Provided by: dpkg_1.15.5.6ubuntu4_i386 bug

NAZWA

    dpkg-trigger - program pomocniczy wyzwalaczy dla pakietów

SKŁADNIA

    dpkg-trigger [opcja...] nazwa-wyzwalacza
    dpkg-trigger [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-trigger jest narzędziem, które pozwala jawnie aktywować wyzwalacze
    oraz sprawdza wsparcie dla nich w uruchomionym dpkg.

    Może być użyte przez skrypty opiekuna pakietu w sytuacjach złożonych i
    obłożonych warunkami, gdy wyzwalacze plikowe lub dyrektywy activate z
    pliku kontrolnego triggers są niewystarczające. Może być również użyte
    do testowania oraz przez administratorów systemu (proszę zauważyć, że
    same wyzwalacze nie będą uruchamiane przez dpkg-trigger).

    Nierozpoznana składnia nazwy wyzwalacza stanowi błąd dla dpkg-trigger.

POLECENIA

    --check-supported
       Sprawdza czy uruchomione dpkg obsługuje wyzwalacze (zwykle
       wywoływane ze skryptu postinst). Program kończy się z kodem 0,
       jeśli uruchamiane jest dpkg wspierające wyzwalacze, lub z kodem
       1 i komunikatem błędu na stderr w przeciwnym wypadku. Jednak
       normalnie lepiej jest po prostu aktywować potrzebny wyzwalacz,
       używając dpkg-trigger.

    -h, --help
       Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

    --license, --licence
       Pokazuje informacje o licencji i prawach autorskich i kończy
       działanie.

OPCJE

    --admindir=katalog
       Zmienia  położenie  bazy  danych  dpkg. Domyślnie jest to
       /var/lib/dpkg.

    --by-package=pakiet
       Wymuszenie pakietu  oczekującego  na  wyzwalacz.  Normalnie
       ustawiane   przez   dpkg   w   zmiennej  środowiskowej
       DPKG_MAINTSCRIPT_PACKAGE skryptu opiekuna pakietu, wskazując
       nazwę pakietu, do którego należy skrypt (jest to wartość używana
       domyślnie).

    --no-await
       Ta opcja zapewnia, że wywołujący pakiet T (jeśli jest) nie
       potrzebuje oczekiwać na przetworzenie tego wyzwalacza. Tzw.
       "zainteresowane" pakiet(y) I nie będą dodane do listy pakietów
       oczekujących na przetworzenie wyzwalacza dla T, a status T nie
       zostanie zmieniony. Można uważać T za zainstalowany, mimo że
       pakiet(y) I wyzwalacz mógł jeszcze nie zostać przetworzony.

    --no-act
        Tylko test - bez wykonywania żadnych zmian.

ZOBACZ TAKŻE

    dpkg(1), deb-triggers(5), /usr/share/doc/dpkg/triggers.txt.gz.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008