Provided by: dpkg-dev_1.15.5.6ubuntu4_all bug

NAZWA

    dpkg-distaddfile - dodaje wpisy do debian/files

SKŁADNIA

    dpkg-distaddfile [opcje] plik sekcja priorytet

OPIS

    dpkg-distaddfile dodaje wpis dotyczący podanego pliku do debian/files.

    Pobiera trzy argumenty nie będące opcjami: nazwę pliku oraz sekcję i
    priorytet dla pliku .changes.

    Nazwa pliku powinna być podana relatywnie w stosunku do katalogu, w
    którym dpkg-genchanges będzie szukał plików, zazwyczaj jako .., raczej
    niż być ścieżką relatywną do bieżącego katalogu, podczas działania
    dpkg-distaddfile.

OPCJE

    -fplik_z_list_plikw
       Czyta lub zapisuje listę plików wydania do pliku podanego jako
       argument tej opcji, zamiast do pliku debian/files.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

PLIKI

    debian/files
       Lista wygenerowanych plików, które są częścią przygotowywanego
       wydania. Aby dodać dodatkowe pliki, można użyć dpkg-distaddfile.

AUTORZY

    Copyright (C) 1995-1996 Ian Jackson
    Copyright (C) 2000 Wichert Akkerman

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008