Provided by: kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kbookmarkmerger - Program służący do łączenia danego zestawu zakładek z
    listą zakładek użytkownika.

SYNOPSIS

    kbookmarkmerger [opcje Qt...] [opcje KDE...] {katalog}

OPIS

    kbookmarkmerger jest programem do łączenia danych zakładek z zestawem
    zakładek użytkownika. Jeśli użytkownik nie posiada jeszcze utworzonych
    żadnych zakładek, tworzony jest nowy zestaw zakładek i wstawiane są do
    niego  dane zakładki. Podczas wykonywania tych czynności program
    kbookmarkmerger zachowuje informacje na temat zakładek dodanych podczas
    poprzednich scaleń, tak więc żadna zakładka nie zostanie dodana więcej
    niż jeden raz. W przypadku, gdy KDE działa podczas uruchomienia
    programu  kbookmarkmerger,  to  podsystem  zakładek  KDE zostanie
    poinformowany o wszystkich zmianach zakładek użytkownika, tak, że
    wszystkie programy uzyskujące dostęp do tych informacji (np. Konqueror)
    będą miały możliwość natychmiastowego wychwycenia zmian.

    Rozwiązaniem, które było wykorzystywane wcześniej, aby uzyskać ten sam
    efekt, to zastosowanie starannie przygotowanego szkieletu katalogów
    domowych podczas tworzenia nowego konta użytkownika, aby dostarczyć mu
    standardowy zestaw zakładek. Problemem jednak było to, że po utworzeniu
    konta, żadne nowe zakładki nie mogły być dodane.

    Mechanizm ten jest użyteczny dla administratorów systemu, którzy chcą
    dodać zakładkę skierowującą do określonego dokumentu (na przykład
    ważnej notatki dotyczącej systemu) wszystkim użytkownikom. Podobnie
    jest  w  przypadku dystrybutorów, na przykład dołączając pakiety
    oprogramowania dostarczają także pliki  zakładek,  które  program
    kbookmarkmerger scala z listą zakładek użytkownika podczas instalacji
    pakietu. W ten sposób dokumentacja dostarczana razem z pakietem
    oprogramowania jest łatwo dostępna natychmiast po instalacji pakietu.

    Jedynym parametrem wymaganym przez program kbookmarkmerger jest nazwa
    katalogu, który ma być przeszukany w poszukiwaniu plików zakładek.
    Wszystkie pliki w danym katalogu zostaną włączone do konfiguracji
    użytkownika. Pliki, które się tam znajdują powinny być poprawnymi
    plikami XBEL.

ZOBACZ TAKżE

    Podręcznik Konquerora: help:/konqueror/index.html

PRZYKłADY

       joe@hal9000:~ > kbookmarkmerger /usr/local/extra-bookmarks

    Scala  wszystkie  pliki  zakładek  przechowywane  w  katalogu
    /usr/local/extra-bookmarks z listą zakładek użytkownika joe.

STANDARDY

    Specyfikacja XBEL: http://pyxml.sourceforge.net/topics/xbel/

OGRANICZENIA

    Przy określaniu, czy dany plik zakładek został już scalony z zakładkami
    użytkownika, czy nie, program kbookmarkmerger sprawdza nazwę pliku
    zakładek - zawartość nie jest w żadnym stopniu sprawdzana. Oznacza to,
    że zmiana pliku zakładek, który był już raz scalony z zakładkami
    użytkownika nie spowoduje ponownego jego dodania.

    Pamiętaj także, że w przypadku, gdy użytkownik zmienia zakładkę, która
    była już scalona z jego konfiguracją, to pierwotny plik zakładki nie
    będzie modyfikowany.

AUTOR

    Frerich Raabe <raabe@kde.org>

AUTHOR

    Frerich Raabe.