŁADNIA

    djpeg [opcje] [nazwapliku]

OPIS

    djpeg dekompresuje podany plik JPEG, albo jeśli nie podano parametru
    standardowe wejście i zapisuje nowy obrazek na standardowym wyjściu.
    Formatem wyjściowym mogą być PBMPLUS (PPM/PGM), BMP, GIF, Targa, lub
    RLE (Utah Raster Toolkit). (RLE jest obsługiwany tylko jeśli jest
    dostępna biblioteka URT.)

OPCJE

    Wszystkie przełączniki mogą być skracane; np, -grayscale może być
    zapisane jako -gray lub -gr.  Większość "podstawowych" przełączników
    może być skracana nawet do jednej litery. Nie ma rozróżnienia wielkości
    znaków (tak więc -GIF znaczy to samo co -gif). Brytyjska pisownia jest
    również akceptowana (np. -greyscale), lecz z ostrożności nie jest ona
    wymieniona niżej.

    Podstawowe przełączniki to:

    -colors N
       Zredukuj obraz do najwięcej N kolorów. Redukuje to ilość kolorów
       używanych w obrazku wyjściowym. Na przykład, jeśli masz 8-bitowy
       wyświetlacz, możesz tego użyć do zredukowania kolorów do liczby
       256.

    -quantize N
       To samo co -colors. -colors są nazwą zalecaną, -quantize jest
       udostępniane ze względu na kompatybilność wsteczną.

    -fast Wybierz przetwarzanie gwarantujące szybką, lecz niskiej jakości
       obróbkę.  (Domyślnie włączana jest najwyższa jakość.) Jest to
       obecnie równoważne opcji -dct fast -nosmooth -onepass -dither
       ordered.

    -grayscale
       Wymuś wyjście w skali szarości, nawet jeśli plik JPEG jest
       kolorowy.  Przydatne  do  przeglądania  na  wyświetlaczach
       monochromatycznych; poza tym djpeg w tym trybie działa znacząco
       szybciej.

    -scale M/N
       Przeskaluj wyjście o współczynnik M/N. Obecnie współczynnik ten
       musi być 1/1,  1/2, 1/4, lub 1/8. Skalowanie jest przydatne
       jeśli obraz jest większy niż ekran, poza tym djpeg pracuje tak
       dużo szybciej.

    -bmp  Wybierz format wyjściowy BMP. Format 8-bitowy jest włączany po
       użyciu opcji -colors lub -grayscale, lub jeśli plik JPEG był w
       skali szarości; w przeciwnym wypadku właczany jest pełny,
       24-bitowy format.

    -gif  Wybierz format wyjściowy GIF-a. Ponieważ GIF nie obsługuje
       więcej niż 256 kolorów, zakładane jest -colors 256 (chyba że
       podasz mniejszą liczbę kolorów).

    -os2  Wybierz jako format wyjściowy BMP (z rodzaju OS/2 1.x). Jeśli
       podano opcje -colors lub -grayscale, lub gdy plik JPEG był w
       skali szarości, emitowany jest kolor 8-bitowy; w przeciwnych
       wypadkach kolor jest 24-bitowy.

    -pnm  Wybierz jako format wyjścia PBMPLUS (PPM/PGM) (jest to format
       domyślny). PGM jest emitowane jeśli plik JPEG był w skali
       szarości, lub jeśli podano opcję -grayscale; W przeciwnym
       wypadku wybierany jest PPM.

    -rle  Wybierz format wyjścia RLE. (wymaga biblioteki URT.)

    -targa Wybierz format wyjścia Targa. Jeśli plik JPEG był w skali
       szarości, wyjście emitowane jest również w skali. Dzieje się tak
       też, jeśli podana zostanie opcja -grayscale; w przeciwnym
       wypadku, jeśli podano -colors
        emitowany jest format kolormapowany; a normalnie emitowany jest
       format 24-bitowego koloru.

    Przełączniki dla zaawansowanych użytkowników:

    -dct int
       Używaj całkowitej metody DCT (domyślne).

    -dct fast
       Użyj szybkiej całkowitej DCT (mniej dokładne).

    -dct float
       Użyj zmiennoprzecinkowej metody DCT. Metoda ta jest nieznacznie
       bardziej  dokładna  niż metoda całkowita, lecz jest wiele
       wolniejsza, chyba że twoja maszyna posiada bardzo  szybki
       koprocesor  zmiennoprzecinkowy.  Zauważ  też,  że  metoda
       zmiennoprzecinkowa może dawać różne efekty na różnych maszynach,
       podczas gdy całkowita daje wszędzie takie same.

    -dither fs
       Użyj ditheringu Floyda-Steinberga dla kwantyzacji kolorów.

    -dither ordered
       Użyj ditheringu porządkowego dla kwantyzacji kolorów.

