Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    ed, red - edytor tekstu

SKŁADNIA

    ed [-] [-Gs] [-p éa┼äcuch] [plik]

    red [-] [-Gs] [-p éa┼äcuch] [plik]

OPIS

    ed jest zorientowanym liniowo edytorem tekstu.  Jest o u┼╝ywany do
    tworzenia, wy┼Ťwietlania, modyfikowania i innych dzia┼éa┼ä na plikach
    tekstowych.  red to ed zastrze┼╝ony (restricted): mo┼╝e edytowa─ç tylko
    pliki z bie┼╝─ůcego katalogu i nie mo┼╝e wykonywa─ç komend pow┼éoki.

    Po wywołaniu z argumentem pliku, jego kopia jest odczytywana do bufora
    edytora.  Wszelkie zmiany robione s─ů na tej kopii, nie na pliku jako
    takim. Podczas kończenia pracy z ed, wszelkie zmiany, których nie
    zachowano komend─ů `w' s─ů tracone.

    Edycja jest dokonywana w dw├│ch r├│┼╝nych trybach: komend i wprowadzania.
    Po uruchomieniu, ed jest w trybie komend.  W  trybie  tym  ze
    standardowego wej┼Ťcia czytane s─ů komendy, a nast─Öpnie s─ů one wykonywane
    na zawarto┼Ťci bufora edytora. Przyk┼éadowa komenda mo┼╝e wygl─ůda─ç tak:

       ,s/old/new/g

    co zamienia wszystkie pojawienia si─Ö napisu old na new.

    Po podaniu komendy wprowadzania, takiej jak `a' (append--dopisz), `i'
    (insert--wstaw) lub `c' (change-zmień), ed wchodzi w tryb wprowadzania.
    Jest to podstawowe narz─Ödzie wprowadzania tekstu do pliku. W trybie tym
    nie ma dost─Öpnych ┼╝adnych komend. Zamiast tego, standardowe wej┼Ťcie
    jest bezpo┼Ťrednio zapisywane do bufora edytora. Linie sk┼éadaj─ů si─Ö z
    tekstu, a┼╝ do (┼é─ůcznie) znaku nowej linii. Tryb wprowadzania jest
    przerywany wprowadzeniem pojedynczej kropki w linii.

    Wszystkie komendy ed operuj─ů na ca┼éych liniach, lub zakresach linii;
    np.  komenda `d' kasuje (delete) linie; komenda `m' przenosi linie,
    itp. Mo┼╝na te┼╝ modyfikowa─ç tylko cz─Ö┼Ť─ç linii, korzystaj─ůc z narz─Ödzi
    podmiany, podanych np. w powyższym przykładzie. Jednak nawet tu,
    komenda `s' tyczy się do całych linii naraz.

    W og├│lno┼Ťci, komendy ed sk┼éadaj─ů si─Ö z zera lub wi─Öcej adres├│w linii,
    za kt├│rymi nast─Öpuje pojedynczy znak komendy i cz─Östo dodatkowe
    parametry; komendy maj─ů wi─Öc struktur─Ö:

       [adres [,adres]]komenda[parametry]

    Adresy wskazuj─ů lini─Ö, lub zakres linii, kt├│rych dotyczy komenda. Je┼Ťli
    podano  mniej adres├│w ni┼╝ potrzeba komendzie, u┼╝ywane s─ů adresy
    domy┼Ťlne.

  OPCJE
    -G   Wymusza kompatybilno┼Ť─ç wsteczn─ů. Dotyczy komend `G', `V', `f',
        `l', `m', `t', and `!!'.

    -s   Powstrzymuje diagnostyk─Ö. Powinno by─ç u┼╝ywane je┼Ťli standardowe
        wej┼Ťcie ed'a jest ze skryptu.

    -p éa┼äcuch
        Podaje znak zach─Öty komend. Mo┼╝e to by─ç w┼é─ůczane, lub wy┼é─ůczane
        komend─ů `P'.

    plik  Okre┼Ťla nazw─Ö odczytywanego pliku. Je┼Ťli plik jest poprzedzony
        wykrzyknikiem (!), to jest interpretowany jak komenda powłoki.
        W tym wypadku to, co jest czytane, jest standardowym wyj┼Ťciem
        pliku wywołanego przez sh(1). Aby odczytać plik, którego nazwa
        rozpoczyna si─Ö od wykrzyknika, poprzed┼║ go odwrotnym uko┼Ťnikiem
        (\). Domy┼Ťlna nazwa pliku jest ustawiana na file tylko je┼Ťli
        nie jest poprzedzona wykrzyknikiem.

