Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

    lftpget - pobieranie plików poprzez FTP za pomocą lftp

SKŁADNIA

    lftpget [-c] [-d] [-v] URL [URL...]

OPIS

    lftpget pobiera plik ze zdalnego hosta. Jeżeli zajdzie taka potrzeba,
    będzie on ponawiać próby połączenia, dopóki transfer nie zostanie
    zakończony.

    lftpget jest zwykłym skryptem powłoki, który wywołuje program lftp(1).

OPCJE

    -c   Kontynuacja poprzedniego transferu, wykonanie reget.

    -d   Wyprowadzanie na wyjście informacji uruchomieniowych.

    -v   Wyjście w trybie "gadatliwym".

PLIKI

    /etc/lftp.conf
       Ogólnosystemowy plik startowy dla programu lftp, ma on wpływ na
       działanie tego skryptu.

    ~/.lftp/rc, ~/.lftprc
       Pliki powyższe wykonywane są przy starcie programu lftp, zaraz
       po pliku /etc/lftp.conf.

    ~/.lftp/log
       Plik, do którego zapisywane są zdarzenia, gdy program lftp
       przechodzi do działania w tle w trybie nohup.

    ~/.netrc
       Zawartość tego pliku sprawdzana jest aby uzyskać domyślny
       identyfikator dla swerwerów ftp. Został on opisany na stonie
       podręcznika systemowego dla programu ftp(1).

ZOBACZ TAKŻE

    ftp(1), lftp(1)

AUTOR

    Alexander V. Lukyanov <lav@yars.free.net>

PODZIĘKOWANIA

    Ta strona podręcznika systemowego została pierwotnie napisana przez
    Nicolása Lichtmaiera <nick@debian.org>, dla systemu Debian GNU/Linux.

                11 września 1999           lftpget(1)