Provided by: kde-l10n-pl_4.4.2-0ubuntu6_all bug

NAME

    kig - Interaktywna geometria dla środowiska KDE

SYNOPSIS

    kig [-c, --convert-to-native [-o, --outfile nazwa_pliku]]
      [Standardowe opcje KDE] [Standardowe opcje Qt]

OPIS

    Kig jest programem Interaktywnej geometrii. Ma on służyć dwóm celom:

    o Pozwolić uczniom na interaktywne poznawanie figur i koncepcji
     geometrycznych przy pomocy komputera

    o Służyć jako narzędzie do rysowania figur geometrycznych w celu
     wstawiania ich do innych dokumentów.

    Za pomocą tego programu, można wykonywać  operacje  geometryczne
    dokładnie tak jak na tablicy w klasie. Program ten jednak pozwala na
    przesuwanie i zmianę części rysunku, pozwalając obejrzeć jak ta zmiana
    wpływa na inne części wykresu.

    Program Kig obsługuje makra loci i zdefiniowane przez użytkownika.
    Potrafi również eksportować i importować dane z plików utworzonych w
    innych programach takich jak np.: Cabri, Dr. Geo, KGeo, KSeg oraz XFig.

    Program stanowi część modułu edukacyjnego środowiska KDE.

OPCJE

    Opcje programu jako lista zmiennych

    -c, --convert-to-native
       Nie wyświetla okna GUI. Zamiast tego przeprowadza konwersję
       wskazanego pliku, do natywnego formatu programu Kig. Format Kig
       przekazywany jest następnie na standardowe wyjście, albo do
       pliku wskazanego w opcji --outfile.

    -o, --outfile nazwa_pliku
       Opcja używana wraz z opcją --convert-to-native do określenia
       pliku, do którego mają zostać zapisane w formacie Kig. Jeżeli
       opcja nie zostanie podana lub jako nazwa pliku wprowadzony
       zostanie znak - to dane zostaną zapisane na standardowe wyjście.

ZOBACZ TAKżE

    Bardziej szczegółowa dokumentacja dla użytkownika dostępna jest pod
    adresem help:/kig (wpisz ten adres URL w Konquerorem lub uruchom
    khelpcenter help:/kig).

    Więcej  informacji  na temat programu dostępne jest na stronach
    środowiska KDE: http://edu.kde.org/kig/

AUTORZY

    Kig został napisany przez: Dominique Devriese  <devriese@kde.org>,
    Maurizio  Paolini  <paolini@dmf.bs.unicatt.it>, Franco Pasquarelli
    <pasqui@dmf.bs.unicatt.it>, Pino Toscano  <toscano.pino@tiscali.it>,
    and others.

    Ten  podręcznik  został  przygotowany  przez  Ben'a  Burton'a
    <bab@debian.org> dla projektu Debiana.

AUTHOR

    Ben Burton.