  ADRESOWANIE LINIOWE
    Adres reprezentuje numer linii w buforze. ed obs┼éuguje adres bie┼ůcy,
    kt├│ry jest zazwyczaj przekazywany komendom jako domy┼Ťlny (w wypadku
    niepodania tego argumentu).  Podczas pierwszego odczytu pliku, adres
    bie┼╝─ůcy jest ustawiany na ostatni─ů lini─Ö. Og├│lnie, adres bie┼╝─ůcy jest
    ustawiany na ostatni─ů lini─Ö, dotkni─Öt─ů przez komend─Ö.

    Adres linii jest konstruowany z jednej z baz z poni┼╝szej listy, za
    kt├│r─ů opcjonalnie mo┼╝e nast─Öpowa─ç offset numeryczny. Offsety mog─ů
    zawierać dowolne kombinacje cyfr, operatorów (np. +, - i ^) i białych
    spacji. Adresy s─ů czytane od lewej do prawej, a ich warto┼Ťci s─ů
    obliczane wzgl─Ödem adresu bie┼╝─ůcego.

    Wyj─ůtkiem regu┼éy, ┼╝e adresy reprezentuj─ů numery jest adres address 0
    (zero). Oznacza to "przed pierwsz─ů lini─ů," i jest legalne tam gdzie ma
    sens.

    Zakres adres├│w to dwa adresy, oddzielone przecinkiem lub ┼Ťrednikiem.
    Warto┼Ť─ç pierwszego adresu w zakresie nie mo┼╝e by─ç wi─Öksza od drugiego.
    Je┼Ťli w zakresie podany jest tylko jeden adres, to drugi adres jest
    ustawiany na podany. Je┼Ťli podano n-krotn─ů par─Ö adres├│w, gdzie n > 2,
    to zakres jest okre┼Ťlany przez ostatnie dwa adresy zestawu. Je┼Ťli
    oczekiwany jest tylko jeden adres, to u┼╝ywany jest ostatni.

    Ka┼╝dy adres w zakresie przecinkowym jest interpretowany wzgl─Ödem adresu
    bie┼╝─ůcego. W zakresie ┼Ťrednikowym, pierwszy adres jest u┼╝ywany do
    ustawienia adresu bie┼╝─ůcego, a drugi wzgl─Ödem pierwszego.

    Rozpoznawane s─ů nast─Öpuj─ůce symbole adresowe.

    .    Adres bie┼╝─ůcej linii w buforze.

    $    Adres ostatniej linii w buforze.

    n    nta linia w buforze, gdzie n jest liczb─ů w zakresie [0,$].

    -

    ^    Poprzednia linia. Jest to r├│wnowa┼╝ne -1 i mo┼╝e by─ç powtarzane
        z rosn─ůcym efektem.

    -n

    ^n   nta linia poprzednia, gdzie n jest liczb─ů nieujemn─ů.

    +    Nast─Öpna linia. Jest to r├│wnowa┼╝ne +1 i mo┼╝e by─ç powtarzane z
        rosn─ůcym efektem.

    +n

    biała spacja n
        nta nast─Öpna linia, gdzie n jest liczb─ů nieujemn─ů.  Bia┼éa
        spacja, za kt├│r─ů nast─Öpuje liczba n jest interpretowana jako
        +n.

    ,

    %    Zakres od pierwszej do ostatniej linii. Jest to r├│wnowa┼╝ne 1,$.

    ;    Zakres od bie┼╝─ůcej do ostatniej linii. Jest to r├│wnowa┼╝ne .,$.

    /re/  Nast─Öpna  linia,  zawieraj─ůca  wyra┼╝enie  regularne  re.
        Poszukiwanie gdy jest to konieczne, zakr─Öca na pocz─ůtek bufora
        i leci dalej a┼╝ do linii bie┼╝─ůcej.  // powtarza ostatnie
        szukanie.

