Provided by: manpages-pl_20060617-2_all bug

NAZWA

       licq - klient ICQ dla X11

SKŁADNIA

       licq [-h] [-b dir] [-d #]

OPIS

       Licq  jest  klientem ICQ dla X11 zbudowanym wg interfejsu bibliotek QT.
       Posiada większość cech oryginalnego klienta Mirabilis, w tym  wysyłanie
       wiadomości, chat i przekaz plikowy.

   OPIS
       -h     Drukuje na standardowym wyjściu informacje użycia i wychodzi.

       -b katalog
              Wskazuje  na  bazowy  katalog,  zawierający konfigurację i pliki
              (standardowo: $HOME/.licq)

       -d #   Ustawia poziom debuga.
              1 - pokazuje informacje startowe.
              2 - zrzuca każdy nadesłany pakiet.

PLIKI

       $HOME/.licq
            katalog z danymi o konfiguracji.

PRAWA AUTORSKIE

       Copyright (C) 1998 Graham Roff i wielu innych
       Program jest rozpowszechniany na  warunkach  Powszechnej  Licencji  GNU
       (GPL).   Zobacz  pliki  CREDITS  i  COPYING w źródłach dystrybucji, aby
       dowiedzieć się więcej.

                                                                       licq(1)