Provided by: passwd_4.1.4.2-1ubuntu2_i386 bug

NAZWA

    expiry - sprawdzenie ważności i wymuszenie zmiany hasla

SK/LADNIA

    expiry [-c] [-f]

OPIS

    Polecenie expiry sprawdza (-c), kiedy wygaśnie aktualne haslo oraz
    wymusza (-f) lub wymusza jego zmianę.Może ono być wywolywane jako
    zwykle polecenie przez użytkownika.

PLIKI

    /etc/passwd
      Informacja o kontach użytkownikow.

    /etc/shadow
      Informacje chronione o użytkownikach.

ZOBACZ TAKŻE

    passwd(5), shadow(5).

Polecenia użytkownikow      01/26/2010             EXPIRY(1)