    ?re?  Poprzednia  linia  zawieraj─ůca  wyra┼╝enie  regularne  re.
        Poszukiwanie gdy jest to konieczne, zakr─Öca na koniec bufora i
        leci a┼╝ do linii bie┼╝─ůcej. ?? powtarza ostatnie szukanie.

    'lc   Linia poprzednio zaznaczona przez komend─Ö `k' (marK), gdzie lc
        jest ma┼é─ů liter─ů.

  WYRA┼╗ENIA REGULARNE
    Wyra┼╝enia regularne s─ů wzorcami, u┼╝ywanymi w wybieraniu tekstu.  Na
    przykład, komenda ed

       g/napis/

    drukuje wszystkie linie, zawieraj─ůce napis. Wyra┼╝enia regularne s─ů
    u┼╝ywane te┼╝ przez komend─Ö `s', gdzie wybieraj─ů stary tekst, zast─Öpowany
    nowym.

    W dodatku do podawania napis├│w, wyra┼╝enia regularne mog─ů reprezentowa─ç
    klasy ┼éa┼äcuch├│w znakowych. ┼üa┼äcuchy tak reprezentowane b─Öd─ů odpowiada─ç
    wyra┼╝eniom regularnym. Je┼Ťli jest mo┼╝liwe, by wyra┼╝enie regularne
    dopasowało kilka napisów w linii, to wybierane jest dopasowanie
    najbardziej z lewej.

    Do konstruowania wyra┼╝e┼ä regularnych u┼╝ywane s─ů nast─Öpuj─ůce symbole:

    c    Dowolny znak c nie wymieniony ni┼╝ej, ┼é─ůcznie z `{', '}', `(',
        `)', `<' i `>' oznacza samego siebie.

    \c   Znak c
        zacytowany lewym uko┼Ťnikiem, inny ni┼╝ `{', '}', `(', `)', `<',
        `>', `b', 'B', `w', `W', `+' i `?' oznacza w┼éa┼Ťnie ten znak.

    Oznacza pojedynczy znak. (dowolny)

    [klasa-znak├w]
        Oznacza pojedynczy znak z klasy znak├w. Aby do klasy znak├w
        w┼é─ůczy─ç `]', musi to by─ç pierwszy znak.  Zakres znak├│w mo┼╝na
        przekaza─ç, rozdzielaj─ůc jego ko┼äce znakiem `-', np. `a-z',
        który oznacza wszystkie małe litery. Do podawania zestawów
        znak├│w w klasie znak├w mo┼╝na u┼╝ywa─ç nast─Öpuj─ůcych litera┼é├│w:

         [:alnum:] [:cntrl:] [:lower:] [:space:]
         [:alpha:] [:digit:] [:print:] [:upper:]
         [:blank:] [:graph:] [:punct:] [:xdigit:]

        Gdy znak `-' pojawia si─Ö jako pierwszy lub ostatni znak klasy-
        znak├w, to dopasowuje sam siebie. Wszystkie inne znaki klasy-
        znak├w odpowiadaj─ů same sobie.

        Wzorce w klasie-znak├w postaci

         [.col-elm.] lub  [=col-elm=]

        gdzie col-elm jest elementem por├wnawczym s─ů interpretowane
        według locale(5) (nie jest to obecnie obsługiwane).  Zobacz
        regex(3) dla obja┼Ťnie┼ä tych konstrukcji.

    [^klasa-znak├w]
        Odpowiada dowolnemu pojedynczemu znakowi, innemu ni┼╝ nowa
        linia, kt├│ry nie jest w klasie-znak├w.  klasa-znak├w jest
        definiowana podobnie jak wy┼╝ej.

    ^    Je┼Ťli `^' jest pierwszym znakiem wyra┼╝enia regularnego, to
        zaczepia wyra┼╝enie regularne na pocz─ůtku linii.  W przeciwnym
        wypadku oznacza `^'.

    $    Je┼Ťli `$' jest ostatnim znakiem wyra┼╝enia regularnego, to
        doczepia wyrażenie regularne do końca linii. W przeciwnym
        wypadku oznacza `$'.

