Provided by: kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kde4-config - Wyświetla ścieżki instalacji KDE

SYNOPSIS

    kde4-config [--expandvars] [--prefix] [--exec-prefix] [--libsuffix]
          [--localprefix] [--version] [--types] [--path typ]
          [--userpath typ] [--install typ]

OPIS

    kde4-config  to  program  konsolowy (wiersza poleceń) używany do
    pobierania informacji o instalacji  KDE  lub  ścieżkach  dostępu
    użytkownika.

    Użyj tego programu do określenia miejsc instalacji rozmaitych aspektów
    KDE w Twoim systemie.

OPCJE

    --expandvars
       Rozwija ${prefix} i ${exec_prefix} na wyjściu

    --prefix
       Wkompilowany przedrostek dla bibliotek KDE

    --exec-prefix
       Wkompilowany exec_prefix for dla bibliotek KDE

    --libsuffix
       Wkompilowany przyrostek ścieżki dostępu do bibliotek

    --localprefix
       Przedrostek w $HOME używany do zapisywania plików

    --version
       Wkompilowane oznaczenie wersji bibliotek KDE

    --types
       Wypisuje wszystkie dostępne typy zasobów KDE

    --path typ
       Przeszukuje ścieżkę dostępu w poszukiwaniu określonego typu

    --userpath typ
       Ścieżki dostępu zdefiniowane przez użytkownika dla  typów:
       desktop|autostart|trash|document

    --install typ
       Przedrostek instalacji plików zasobów

PRZYKłADY

    Wypisz katalog instalacyjny KDE najwyższego poziomu:

    % kde4-config --prefix

    Wypisz listę typów wszystkich zasobów:

    % kde4-config --types

    Wypisz ścieżkę dostępu do zainstalowanej tapety pulpitu:

    % kde4-config --path wallpaper

ZOBACZ RóWNIEż

    kdeoptions(7)

BłęDY

    Nie są znane żadne błędy.

AUTHOR

    Stephan Kulow <coolo@kde.org>.