Provided by: dpkg-dev_1.15.5.6ubuntu4_all bug

NAZWA

    dpkg-vendor - odczytuje informację o twórcach dystrybucji

SKŁADNIA

    dpkg-vendor [opcja...] polecenie

OPIS

    dpkg-vendor jest narzędziem pozwalającym na odczytywanie informacji o
    twórcach wymienionych w /etc/dpkg/origins. /etc/dpkg/origins/default
    zawiera informacje dotyczące aktualnego twórcy.

POLECENIA

    --is twrca
       Kończy się zwracając 0 jeśli aktualny twórca to twrca. W
       przeciwnym wypadku kończy się zwracając wartość różną od zera.

    --derives-from twrca
       Kończy się zwracając 0 jeśli aktualna dystrybucja twórcy jest
       pochodną podanego twrcy, w przeciwnym wypadku kończy się
       zwracając wartość różną od zera. Używa pola "Parent" aby zbadać
       wszystkich przodków bieżącego twórcy.

    --query pole
       Wyświetla na standardowym wyjściu wartość określonego pola
       odczytanego z informacji dotyczących aktualnego twórcy.

    --help Wyświetla informację o użytkowaniu i kończy działanie.

    --version
       Wyświetla informację o wersji i pomyślnie kończy działanie.

OPCJE

    --vendor twrca
       Przyjmuje, że aktualnym twórcą jest twrca, zamiast określania
       tego  przez  zmienną  środowiska  DEB_VENDOR lub odczyt z
       /etc/dpkg/origins/default.

ŚRODOWISKO

    DEB_VENDOR
       Ustawienie określające aktualnego twórcę. Jeśli  nie  jest
       ustawione, aktualny twórca zostanie określony poprzez odczytanie
       z /etc/dpkg/origins/default.

AUTOR

    Copyright (C) 2009 Raphael Hertzog

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnym, sprawdź Powszechną
    Licencję Publiczną GNU w wersji drugiej lub późniejszej, by dowiedzieć
    się o warunkach dystrybucji. Brak JAKIEJKOLWIEK gwarancji.

TŁUMACZE

    Piotr Roszatycki <dexter@debian.org>, 1999
    Bartosz Feński <fenio@debian.org>, 2004-2005
    Robert Luberda <robert@debian.org>, 2006-2008
    Wiktor Wandachowicz <siryes@gmail.com>, 2008