    \(re\) Definiuje podwyra┼╝enie re. Podwyra┼╝enia mog─ů by─ç zagnie┼╝d┼╝ane.
        Kolejne wsteczne odniesienia postaci `\n', gdzie n jest cyfr─ů z
        zakresu [1,9], rozwijaj─ů si─Ö do tekstu dopasowanego przez nte
        podwyrażenie. Na przykład, wyrażenie regularne `\(a.c\)\1'
        odpowiada napisowi `abcabc', lecz nie `abcadc'. Podwyra┼╝enia
        s─ů porz─ůdkowane wzgl─Ödem ich lewego ogranicznika.

    *    Odpowiada dopasowaniu poprzedzaj─ůcego znaku lub podwyra┼╝enia
        zero  lub wi─Öcej razy. je┼Ťli '*' jest pierwszym znakiem
        wyra┼╝enia regularnego, lub podwyra┼╝enia, to oznacza  '*'.
        Operator `*' daje czasem nieoczekiwane rezultaty. Na przykład
        wyra┼╝enie `b*' dopasowuje pocz─ůtek napisu `abbb',  wed┼éug
        podnapisu `bbb'.

    \{n,m\}
    \{n,\}
    \{n\}  Odpowiada poprzedzaj─ůcemu jednoznakowemu wyra┼╝eniu regularnemu,
        lub podwyra┼╝eniu, dopasowanemu przynajmniej n i najwi─Öcej m
        razy.  Je┼Ťli  m  jest  pomini─Öte,  to jest tylko dolne
        ograniczenie. Je┼Ťli pomini─Öty jest te┼╝ przecinek, dopasowanie
        wymaga dok┼éadnie n powt├│rze┼ä. Je┼Ťli kt├│ra┼Ť z tych postaci
        pojawi si─Ö na pocz─ůtku, to jest interpretowana literalnie. Np.
        `\{2\}' odpowiada `{2}', itd.

    \<
    \>   Zaczepia wyra┼╝enie znakowe, lub podwyra┼╝enie do pocz─ůtku (\<)
        lub końca (\>) słowa, czyli w ASCII maksymalnego łańcucha
        znak├│w alfanumerycznych, ┼é─ůcznie z podkre┼Ťleniem (_).

    Nast─Öpuj─ůce rozszerzone operatory s─ů poprzedzane lewym uko┼Ťnikiem, aby
    odróżnić je od tradycyjnej składni ed.

    \`
    \'   Bezwarunkowo dopasowuje pocz─ůtek (\`) lub koniec (\') linii.

    \?   Opcjonalnie odpowiada pojedynczemu znakowi, lub podwyra┼╝eniu,
        kt├│re go poprzedza. Np. wyra┼╝enie `a[bd]\?c' odpowiada `abc',
        `adc' i `ac'. Je┼Ťli \? pojawia si─Ö na pocz─ůtku linii, to jest
        traktowane literalnie jako `?'.

    \+   Odpowiada   pojedynczemu   znakowi,  lub  podwyra┼╝eniu,
        poprzedzaj─ůcemu go, a powtarzaj─ůcemu si─Ö jeden, lub wi─Öcej
        razy. Tak wi─Öc wyra┼╝enie regularne `a+' jest skr├│tem `aa*'.
        Je┼Ťli \+ pojawi si─Ö na pocz─ůtku linii, to odpowiada literalnemu
        `+'.

    \b   Odpowiada pocz─ůtkowi lub ko┼äcowi (┼éa┼äcuch zerowy) s┼éowa. Tak
        wi─Öc  wyra┼╝enie  regularne  `\bhello\b'  jest  r├│wnowa┼╝ne
        `\<hello\>'.  Jednak, `\b\b' jest prawidłowym wyrażeniem,
        podczas gdy `\<\>' nim nie jest.

    \B   Odpowiada (łańcuchowi zerowemu) w słowie.

    \w   Odpowiada dowolnemu znakowi w słowie.

    \W   Odpowiada dowolnemu znakowi nie b─Öd─ůcemu w s┼éowie.

  KOMENDY
    Wszystkie komendy ed to pojedyncze znaki, cho─ç niekt├│re wymagaj─ů
    dodatkowych parametr├│w.  Je┼Ťli parametry komendy rozci─ůgaj─ů si─Ö na
    kilka linii, to ka┼╝da linia poza ostatni─ů, powinna by─ç zako┼äczona lewym
    uko┼Ťnikiem (\).

