Provided by: konwert_1.8-11.2build1_i386 bug

NAZWA

    filterm - filtrowanie wejścia lub wyjścia terminala

UŻYCIE

    filterm WEJCIE WYJCIE [KOMENDA [ARGUMENTY]]

OPIS

    Wykonuje podaną KOMEND (domyślnie - szela), filtrując wejście lub
    wyjście terminala.

    Program może pomóc np. gdy nasz terminal nie potrafi wyświetlać znaków
    spoza ASCII albo wprowadzać ich z klawiatury. Również ułatwia pisanie
    różnych filtrów terminala.

    WEJCIE i WYJCIE są nazwami filtrów konwerta - są przekazywane
    konwertowi(1) jako pierwszy argument. filterm - WYJCIE filtruje tylko
    wyjście, a filterm WEJCIE - tylko wejście.

    Komenda - uruchamia szela jako login-szela.

    W odróżnieniu od konwert WEJCIE | KOMENDA | konwert WYJCIE komenda
    jest  wykonywana na pseudo-terminalu, więc pełnoekranowe programy
    działają poprawnie.

    Filtry muszą wysyłać znaki jak tylko otrzymają wszystko co trzeba na
    wejściu, bez buforowania. Skrypty trs'a(1) się nadają, ale skrypty
    sed'a(1), awk'a(1) albo tr'a(1) - nie. W C można używać read(),
    getchar(), fread() i write(), a putchar() i fwrite() tylko razem z
    fflush(stdout). W C++: cin.get(), cout.put() i cout <<.  W perlu:
    sysread, getc, read i syswrite, a print tylko z $| = 1.

    Filtr wejściowy będzie miał ustawioną zmienną środowiskową FILTERM=in,
    a wyjściowy - FILTERM=out. W ten sposób niektóre filtry mogą trochę
    zmienić zachowanie, kiedy służą filtermowi.

  OPCJE
    --help  wyświetla opis i wychodzi

    --version wyświetla informację o wersji i wychodzi

FILTRY DLA FILTERMA

    Zobacz  konwert(1).  Dodatnowo  następujące  filtry  konwerta są
    zaprojektowane tylko dla filterma:

    tyldy (wejście)
       polskie ~a~c~e~l~n~o~s~x~z

    lewyap (wejście)
       polskie `a`c`e`l`n`o`s`x`z

    boldpl (wyjście)
       ASCII z polskimi literami wyróżnionymi przez rozjaśnienie.

    pinectrlchars (wyjście)
       Zamienia znaki 128..159 wyświetlane przez Pine (albo inny
       program) jako ^..^ z powrotem na prawdziwe 128..159.

    512bold (wyjście)
       Zmienia mapowanie kolorów w trybie 512-znakowym, który ogranicza
       liczbę kolorów do ośmiu. Paleta jest dynamicznie zmieniana i
       zawiera osiem ostatnio używanych kolorów. Kiedy więcej kolorów
       jest użytych równocześnie, niektóre z nich są wyświetlone
       niepoprawnie.

    512bold1 (wyjście)
       Zmienia  mapowanie  kolorów w trybie 512-znakowym. Zamiast
       ignorowania rozjaśnienia, dostępne są  następujące  kolory:
       czarny, czerwony, zielony, biały, niebieski, jasna magenta,
       jasny  cyjan,  jasnoszary;  pozostałe  są  zastępowane
       przybliżeniami. Daje to lepszy efekt, umożliwiając pokazanie
       rozjaśnienia, kosztem przekłamania barwy niektórych kolorów.

    kbdmacros (wejście)
       Makra klawiaturowe. Sekwencję klawiszy można zapamiętać przez
       Esc Ctrl-A ROZWINICIE Esc Ctrl-E SKRT Esc Ctrl-E - od tej pory
       naciśnięcie SKRTU wygeneruje ROZWINICIE.  Później  można
       skasować skrót przez Esc Ctrl-A Esc Ctrl-E SKRT Esc Ctrl-E.
       Często zamiast Esc Ctrl- można nacisnąć Ctrl-Alt-.  Definiowane
       skróty, wraz z definiowalnymi powyższymi kombinacjami klawiszy
       służącymi do  ich  definiowania,  są  pamiętane  w  pliku
       ~/.kbdmacros.  Uwaga: Jeśli przedefiniujesz jakąś sekwencję, to
       wszystkie jej prefiksy nie będą przepuszczane natychmiast, tylko
       poczekają, aż będzie można jednoznacznie stwierdzić, która
       sekwencja została wpisana. Dotyczy to również sekwencji z Esc
       reprezentujących różne rozszerzone klawisze.

ZOBACZ TEŻ

    konwert(1)

BŁĘDY

    Filtr 512bold nie jest doskonały. Niektóre sekwencje eskejpowe mogą nie
    być poprawnie emulowane. Dodatkowo, kolory zmieniane na raty oraz
    nieużyte niepotrzebnie zajmują cenne miejsce ośmiu kolorów.

COPYRIGHT

    Konwert jest pakietem służącym do konwersji między różnymi kodowaniami
    znaków.

    Copyright (c) 1998 Marcin 'Qrczak' Kowalczyk

    Niniejszy program jest oprogramowaniem wolnodostępnym; możesz  go
    rozprowadzać dalej i/lub modyfikować na warunkach Powszechnej Licencji
    Publicznej GNU, wydanej przez Fundację Wolnodostępnego Oprogramowania -
    według wersji 2-giej tej Licencji lub którejś z późniejszych wersji.

    Niniejszy program rozpowszechniany jest z nadzieją, iż będzie on
    użyteczny - jednak BEZ JAKIEJKOLWIEK GWARANCJI, nawet  domyślnej
    gwarancji PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ albo PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH
    ZASTOSOWAŃ. W celu uzyskania bliższych informacji - Powszechna Licencja
    Publiczna GNU.

    Z pewnością wraz z niniejszym programem otrzymałeś też egzemplarz
    Powszechnej Licencji Publicznej GNU; jeśli nie - napisz do Free
    Software Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA
    02111-1307 USA

AUTOR

    __("<  Marcin Kowalczyk * qrczak@knm.org.pl http://qrczak.home.ml.org/
    \__/    GCS/M d- s+:-- a21 C+++>+++$ UL++>++++$ P+++ L++>++++$ E->++
     ^^        W++ N+++ o? K? w(---) O? M- V? PS-- PE++ Y? PGP->+ t
    QRCZAK         5? X- R tv-- b+>++ DI D- G+ e>++++ h! r--%>++ y-