Provided by: kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kdesu - Uruchamia program z najwyższym poziomem uprawnień

SYNOPSIS

    kdesu [-c] [-d] [-f plik] [-i nazwa ikony] [-n] [-p priorytet] [-r]
       [-s] [-t] [-u uytkownik] [--nonewdcop]
       [polecenie [arg1] [arg2] [...]]

    kdesu [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Program KDE su jest graficzną nakładką środkowiska KDE na systemowe
    polecenie su. Pozwala na uruchamianie programów z poziomem uprawnień
    innego użytkownika pytając o jego hasło. Program KDE su nie wymaga
    żadnych dodatkowych praw dostępu gdyż wykorzystuje on  polecenie
    systemowe su.

    Dodatkową  funkcją  programu  KDE  su  jest opcjonalna możliwość
    zapamiętywania wprowadzanych haseł. Jeżeli jest włączona, to podanie
    hasła jest wymagane tylko raz dla każdego polecenia.

    Program powinien być uruchamiany z linii poleceń lub za pośrednictwem
    pliku .desktop.

PARAMETRY

    -c program
       Określa polecenie, które należy uruchomić z poziomem uprawnień
       administratora. Polecenie musi podane jako jeden argument,
       dlatego na przykład jeżeli użytkownik chce uruchomić menedżera
       plików, powinien wprowadzić w linii poleceń: kdesu -c kfm -sw

    -d   Pokazuje informacje diagnostyczne.

    -f plik
       Parametr ten pozwala na efektywne wykorzystanie programu KDE su
       w plikach .desktop. Powoduje, iż KDE su sprawdza wskazany plik
       czy jest zapisywalny przez bieżącego użytkownika. Jeżeli tak, to
       polecenie zostanie wykonane z poziomem uprawnień bieżącego
       użytkownika, a jeżeli nie to polecenie zostanie wykonane z
       uprawnieniami użytkownika uytkownik (wartością domyślną jest
       administrator tzn. użytkownik root).

       Ścieżka do pliku plik jest wyznaczana następująco: jeżeli plik
       rozpoczyna się od znaku / to traktowana jest jako ścieżka
       absolutna, jeżeli zaś nie to katalogiem podstawowym będzie
       katalog konfiguracji globalnej środowiska KDE. Na przykład aby
       skonfigurować menedżer wyświetlania KDE kdm, można wprowadzić
       polecenie kdesu -c kdmconfig -f kdmrc

    -i nazwa ikony
       Pozwala na określenie ikony wyświetlanej w oknie dialogowych
       pytania o hasło. Można tu zastosować nazwę bez rozszerzenia.

    -n   Nie przechowuj hasła. Opcja ta wyłącza działanie pola wyboru
       przechowuj hasło w oknie dialogowym wprowadzania hasła.

    -p priorytet
       Określa priorytet wykonania programu. Jest to liczba całkowita z
       przedziału od 0 do 100, gdzie 100 oznacza najwyższy priorytet, a
       0 najniższy. Wartością domyślną jest 50.

    -r   Włącza dla programu priorytet czasu rzeczywistego.

    -s   Zatrzymuje usługę KDE su. Jest to usługa przechowująca w tle
       poprawnie wprowadzone hasła. Funkcja ta może też być wyłączona
       przez podanie parametru -n przy uruchamianiu programu.

    -t   Włącza  wyjście  na  terminal.  Parametr  wyłącza  funkcję
       przechowywania haseł, zaś wykorzystywany jest najczęściej w celu
       poszukiwaniu błędów. W celu uruchomienia aplikacji w trybie
       konsolowym najlepiej jest jednak używać standardowego polecenia
       su.

    -u uytkownik
       Chociaż najczęściej KDE su jest wykorzystywane do uruchamiania
       programów z poziomem uprawnień administratora, można też wybrać
       innych użytkowników podając nazwę użytkownika i odpowiednie
       hasło.

ZOBACZ TAKżE

    su(1)

    Szczegółowa dokumentacja jest dostępna pod adresem help:/kdesu (należy
    go wprowadzić jako adres URL w programie Konqueror lub wykonać
    polecenie khelpcenter help:/kdesu).

PRZYKłADY

    Uruchamia program kfmclient jako użytkownik jim, i wyświetla ikonę
    Konquerora w oknie dialogowym pytania o hasło.

       kdesu -u jim -i konqueror kfmclient

AUTORZY

    Program KDE su. Autorzy: Geert Jansen  <jansen@kde.org> oraz Pietro
    Iglio <iglio@fub.it>.

AUTHOR

    Lauri Watts.