    Og├│lnie, na lini─Ö dozwolona jest najwi─Öcej jedna komenda. Jednak
    wi─Ökszo┼Ť─ç komend przyjmuje przyrostek drukowania, kt├│ry mo┼╝e by─ç
    dowolnym z `p' (drukuj-print), `l' (listuj-list) , lub `n' (wyliczaj-
    eNumerate), kt├│ry drukuje ostatni─ů lini─Ö, dotkni─Öt─ů przez komend─Ö.

    Przerwanie (zwykle ^C) ma znaczenie przerywania bie┼╝─ůcej komendy i
    powracania do trybu komend.

    ed  rozpoznaje  nast─Öpuj─ůce komendy. Komendy pokazane s─ů wraz z
    domy┼Ťlnymi adresami, lub zakresami, dostarczanymi gdy nie zosta┼éy
    podane (w nawiasach).

    (.)a  Dokleja do adresowanej linii bufora lini─Ö, kt├│ra mo┼╝e by─ç
        adresem zerowym. Tekst jest wstawiany w trybie wprowadzania.
        Adres bie┼╝─ůcy jest ustawiany na ostatni─ů wprowadzon─ů lini─Ö.

    (.,.)c Zmienia linie w buforze. Adresowane linie s─ů kasowane, a w ich
        miejsce jest wklejany tekst. Tekst wprowadzany jest w trybie
        wprowadzania.  Bie┼╝─ůcy  adres  jest ustawiany na ostatni─ů
        wstawion─ů lini─Ö.

    (.,.)d Kasuje adresowane linie z bufora. Je┼Ťli za skasowanym zakresem
        jest  linia, to bie┼╝─ůcy adres jest na ni─ů ustawiany. W
        przeciwnym wypadku, jest ustawiany na lini─Ö przed skasowanym
        zakresem.

    e plik Edytuje plik, i ustawia domy┼Ťln─ů nazw─Ö pliku. Je┼Ťli plik nie
        jest podany, u┼╝ywana jest domy┼Ťlna nazwa pliku. Wszelkie linie
        bufora s─ů kasowane przed odczytem nowego pliku. Bie┼╝─ůcy adres
        jest ustawiany na ostatni─ů odczytan─ů lini─Ö.

    e !komenda
        Edytuje standardowe wyj┼Ťcie `!komendy',  (zobacz  !komenda
        ni┼╝ej).  Domy┼Ťlna nazwa pliku nie jest zmieniana. Wszelkie
        linie bufora s─ů kasowane przed odczytaniem wyj┼Ťcia komendy.
        Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na ostatni─ů odczytan─ů lini─Ö.

    E plik Edytuje bezwarunkowo plik. Jest to podobne do komendy e lecz
        niezapisane zmiany s─ů niszczone bez ostrze┼╝enia. Bie┼╝─ůcy adres
        jest ustawiany na ostatni─ů odczytan─ů lini─Ö.

    f plik Ustawia domy┼Ťln─ů nazw─Ö pliku na plik. Je┼Ťli plik nie jest
        podany, drukowana jest niecytowana domy┼Ťlna nazwa pliku.

    (1,$)g/re/lista-komend
        Aplikuje list-komend do ka┼╝dej linii, odpowiadaj─ůcej wyra┼╝eniu
        regularnemu re.  Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na obecnie
        dopasowan─ů lini─Ö przed wykonaniem listy-komend.  Na ko┼äcu
        komendy `g' adres bie┼╝─ůcy jest ustawiany na ostatni─ů lini─Ö,
        dotkni─Öt─ů przez list─Ö-komend.

        Ka┼╝da komenda w li┼Ťcie komend musi by─ç w oddzielnej li┼Ťcie, a
        ka┼╝da linia poza ostatni─ů musi by─ç zako┼äczona lewym uko┼Ťnikiem
        (\). Dozwolone s─ů wszystkie komendy poza `g', `G', `v', i `V'.
        Nowa linia w li┼Ťcie-komend jest r├│wnowa┼╝na komendzie `p'.

    (1,$)G/re/
        Interaktywnie edytuje linie odpowiadaj─ůce wyra┼╝eniu regularnemu
        re. Dla ka┼╝dej linii, linia jest drukowana i ustawiany jest
        adres bie┼╝─ůcy, a u┼╝ytkownik jest pytany o wstawienie listy-
        komend. Na ko┼äcu dzia┼éania komendy `G', adres bie┼╝─ůcy jest
        ustawiany na ostatni─ů lini─Ö, dotkni─Öt─ů przez list─Ö-komend.

