Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    kill - zakończ proces

SKŁADNIA

    kill [ -s sygnał | -p ] [ -a ] pid ...
    kill -l [ sygnał ]

OPIS

    kill wysyła podany sygnał do danego procesu. Jeżeli nie podano numeru
    sygnału, wysyłany jest sygnał TERM. Sygnał TERM kończy te procesy,
    które go nie przechwytują. Dla innych procesów niezbędne może się
    okazać użycie sygnału KILL (9), ponieważ nie  może  on  zostać
    przechwycony.

    Większość nowoczesnych powłok posiada wbudowane polecenie kill.

OPCJE

    pid ...
       Lista procesów, które mają być zakończone. Każda opcja pid może
       być jedną z następujących: nazwa procesu, wówczas  sygnał
       zostanie wysłany do nazwanego procesu. n, gdzie n jest liczbą
       większą od zera. Sygnał zostanie wysłany do procesu, którego pid
       jest równy n. -1, w którym to przypadku sygnał zostanie wysłany
       do wszystkich procesów o numerach pid o wartościach od MAX_INT
       do 2, jeżeli pozwalają na to uprawnienia użytkownika. -n, gdzie
       n jest większe od 1; sygnał zostanie wysłany do wszystkich
       procesów należących do grupy o numerze n. Jeżeli n jest ujemne,
       musi przed nim wystąpić numer sygnału - w przeciwnym wypadku
       numer  grupy  zostanie potraktowany jako numer sygnału do
       wysłania.

    -s   Rodzaj wysyłanego sygnału. Może być podany jako nazwa lub numer.

    -p   Polecenie wypisze jedynie numery procesów (pid), do których
       zostałby wysłany sygnał, zamiast go rzeczywiście wysyłać.

    -l   Wypisz listę nazw sygnałów. Znajduje  się  ona  w  pliku
       /usr/include/linux/signal.h

ZOBACZ TAKŻE

    bash(1), tcsh(1), kill(2), sigvec(2)

AUTOR

    Program pochodzi z BSD 4.4. Możliwość tłumaczenia nazw procesów na ich
    numery została dodana przez Salvatore Valente <svalente@mit.edu>.