Provided by: kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kfind - narzędzie wyszukiwania plików dla KDE

SYNOPSIS

    kfind [ścieżka_przeszukiwania] [Standardowe opcje KDE]
       [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Narzędzie wyszukiwania plików pozwala na wyszukiwanie określonych przez
    użytkownika  plików na dysku, lub plików odpowiadających pewnemu
    wzorcowi. Można na przykład wyszukiwać plików określonego typu,plików
    zawierających pewne litery w nazwie lub fragment tekstu w swojej
    zawartości.

    Program KFind jest narzędziem graficznym, i z reguły nie  jest
    uruchamiany z linii poleceń.

PARAMETRY

    ścieżka_przeszukiwania
       Możliwe jest wprowadzenie kilku ścieżek oddzielonych średnikami.
       Można to wykorzystać do utworzenia na pulpicie lub panelu ikon
       szybkiego wyszukiwania w różnych lokalizacjach.

    Opcje programu jako lista zmiennych

ZOBACZ TAKżE

    Szczegółowa  dokumentacja  użytkownika  jest dostępna pod adresem
    help:/kfind (należy go wprowadzić jako adres URL w programie Konqueror,
    lub wykonać polecenie khelpcenter help:/kfind).

AUTORZY

    Aktualnie opiekunem programu KFind jest . Lista wszystkich twórców
    dostępna jest w podręczniku dostępnym w programie khelpcenter.

    Niniejsza dokumentacja została przygotowana  przez:  Lauri  Watts
    <lauri@kde.org>

AUTHOR

    Lauri Watts.