        Format listy-komend jest taki sam jak w `g'. Samotna nowa
        linia działa jak zerowa lista komend. Pojedynczy `&' powtarza
        ostatni─ů niezerow─ů list─Ö komend.

    H    W┼é─ůcza drukowanie wyja┼Ťnie┼ä b┼é─Öd├│w.  Domy┼Ťlnie nie s─ů one
        drukowane. Zalecanym jest, by skrypty rozpoczyna┼éy si─Ö t─ů
        komend─ů. Umo┼╝liwia to debuggowanie.

    h    Drukuje obja┼Ťnienie ostatniego b┼é─Ödu.

    (.)i  Wstawia tekst do bufora przed lini─Ö bie┼╝─ůc─ů.  Tekst jest
        wstawiany w trybie wstawiania. Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na
        ostatni─ů wstawion─ů lini─Ö.

    (.,.+1)j
        ┼ü─ůczy adresowane linie. Adresowane linie s─ů kasowane z bufora i
        zamieniane przez pojedyncz─ů lini─Ö, zawieraj─ůc─ů po┼é─ůczony tekst.
        Adres bie┼╝─ůcy jest ustawiany na wynikow─ů lini─Ö.

    (.)klc Zaznacza lini─Ö ma┼é─ů liter─ů lc. Linia mo┼╝e by─ç wtedy adresowana
        jako 'lc. Znaczenie nie jest czyszczone a┼╝ do skasowania lub
        zmodyfikowania linii.

    (.,.)l Drukuje niedwuznacznie adresowane linie. Je┼Ťli jest wywo┼éany z
        terminala, ed pauzuje na końcu  każdej  strony,  aż  do
        wprowadzenia nowej linii. Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na
        ostatni─ů drukowan─ů lini─Ö.

    (.,.)m(.)
        Przenosi linie w buforze. Adresowane linie s─ů przenoszone za
        prawostronny adres docelowy, kt├│ry mo┼╝e by─ç adresem 0 (zero).
        Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na ostatni─ů przeniesion─ů lini─Ö.

    (.,.)n Drukuje adresowane linie wraz z ich numerami linii. Bie┼╝─ůcy
        adres jest ustawiany na ostatni─ů drukowan─ů lini─Ö.

    (.,.)p Drukuje adresowane linie. Je┼Ťli jest wywo┼éany z terminala, ed
        pauzuje na końcu każdej strony aż do wprowadzenia nowej linii.
        Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na ostatni─ů drukowan─ů lini─Ö.

    P    W┼é─ůcza i wy┼é─ůcza znak zach─Öty komend.  O ile nie by┼é on
        okre┼Ťlony opcj─ů linii komend, -p napis, to jest domy┼Ťlnie
        wy┼é─ůczony.

    q    Kończy pracę z ed.

    Q    Kończy pracę bezwarunkowo. Jest to podobne do komendy q lecz
        niezapisane zmiany s─ů niszczone bez ostrze┼╝enia.

    ($)r plik
        Odczytuje file za adresowan─ů lini─Ö. Je┼Ťli plik nie jest podany,
        u┼╝ywana jest domy┼Ťlna nazwa pliku. Je┼Ťli nie by┼éo wcze┼Ťniej
        domy┼Ťlnej nazwy pliku, domy┼Ťlna nazwa pliku jest ustawiana na
        plik.  W  przeciwnym wypadku, domy┼Ťlna nazwa pliku jest
        niezmieniana.  Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany  na  ostatni─ů
        odczytan─ů lini─Ö.

    ($)r !komenda
        Wczytuje  za adresowan─ů lini─ů wyj┼Ťcie `!komendy', (zobacz
        !komenda ni┼╝ej).  Domy┼Ťlna nazwa pliku jest niezmieniona.
        Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na ostatni─ů wczytan─ů lini─Ö.