    -dither none
       Nie  używaj  żadnego ditheringu.  Domyślnie stosowany jest
       dithering Floyda-Steinberga; jest on powolny, lecz zazwyczaj
       daje najlepsze efekty. Dithering porządkowy jest kompromisem
       między szybkościa, a jakością; brak ditheringu jest szybki, lecz
       zwykle wygląda okropnie. Zauważ, że przełączniki nie mają
       znaczenia gdy nie jest dokonywana kwantyzacja kolorów. Dithering
       porządkowy jest dostępny tylko w trybie -onepass.

    -map file
       Kwantuj  kolory  podanego pliku z obrazkiem. Umożliwia to
       produkowanie wielu plików z jednakowymi mapami kolorów, lub
       wymuszanie predefiniowanego zbioru kolorów. Plik file musi być
       plikiem GIF lub PPM. Opcja ta przesłania -colors i -onepass.

    -nosmooth
       Użyj szybszej, gorszej jakościowo procedury desamplingu.

    -onepass
       Użyj  jednoprzejściowej  kwantyzacji  kolorów   (zamiast
       dwuprzejściowej). Metoda jednoprzejściowa jest szybsza i mniej
       wymagająca pamięciowo, lecz produkuje gorszy jakościowo obraz.
       -onepass jest ignorowane, chyba że wraz z nim zostanie zapodane
       -colors N. Poza tym, metoda ta jest używana zawsze dla wyjścia
       w skali szarości (metoda dwuprzejściowa nic wtedy nie wnosi).

    -maxmemory N
       Ustaw ograniczenie pamięci na przetwarzanie dużych obrazków.
       Wartość jest wyrażana w tysiącach bajtów, lub w milionach, jeśli
       na końcu liczby zostanie dołączone "M". Np., -max 4m wybiera
       4000000 bajtów. Jeśli potrzebne będzie więcej miejsca, zostaną
       zastosowane pliki tymczasowe.

    -outfile name
       Wyślij wyjście do wskazanego pliku (zamiast na standardowe
       wyjście).

    -verbose
       Włącz komentarze debuggowe. Więcej -v-ów daje więcej komentarzy.
       Poza tym, podczas startu drukowana jest informacja o wersji.

    -debug To samo co -verbose.

PRZYKŁADY

    Przykład ten dekompresuje plik JPEG foo.jpg, autmatycznie kwantuje go
    do 256 kolorów i zachowuje w pliku GIF foo.gif.

       djpeg -gif foo.jpg > foo.gif

WSKAZÓWKI

    Aby szybko przejrzeć obrazek, użyj przełączników -grayscale i/lub
    -scale. -grayscale -scale 1/8 jest najszybsze.

    Istnieje jeszcze parę opcji, które odrzucają jakość na rzecz szybkości.
    -fast włacza zalecane ustawienia.

    -dct fast i/lub -nosmooth uzyskuje szybkość w zamian za niewielkie
    poświęcenie  jakości.  Podczas tworzenia obrazka ze skwantowanymi
    kolorami, -onepass -dither ordered jest szybki, lecz daje dużo mniejszą
    jakość niż zachowanie domyślne. -dither none może dać sensowne wyniki
    w trybie dwuprzejściowym,  lecz  rzadko  jest  dobry  w  trybie
    jednoprzejściowym.

    Jeśli  masz  dość  szczęścia,  by  mieć  szybki  koprocesor
    zmiennoprzecinkowy, -dct float może okazać się szybsze niż -dct fast.
    Jednak na większości maszyn -dct float jest wolniejsze niż -dct int; w
    tym wypadku nie jest ono warte używania, ponieważ zysk jakości jest
    zbyt mały w porównaniu do kosztu czasowego.

ŚRODOWISKO

    JPEGMEM
       Jeśli ta zmienna jest ustawiona, to jej wartość wskazuje na
       domyślny limit pamięci. Wartość jest podawana jak dla opcji
       -maxmemory. JPEGMEM przesłania domyślną wartość, podaną podczas
       kompilacji programu, a sama może zostać przesłonięta przez opcję
       -maxmemory.

ZOBACZ TAKŻE

    cjpeg(1), jpegtran(1), rdjpgcom(1), wrjpgcom(1)
    ppm(5), pgm(5)
    Wallace, Gregory K.  "The JPEG Still Picture Compression Standard",
    Communications of the ACM, April 1991 (vol. 34, no. 4), pp. 30-44.

AUTORZY

    Niezależna Grupa JPEG (Independent JPEG Group)

BŁĘDY

    Z powodów legalizacyjnych, kodowanie arytmetyczne nie jest obsługiwane.

    Wciąż nie jest to tak szybkie, jak byśmy chcieli.

                 15 June 1995             DJPEG(1)