Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    echo - wyświetl linijkę tekstu

SKŁADNIA

    echo [-ne] [napis...]
    echo [--help] [--version}

OPIS

    Ta strona podręcznika systemowego opisuje program echo w wersji GNU.

    Zauważ, że większość powłok ma wbudowane polecenie o tej samej nazwie,
    o podobnym działaniu.

    echo wypisuje każdy z podanych napisów na standardowe wyjście, ze
    spacjami między nimi i nową linią po ostatnim.

OPCJE

    -n   Nie wypisuje kończącego znaku nowej linii.

    -e   Włącza interpretowanie następujących sekwencji specjalnych w
       napisach:
       \a   dzwonek, alarm (bell)
       \b   backspace
       \c   pomiń kończący znak nowej linii
       \f   wysuw strony (form feed)
       \n   znak nowej linii (newline)
       \r   powrót karetki (carriage return)
       \t   tabulacja poprzeczna
       \v   tabulacja pionowa
       \\   odwrotny ukośnik
       \nnn  znak ASCII o kodzie nnn (ósemkowo). Jeżeli nnn nie jest
           poprawną liczbą ósemkową, to zostanie wypisane dosłownie.

    -E   Wyłącza interpretowanie sekwencji specjalnych opisanych w opcji
       -e.  (Jawne wyłączenie jest przydatne na systemach typu System
       V.)

    Gdy GNU echo jest wywoływane z dokładnie jednym argumentem, to
    rozpoznawane są następujące opcje:

    --help Wyświetla informację o stosowaniu programu i dostępnych opcjach,
       kończy pracę.

    --version
       Wyświetla numer wersji programu i kończy pracę.

ZGŁASZANIE BŁĘDÓW

    Błędy proszę zgłaszać, w jęz.ang., do <bug-sh-utils@gnu.org>.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1999 Free Software Foundation, Inc.
    This is free software; see the source for copying conditions. There is
    NO warranty; not even for MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR
    PURPOSE.

ZOBACZ TAKŻE

    printf(1), yes(1), sh-utils(1).

OD TŁUMACZA

    Zaktualizowano i poszerzono wg dokumentacji Texinfo dla narzędzi
    powłokowych GNU wersji 2.0.