    (.,.)s/re/zamiana/
    (.,.)s/re/zamiana/g
    (.,.)s/re/zamiana/n
        Zamienia tekst w adresowanych liniach, odpowiadaj─ůcy wyra┼╝eniu
        regularnemu re na zamian─Ö.  Domy┼Ťlnie zamieniane jest tylko
        pierwsze dopasowanie linii. Po podaniu przyrostka `g' (global)
        zamieniane jest ka┼╝de dopasowanie.  Przyrostek `n', gdzie n
        jest liczb─ů dodatni─ů, powoduje ┼╝e zmieniane jest tylko n-te
        dopasowanie.  B┼é─Ödem jest,  je┼Ťli  nie  dokonano  ┼╝adnych
        podstawie┼ä na ┼╝adnej z adresowanych linii. Bie┼╝─ůcy adres jest
        ustawiany na ostatni─ů dotkni─Öt─ů lini─Ö.

        re i zamiana mog─ů by─ç rozdzielane dowolnym znakiem innym ni┼╝
        spacja i nowa linia (zobacz komend─Ö `s', ni┼╝ej). Je┼Ťli jeden,
        lub dwa z ostatnich ogranicznik├│w s─ů pomini─Öte, to ostatnia
        dotkni─Öta linia jest drukowana tak, jakby podano przyrostek
        `p'.

        Niecytowany `&' w zamianie jest zamieniany na  aktualnie
        dopasowany tekst.  Sekwencja `\m', gdzie m jest liczb─ů w
        zakresie [1,9] jest zamieniana m-t─ů  referencj─ů  wsteczn─ů
        wyra┼╝enia dopasowanego tekstu.  Je┼Ťli zamiana sk┼éada si─Ö z
        pojedynczego `%', to u┼╝ywana jest zamiana  z  ostatniego
        podstawienia.  W zamianie mo┼╝na osadza─ç nowe linie po ich
        zacytowaniu lewym uko┼Ťnikiem (\).

    (.,.)s Powtarza ostatnie podstawienie.  Ta  posta─ç  komendy  `s'
        przyjmuje przyrostek licznika `n', lub dowoln─ů kombinacj─Ö
        znak├│w `r', `g', i `p'. Je┼Ťli podano przyrostek licznika `n',
        to zmieniane jest tylko n-te dopasowanie.  Przyrostek `r'
        powoduje, ┼╝e zamiast ostatnie podstawienia, u┼╝ywane  jest
        wyra┼╝enie regularne ostatniego szukania. Przyrostek `g' w┼é─ůcza
        przyrostek global ostatniego podstawienia.  Przyrostek `p'
        w┼é─ůcza przyrostek drukowania ostatniego podstawienia. Bie┼╝─ůcy
        adres jest ustawiany na ostatni─ů dotkni─Öt─ů lini─Ö.

    (.,.)t(.)
        Kopiuje adresowane linie za adres, wskazany z prawej strony,
        kt├│ry mo┼╝e by─ç adresem 0 (zero). Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany
        na ostatni─ů kopiowan─ů lini─Ö.

    u    Cofa ostatni─ů komend─Ö i odtwarza bie┼╝─ůcy adres na taki, jaki
        by┼é przed ni─ů.  Komendy globalne `g', `G', `v', i `V'. s─ů
        traktowane jako pojedyncze. `u' jest samo dla siebie inwersj─ů.

    (1,$)v/re/lista-komend
        Aplikuje list─Ö-komend na ka┼╝dej z adresowanych linii, nie
        pasuj─ůcych do wyra┼╝enia regularnego re.  Jest to podobne do
        komendy `g'.

    (1,$)V/re/
        Edytuje  interaktywnie adresowane linie, nie odpowiadaj─ůce
        wyra┼╝eniu regularnemu re. Jest to podobne do komendy `G'.

    (1,$)w plik
        Zapisuje adresowane linie do pliku.  Wszelkie  poprzednie
        zawarto┼Ťci pliku s─ů tracone bez ostrze┼╝enia. Je┼Ťli nie ma
        domy┼Ťlnej nazwy pliku, to jest ona ustawiana na plik, a w
        przeciwnym wypadku nie jest zmieniana. Je┼Ťli nie podano nazwy
        pliku, u┼╝ywana jest nazwa domy┼Ťlna. Bie┼╝─ůcy adres nie jest
        zmieniany.

    (1,$)wq plik
        zapisuje adresowane linie do pliku, a nast─Öpnie wykonuje
        komend─Ö `q'.

