Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    free - wyświetla informację o pamięci wolnej i wykorzystywanej w
    systemie

SKŁADNIA

    free [-b | -k | -m] [-o] [-s opnienie ] [-t] [-V]

OPIS

    free wyświetla całkowity rozmiar wolnej i wykorzystanej  pamięci
    fizycznej i swap w systemie, oraz informację o pamięci dzielonej i
    buforach używanych przez jądro systemu.

  Opcje
    Opcja -b wyświetla informację o pamięci w bajtach; opcja -k (ustawienie
    standardowe) wyświetla informację w kilobajtach; a -m - w megabajtach.

    Opcja -t wyświetla linię zawierającą podsumowanie informacji o pamięci.

    Opcja  -o  wyłącza  wyświetlenie  linii  z informacją o pamięci
    przeznaczonej na bufory. Jeśli nie  została  ona  podana,  free
    odejmuje/dodaje  pamięć  buforów  od/do używanej/wolnej pamięci w
    raportach.

    Opcja -s włącza ciągłe wyświetlanie informacji, w odstępach podanych
    przez opnienie w sekundach. W rzeczywistości możesz podać wartość
    opnienia jako dowolną liczbę rzeczywistą. Do zinterpretowania czasu
    podanego w mikrosekundach używana jest funkcja usleep(3).

    Opcja -V wyświetla informację o wersji.

PLIKI

    /proc/meminfo -- informacja o pamięci

ZOBACZ TAKŻE

    ps(1), top(1)

AUTORZY

    Napisane przez Briana Edmondsa.

    Informacje o błędach proszę przesyłać na adres <procps-bugs@redhat.com>