Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    kernelversion - program zwracający główną wersją jądra

SKŁADNIA

    kernelversion

OPIS

    kernelversion jest małym programem dla Linuksa Debian/GNU zwracającym
    główną wersję jądra.  Wersja ta jest wykorzystywana przrz pakiet
    modutils  do  określania  katalogów  modułów  kernela.  Przykład
    wykorzystania znajdziesz w /etc/modules.conf.

OPCJE

    kernelversion po prostu ignoruje wszelkie przekazane argumenty.

AUTOR

    Tę  stronę  podrącznika  man   napisał   Wichert   Akkerman
    <wakkerma@debian.org> dla systemu Debian GNU/Linux.