    (1,$)w !komenda
        Zapisuje adresowane linie na standardowe wej┼Ťcie `!komendy',
        (zobacz !komenda ni┼╝ej). Domy┼Ťlna nazwa pliku i bie┼╝─ůcy adres
        nie s─ů zmieniane.

    (1,$)W plik
        Dokleja adresowane linie do końca pliku. Jest to podobne do
        komendy  `w',  lecz  poprzednia zawarto┼Ť─ç pliku nie jest
        niszczona. Bie┼╝─ůcy adres nie jest zmieniany.

    (.)x  Kopiuje (wstawia) zawarto┼Ť─ç bufora wycinania za adresowan─ů
        lini─Ö. Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na ostatni─ů skopiowan─ů
        lini─Ö.

    (.,.)y Kopiuje (wyszarpuje) adresowane linie do bufora wycinania.
        Bufor wycinania jest nadpisywany przez dalsze wywołania `y',
        `s', `j', `d', lub `c'. Bie┼╝─ůcy adres nie jest zmieniany.

    (.+1)zn Przewija n linii naraz, rozpoczynaj─ůc od adresowanej linii.
        Je┼Ťli n nie jest podane, u┼╝ywany jest bie┼╝─ůcy rozmiar okna.
        Bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na ostatni─ů drukowan─ů lini─Ö.

    !komenda
        Wykonuje komend─Ö poprzez sh(1). Je┼Ťli pierwszy znak komendy to
        `!', to jest on zamieniany tekstem poprzedniej `!komendy'. ed
        nie przetwarza komendy w poszukiwaniu cytat├│w lewouko┼Ťnikowych.
        Jedna niecytowany `%' jest zamieniany domy┼Ťln─ů nazw─ů pliku.
        Gdy pow┼éoka ko┼äczy wykonywanie, na  standardowym  wyj┼Ťciu
        drukowany jest `!'. Bie┼╝─ůca linia nie jest zmieniana.

    (.,.)# Rozpoczyna komentarz; reszta linii, a┼╝ do nowej linii jest
        ignorowana. Je┼Ťli po adresie linii nast─Öpuje ┼Ťrednik, to
        bie┼╝─ůcy adres jest ustawiany na ten adres. W przeciwnym wypadku
        adres nie jest zmieniany.

    ($)=  Drukuje numer linii adresowanej linii.

    (.+1)newline
        Drukuje adresowan─ů lini─Ö i ustawia bie┼╝─ůcy adres na t─Ö lini─Ö.

PLIKI

    /tmp/ed.*      Plik buforowy
    ed.hup       Plik, do kt├│rego ed zapisuje gdy terminal jest
              zawieszany.

ZOBACZ TAK┼╗E

    vi(1), sed(1), regex(3), sh(1).

    USD:12-13

    B. W. Kernighan and P. J. Plauger, Software Tools in Pascal , Addison-
    Wesley, 1981.

OGRANICZENIA

    ed przetwarza argumenty plikowe z cytatami lewouko┼Ťnikowymi, np.
    wszystkie  znaki poprzedzone lewym uko┼Ťnikiem w nazwie pliku s─ů
    interpretowane literalnie.

    Je┼Ťli plik tekstowy nie jest zako┼äczony znakiem nowej linii, ed podczas
    odczytu/zapisu dopisuje go. W przypadku pliku binarnego, ed tego nie
    robi.

DIAGNOSTYKA

    Po b┼é─Ödzie, je┼Ťli wej┼Ťcie ed'a nast─Öpuje z pliku regularnego, lub
    "dokumentu tutaj" (dokumentu w┼é─ůczonego) to ko┼äczy; w przeciwnym
    wypadku drukuje `?' i powraca do trybu komend. Wyja┼Ťnienie ostatniego
    błędu jest drukowane po komendzie `h' (help).

    Próba  zakończenia  ed lub edycji innego pliku przed zapisaniem
    zmodyfikowanego bufora powoduje b┼é─ůd. Je┼Ťli komenda jest wstawiona
    drugi raz, powiedzie si─Ö, lecz zmiany bufora b─Öd─ů utracone.

    ed ko┼äczy dzia┼éanie z zerem, je┼Ťli nie by┼éo b┼é─Öd├│w. W przeciwnym
    wypadku z warto┼Ťci─ů >0.

                10 listopada 1994             ED(1)