Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    groff - frontend systemu formatowania dokumentów groff

SKŁADNIA

    groff [ -tpeszaivhblCENRSVXZ ] [ -wnazwa ] [ -Wnazwa ] [ -mnazwa ] [
    -Fdir ] [ -Tdev ] [ -ffam ] [ -Mdir ] [ -dcs ] [ -rcn ] [ -nnum ] [
    -olista ] [ -Parg ] [ pliki... ]

OPIS

    groff  jest frontendem do systemu formatowania dokumentów groff.
    Normalnie uruchamia on program troff i odpowiedni dla wybranego
    urządzenia postprocesor. Dostępne urządzenia to:

    ps   Dla drukarek/przeglądarek postscriptowych.

    dvi  Dla formatu TeX dvi.

    X75  Dla przeglądarki X11 75 dpi

    X100  Dla przeglądarki X11 100 dpi

    ascii Dla urządzeń tekstowych

    latin1 Dla  urządzeń  tekstowych, akceptujących zestaw znaków ISO
       Latin-1.

    Postprocesor używany dla danego urządzenia jest podawany komendą
    postpro w pliku opisu urządzenia. Może to być unieważnione opcją -X.

    Domyślnym urządzeniem jest ps.  Opcjonalnie może ono preprocesować
    przez dowolne z pic, eqn, tbl, refer lub soelim.

    Opcje bez argumentu mogą być zgrupowane za pojedynczym -.  Plik o
    nazwie - oznacza standardowe wejście.

    Komenda grog może być używana do zgadywania prawidłowych komend groff,
    w celu sformatowania pliku.

OPCJE

    -h   Wydrukuj informację o użyciu.

    -e   Preprocesuj poprzez eqn.

    -t   Preprocesuj poprzez tbl.

    -p   Preprocesuj poprzez pic.

    -s   Preprocesuj poprzez soelim.

    -R   Preprocesuj poprzez  refer.  Nie  istnieje  mechanizm  do
       przekazywania argumentów do refer, ponieważ większość opcji
       refer ma równoważne komendy, które mogą być włączone w pliku.
       Więcej szczegółów znajdziesz w refer(1).

    -v   Powoduje, że programy uruchamiane przez groffa drukują swój
       numer wersji.

    -V   Wydrukuj potok na standardowym wyjściu zamiast wykonywania go.

    -z   Powstrzymaj wyjście troffa. Drukowane będą tylko komunikaty o
       błędach.

    -Z   Nie postprocesuj wyjścia troffa. Normalnie groff automatycznie
       uruchamia odpowiedni postprocesor.

    -Parg Przekaż postprocesorowi arg.  Każdy argument powinien  być
       przekazywany w osobnej opcji -P. Zauważ, że groff nie dokleja -
       do arg przed przekazaniem go postprocesorowi.

    -l   Wyślij wyjście na drukarkę. Komenda używana do wykonania jest
       określona przez komendę print w pliku opisu urządzenia.

    -Larg Przekaż arg spoolerowi. Każdy argument powinien być przekazany
       w osobnej opcji -L. Zauważ, że groff nie dokleja - do arg przed
       przekazaniem go postprocesorowi.

    -Tdev Przygotuj wyjście dla urządzenia dev. Domyślnym urządzeniem
       jest ps.

    -X   Przejrzyj przy użyciu gxditview  zamiast  używać  zwykłego
       postprocesora.  Groff przekazuje programowi gxditview opcję
       -printCommand, która powoduje, że akcja Print robi to samo, co
       groff by zrobił, gdyby otrzymał opcję -l.  Nie jest zbyt
       prawdopodobne, by wyszły z tego dobre efekty, chyba że z -Tps.

    -N   Nie zezwalaj na nowe linie z ogranicznikami eqn.  Jest to to
       samo, co opcja -N w eqn.

    -S   Bezpieczniejszy tryb. Przekaż opcję -S do pic i użyj w troffie
       makr -msafer.

    -a
    -b
    -i
    -C
    -E
    -wnazwa
    -Wnazwa
    -mnazwa
    -olista
    -dcs
    -rcn
    -Fdir
    -Mdir
    -ffam
    -nnum Te są opisane w troff(1).

ŚRODOWISKO

    GROFF_COMMAND_PREFIX
       Jeśli jest to ustawione na X, to groff uruchomi X'owegotroffa
       zamiast troffa.  Tyczy się to także tbl, pic, eqn, refer i
       soelim. Nie ma to wpływu na grops, grodvi, grotty i gxditview.

    GROFF_TMAC_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w których szukać plików
       z makrami.

    GROFF_TYPESETTER
       Domyślne urządzenie.

    GROFF_FONT_PATH
       Oddzielona dwukropkami lista katalogów, w  których  szukać
       katalogu devnazwa.

    PATH  Ścieżka przeszukiwania dla komend wywoływanych przez groff.

    GROFF_TMPDIR
       Katalog, w którym tworzone są pliki tymczasowe. Jeśli nie jest
       to ustawione, a ustawione jest TMPDIR , to pliki tymczasowe będą
       składane w tym katalogu. W przeciwnym wypadku będą tworzone w
       /tmp.  Komendy grops(1) i  refer(1)  mogą  tworzyć  pliki
       tymczasowe.

PLIKI

    /usr/lib/groff/font/devnazwa/DESC Plik opisu urządzenia dla urządzenia
                     nazwa.

    /usr/lib/groff/font/devnazwa/F   Plik z fontem dla fontu F urządzenia
                     nazwa.

AUTOR

    James Clark <jjc@jclark.com>

BŁĘDY

    Zgłaszaj  błędy  na  bug-groff@prep.ai.mit.edu.  Załącz kompletny
    przykład, który pozwoli powielić błąd i załącz informację o używanej
    wersji groffa.

COPYRIGHT

    Copyright (C) 1989, 1990, 1991, 1992 Free Software Foundation, Inc.

    groff jest darmowy; możesz go rozpowszechniać i modyfikować zgodnie z
    licencją GNU GPL, wydaną przez Free Software Foundation, w wersji 2 lub
    późniejszej.

    groff jest udostępniany w nadziei, że będzie przydatny, lecz BEZ ŻADNEJ
    GWARANCJI. Obejrzyj licencję dla dalszych szczegółów.

    Powinieneś otrzymać kopię GPL wraz z groffem; zobacz plik COPYING.
    Jeśli nie, napisz do Free Software Foundation, 59 Temple Place - Suite
    330, Boston, MA 02111-1307, USA.

DOSTĘPNOŚĆ

    Najnowsza wersja groffa jest zawsze dostępna z anonimowego ftp na
    prep.ai.mit.edu (18.71.0.38) w katalogu pub/gnu.

ZOBACZ TAKŻE

    grog(1),  troff(1),  tbl(1), pic(1), eqn(1), soelim(1), refer(1),
    grops(1),  grodvi(1),  grotty(1),  gxditview(1),  groff_font(5),
    groff_out(5), groff_ms(7), me(7), groff_char(7), msafer(7)